Лумбрикогенният хумус е най-качественият органичен тор

07 януари 2018 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2 3 4 5 6
 

Той има трайно действие и може да се използва при всички култури Червени калифорнийски червеи

Кирил Кръстев

Лумбрикомпостът е органичен продукт, получен в следствие на преработката на органични отпадъци - оборски тор от животновъдните ферми, растителни отпадъци, хартия, стърготини и домакински отпадъци с помощта на червените калифорнийски червеи. Крайният продукт представлява рохкава материя с влажност около 40%, тъмнокафяв до черен цвят и без миризма.

Това е най-качественият органичен тор, съдържащ всичко необходимо за растенията. Използването му дава възможност за получаване на висококачествени екологично чисти растителни продукти.

Основната храна на червеите е оборският тор. За получаването на 1 тон хумус червеите преработват около 2 тона тор.

Биоторът е неколкократно по-добър от всички видове изкуствени торове и органични торове. Той е близо четири пъти по-богат на хранителни елементи от най-добрият оборски тор - птичият.

Торенето с биохумус може да стане по всяко време

Лумбрикомпостът има трайно въздействие. Растенията усвояват по един и същи начин полезните вещества на биохумуса, независимо от начина и времето на неговата употреба. Редовната употреба на хумус подобрява плодородието и намалява ерозията на почвата.

Растенията по време на вегетацията изразходват приблизително 100% от хранителните вещества, съдържащи се в биохумуса. Те реагират с повишаване на интензивността на жизнените процеси и с по-висока продукция на органична маса, което води до повишаване на биологичните им качества.

Растенията, третирани с биохумус, имат голям развит корен, който интензивно усвоява храната, дори и в условията на чувствително намалена влажност. Под въздействието на хумуса те по-леко преодоляват сушата и повредите от болести и неприятели.

Предсеитбеното торене с хумус осигурява значително по-бързо и равномерно покълнване, поникване и израстване на практически всички култури. Бързият растеж се основава и на голямата органична продуктивност, която за всички растителни видове е средно от 20-30%, а за отделни култури дори надхвърля 100%.

Под въздействието на биохумуса плодовете по-рано узряват, имат по-добър вид и качество.

Полезно действие и приложение на биохумуса

Полезността на биохумуса се дължи на неговите физико-химични и биологични свойства. На лице са три позитивни аспекта от приложението на хумуса върху растенията:

биорегулиращо действие на червените калифорнийски червеи върху органичните материали;

хранително действие на макро- и микроминералните елементи;

мелиоративното действие на микроорганизмите в почвата.

Хумусът се използва по много начини, които се различават помежду си по функциите, времето на употреба, повтаряемостта на ефекта:

чистият хумус с малко съдържание на органични материали (30-40%), се използва като съставка за отглеждане на различни разсади и за производство на семена;

хумус със съдържание 40-50% органични материали и с по-голямо съдържание на ауксин и хумат е идеален субстрат за вкореняване на резници и подложки;

с участие на хумус от 5 до 50% се изготвят различни смеси за парници и оранжерии;

хумусът служи като основно есенно торене, а и като стартерен тор напролет;

за подхранване на овошки и лози се използва както в предходния случай, така и по време на вегетацията;

при култури с неколкократно прибиране хумусът редовно се прилага за всеки вид поотделно, както и за всеки откос;

хумусът за всички култури може да се ползва както заоран или разхвърлян по повърхността, в разтвор за поливане и във вид на субстрат за подхранване.

Съдържание и качество на лумбрикомпост

С увеличаване броя на производителите и с повишаване на разнообразието от материали, с които се хранят червеите, се появяват и различни видове биохумус.

Качеството на хумуса зависи от неговото съдържание - на тази основа е направена и категоризацията. В Западна Европа и САЩ се използва скала от 16 класа на хумуса, разделени в 5 категории. За установяне на категорията се използва таблица  (табл. 1).

Мерните единици (% и ppm) са дадени в отношение към сухо вещество. Когато резултатите са получени чрез анализ и сравнение, в таблицата за всеки от тях се отчитат определен брой точки.

Сумарният им брой точки дава подреждането им - категоризацията им, което е описано в таблица  И(табл. 2).

Най-често се получава втора и трета категория биохумус. Първа категория много трудно се постига, затова се среща рядко, а четвърта и пета категория се търсят малко. Според категорията се определя и цената.

Норми на торене с биохумус

Поради високата цена и недостатъчно предлагане торенето с лумбрикомпост се прилага най-много при отглеждане на цветя. Аналогично хумусът намира най-малко приложение при зърнопроизводството.

Цветя в градината трябва да се торят с хумус рано напролет с 50-100 г/кв. м, като след това се окопава.

При отглеждането на цветя в парници и оранжерии биохумусът е най-ефикасен, ако се употреби като субстрат - 20-30 % за многогодишни цветя и 10-20 % за едногодишни. По време на вегетацията хумус се дава още 2-3 пъти, като се разрохква повърхностния слой и се полива.

В застъклени оранжерии се подхранва на всеки 3-4 седмици и се полива с 5 % хумусен разтвор.

Разсад за цветя и зеленчуци, при които е важно бързо нарастване, може да се произведе и директно в чист хумус, но това не се практикува поради големи разходи. Резултати се постигат и при употребата на смес от почва и торф, в която хумусът участва с 30-40%. За разсад, който трябва да остане нисък, не бива да се използва субстрат с повече от 10 % биохумус. При разсаждане на разсада в лехи се слага по 200-250 г/м.

За направа на подложки в овощарството и лозарството се използва стартерен тор, а хумусът е 50-100 г на растение. По време на растежа се подхранва на всеки 6 седмици с 100 г/кв. м, по време на вегетацията до средата на август.

В овощните градини и лозя се практикува стартерно торене с биохумус 2-3 седмици преди началото на вегетацията. Нормата на торене е 2,5-4 т/10 дка. По време на вегетацията са необходими 2-3 подхранвания с разтвор 50 г/л, който е отлежал и прецеден. При по-големи площи хумусът се разпръсква в пътечка покрай реда, като след това се заорава, а при по-малки се разпръсква в околостъбления кръг на дръвчетата.

При зърнопроизводството минималните ефективни дози са 1 т/10 дка, но най-често се използва дозата 2-3 т/10 дка. При царевицата, захарното цвекло и слънчогледа се препоръчва подхранване с хумус един или два пъти преди култивиране с 500-800 кг/10 дка.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Почвите у нас бяха забравени - данните трябва да се актуализират

Доц. д-р Енчо Мянушев Глобалното партньорство за почвата е инициатива на ФАО, лансирана през 2012 г. от 144-тия Съвет на организацията в подкрепа на почвата като безценен, ограничен,

Няма снимка

Оранжерийни домати с хидропонна технология

Иновативната оранжерия на семейство Йотови в село Садовец, изградена с помощта на финансиране по ПРСР, приключи успешно първата си стопанска година Таня Демирова с.

Няма снимка

Какво изискват сега зърнено-житните посеви у нас

. Кои са растителнозащитните препоръки на експертите Меката и безснежна зимна обстановка в страната създаде предпоставки за намножаване на болестите в житните култури казват експертите по растителна

Няма снимка

Снегът – благоприятен за посевите

На този етап, въпреки неблагоприятните температури до преди няколко дни, няма опасност нито за житните, нито за рапицата в района на Пловдив и Пазарджик.

Няма снимка

Ранни ягоди в оранжерии

Ако искате да отгледате много ранни ягоди, това може да стане в отопляеми оранжерии, където производството се форсира. Затоплянето на оранжериите се извършва постепенно Температурата в оранжериите

Няма снимка

Система за профилиране от Еуралис

Когато става въпрос за отглеждане на царевица, една от най-печелившите култури у нас, от изключително значение за производителите е да намерят хибрид,

Още от Фермер
Няма снимка

Намалява износът на мека пшеница от ЕС

От Strategie Grains за пореден път понижават прогнозата си за износа на мека пшеница от ЕС през 2017/18. Последната прогноза е на ниво 21.6 млн. тона и е със 750,

Няма снимка

Колко семена ви трябват

Най-нетърпеливите градинари от най-топлите райони на страната вече се захванаха с разсадите. А през февруари предстои масовото засяване. Ето какво трябва да си припомните,

Няма снимка

Преразглеждане на бюджетните разходи на ЕС за селското стопанство след 2020 г.

Анализ на проф. Алън Матюс, Trinity College, Дъблин Eврокомисарят по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер очерта насоките, по които върви ЕК при изготвяне на своето предложение за Многогодишната

Няма снимка

Евродепутатът Момчил Неков внася в ЕП становище за „Двойното качество на продуктите на единния пазар“

Евродепутатът Момчил Неков обсъди днес с предсатвители на българските институции, браншови и неправителствени организации становище за двойния стандарт при храните в Европейския съюз,

Няма снимка

Спад в производството на царевица

В януарския си доклад USDA повиши прогнозата си за производството на груби зърнени храни през 2017/18 с 0.3 млн. тона до 1,324.2 млн. тона. Според данни от доклада световният износ на царевица през

Няма снимка

USDA повиши прогнозата си за реколтата от пшеница

В своя януарски отчет анализатори от USDA отново повишиха прогнозата си за реколтата от пшеница до 757 млн. тона при 755.2 млн. тона в декемврийската прогноза.