Доходите на фермерите ще растат

06 януари 2018 Агробизнес 0     
Няма снимка
1 2 3 4 5 6
 

Какво се очаква за цените и перспективите в различните подотрасли на сектор земеделие - разговаряме с доц. Божидар Иванов от Института по аграрна икономика

Диана Ванчева

. Г-н Иванов, каква година в земеделието изпратихме, беше ли по различна и ако да, с какво?

- Отминалата вече 2017-а може да се опише като една средностатистическа селскостопанска година, в която липсваха сериозни, както природни, така и пазарни сътресения.

Това е годината от последните пет, през която вероятно ще постигнем увеличение на произведената земеделска продукция защото от 8,8 млрд. лева през 2012 г. това производство намаля на 7,8 млрд. лв през 2016 г.

През 2017 г. в ценово отношение се отчитат по-високи цени и при млякото, и при месото, и при зеленчуците и плодовете.

Това до голяма степен също ще се отрази на произведеното в сектора и е много вероятно да се върнем на равнищата, които са близки до тези през 2012 година.

Добавената стойност от земеделие през 2017 г. също ще нарасне.

Очаква се да бъде сред най-високите от годините след 2010 г и да се движи в порядъка 3,3-3,4 млрд.лв. Отново увеличението ще дойде в следствие на по-добрата ценова конюнктура и по-високите изкупни цени на основните земеделски продукти.

В същото време производството през 2017 г. се задържа на почти същите нива, каквито наблюдаваме през последните години, с малки отклонения нагоре-надолу.

Това ни показва, че се намираме в положение, в което вероятно сме достигнали някаква долна точка и едва ли ще продължи спад, но няма и сериозни признаци за подем и силен ръст

Например изминалата 2017 г. се оказа сравнително добра за есенниците, където се отчетоха много добри резултати като добиви, съчетани с по-високи от миналогодишните цени при пшеницата, ечемика, рапицата.

Не така стоят нещата обаче при пролетниците. Добивите при царевица и слънчоглед са около средните, но цените са между 10-15% надолу, в сравнение с миналата година.

Обратно при плодовете и зеленчуците ще се отчете вероятно по-ниска реколтано и там за цените може да се каже, че са по-високи.

Впечатляващо е, че цената на млякото се възстанови след 2 последователни години на намаление и тази година ни изненада с безпрецедентно високи цени на маслото. Това се дължи на световна и европейска липса на достатъчно масло заради силното търсене.

При месото сравнително изненадващи бяха високите цени на свинското в България и по-слабото възстановяване на тези на говеждото, докато при пилешкото и агнешкото нямаше сериозни размествания.

Когато говорим за външните фактори, специално за природата можем да кажем, че не ни нанесе големи поражения, докато тя предложи повече сериозни изпитания в други райони на Европа и света. По-лошата пролет се отрази на онези производства, чиято вегетация беше през тези месеци, но проблемите бяха по-скоро локални.

Българското земеделие се отдалечи от повсеместно тежката 2007 г., когато за последно България бе нетен вносител в стойностно изражение на селскостопанска продукция и когато имаше всеобхватен провал в реколтата.

Но трябва да се каже, че в природните катаклизми се наблюдава цикличност, те се повтарят през различен период от време, между 10 и 15 години и това не трябва да се забравя.

В земеделието съществува едно “златно” правило което също никога не бива да се пренебрегва. А то е: в силна година заделяй запаси, които ще ти свършат безценна работа в слаба.

. Какво според Вас може да се очаква в икономически план през 2018 г. и доколко ще има ръст в доходите, в резултат от подобрение на икономическата среда?

- След 2015 г. европейската и световна икономика са във възход, чийто ръст се усеща и в земеделието. Световните цени на земеделската продукция и храни са на едни от най-високите си нива. Конюнктурата е благоприятна и има силно търсене.

ЕС се превърна в един от най-големите износители на мляко и млечни продукти, както и на някои видове месо в света. Това поддържа цените на тези продукти нагоре и ще продължи и през 2018 година.

Ние, специалистите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА) смятаме, че цените на мляко и млечни и някои видове месо ще продължат в тенденция нагоре която ще се запази поне до средата на 2018 година. Макар че при някои видове месо, като свинското, се наблюдава постепенно снижение на цените, но пък те бяха достигнали високи и неустойчиви нива през лятото на 2017 година.

Доходите на земеделските производители през последните години растат

Това е видим факт, независимо, че произведената от тях продукция се задържа на едни и същи нива приблизително.

Естествено, всичко много ще зависи и от това каква година от природни условия ще имаме.

Времето е много динамично, с високи за зимата температури, с много валежи, и никой не знае каква ще е пролетта.

Когато става дума за доходите, през 2016 г. средно на един зает на годишна база се пада факторен доход от над 16 хил.лв. Трябва да кажем обаче, че през същата година около 37% от фермерския доход се пада на субсидиите които постъпват в стопанства и са силна подкрепа.

За 2017 г. нямаме още данни, но може да мислим и смятаме, че доходите на един постоянно зает в земеделието ще се повишат още и тези равнища ще се запазят до края на 2018 година.

Тук ясно трябва да отбележим, че работата със средните показатели е доста подвеждащо нещо понякога, защото има голямо разслоение в българското земеделие.

Но не са за пренебрегване и някои факти и цифри, които са показателни:

В България около 2% от стопанствата създават над 80% от брутната добавена стойност.

Има признаци, че в земеделието може да се обособи една нова дуалистичност - на едни малко на брой големи агрофирми и ферми и на едни маломерни стопанства, които имат друго предназначение. А това е знак, че се задава да изчезне здравата и стабилна фамилна среда в отрасъла

Важно е да се знае, че свеждането на всичко до чиста конкурентоспособност и икономически резултати ще бъде фатално не само за земеделието, но и за социалното равновесие. Това може да ни изправи пред нови, позабравени от десетилетия предизвикателства.

. През 2017 г. започна усилено да се говори за новата ОСП след 2020 г. Българската аграрна общност е развълнувана какво може да се очаква в тази посока още през 2018 г.?

- Да така е! ОСП се превърна в най-важният инструмент за този отрасъл и всички заети в него.

Членството в ЕС се отрази изключително благотворно на отрасъла в няколко аспекта.

Това са доходи, търговия, управление на земите. От политиката на подпомагане се възползваха не само земеделските производители, но и собствениците на земи. А знаете, че в България почти всички са такива собственици - независимо дали по-едри или по-дребни. Арендата се повиши неколкократно в сравнение с годините преди присъединяването

Ето защо какво ще се случва с политиката - това вече е много важно за много обществени групи.

. В края на 2017 г. ЕК разпространи едно съвсем кратко комюнике за плановете за промени в ОСП след 2020 г. Какво ви говори то?

- От него става ясно, че не могат да се очакват кардинални промени в общата аграрна политика.

Дава се знак, че ОСП ще продължи да съществува, защото е най-старата и най-важна и обединяваща всички страни политика.

Най-голямата новост е, че ЕК иска да делегира повече права на самите държави членки да изработят свои стратегически планове за развитие, като Еврокомисията ще даде само законодателната рамка, предоставяйки много повече свобода, отколкото това е правено до момента.

Какво може да се очаква в реален план за парите от ЕС

Първи и втори стълб вероятно ще се запазят.

Обвързаните и необвързаните плащания ще продължат да бъдат допустима опция.

Но големият въпрос остава и обемът, и видът на плащанията.

Колко ще са те - не става ясно, макар да се посочва, че всички трябва да се настроят да получават по-малко, отколкото са взимали до момента.

Всъщност въпросът с парите ще стане ясен след средата на 2018 година.

Другото ново в изразената позиция от Комисията е, че трябва да се върви към опростяване и към търсене на повече резултати от политиката на подпомагане.

Това за нас означава, че необвързаното плащане на площ, т.е по

СЕПП ще трябва да бъде силно ограничено

Защото то има много спорни и негативни последици, не само за нашето земеделие, но и за останалите нови страни членки и те го отчетоха.

За България е най-добре да има замяна на площното плащане с преминаване от тази позната подкрепа на доходите към защита на доходите.

ЕК обяви, че вероятно ще се намали силно таванът на плащане на стопанство, но това не е много добро решение.

Подходящо е много да се направи обвързване на плащанията на площ със заетата работна сила в стопанствата. По този начин ще се получава индивидуален таван на плащанията за едно стопанство, което обаче ще бъде малко по-трудно от административна гледна точка.

При всички положения околната среда и приносът на земеделските производители в борбата с климатичните промени ще остане ангажимент. Но се планира една нова многопластова екологична архитектура. Нова тема стават храните, и то в посока по-малко похабяване и по-качествена, здравословна и автентична производствена и потребителска култура.

. Какви са пазарните перспективи през 2018 г. за развитие на основните сектори в българското земеделие, които вашият център за икономически изследвания наблюдава и анализира?

- В нашия фокус са обхванати 4 ключови подотрасли на българското земеделие - това са зърно и маслодайни култури, мляко, месо и зеленчуци.

В сектор зърно - без размествания

Той е водещ за нашето земеделие. При нормална у нас и в света стопанска 2018 г. не очакваме големи размествания.

Пазарът и цените са под голям натиск, защото вече около 5 години световното производство върви само нагоре, заедно със запасите. Най-тежка се оказа 2017 г. за цените на слънчогледа и царевицата.

За царевицата сме по-големи оптимисти защото ЕС е нетен вносител, а търсенето от страна на животновъдството ще бъде високо и това ще държи цените нагоре.

При слънчогледа нещата са критични и те са такива при основните производителки - Украйна и Русия. Лошото е, че световният пазар на слънчогледово олио расте много бавно и има срещу себе си силната конкуренция на палмовото олио.

Пшеницата остава важна, водеща и сигурна за нас култура, макар конкуренцията от Русия и Украйна да е огромна.

За нашите производители изборът на повече пшеница, рапица и и на по-малко слънчоглед и ечемик ще е едно вероятно нелошо решение, но при допълване с някаква друга диверсификация в рамките на стопанствата им.

При млякото - не се очаква влошаване

Засега няма индикации, че нещата ще станат по-зле, дори смятаме, че цените ще се запазят стабилни, около нивата достигнати през 2017 г.

Има силно търсене на млечни продукти в ЕС и в света, производството не расте повече от търсенето, както всички се опасяваха, че може да стане след отпадането на квотите. И това ще предпази цените да слязат до тези през 2015-2016 година.

При месото се очакват по-добри цени на говеждото и агнешкото

Агнешкото в световен мащаб се прогнозира да нарасне най-силно през 2018 г. в света, защото има намаление на предлагането.

У нас обаче знаете, че преобладаваща част от него се продава директно от фермата на крайния потребител и колко ще бъде увеличението - това ще зависи от доходите на хората.

Икономиката работи добре, така че вероятно ще има опити за повишение на крайните цени.

При свинското и пилешкото - ниски цени

В тези сектори може да очакваме изкупни стойности около тези или малко по-ниски от 2017 г., но те, специално при свинското, бяха сравнително високи.

При зеленчуците - пак динамика

При тях всичко ще зависи от това колко благоприятна от климатична гледна точка е годината у нас и в останалата част на Европа.

В следващите години се очаква да има известно покачване на цените. Това най-силно важи за доматите за прясна консумация.

Цените им на дребно се очаква да се движат средногодишно за периода 2018-2022 г. в рамките на 2,60-2,80 лв./кг.

За сравнение - за периода 2013-2017 г. те са били 2,45 лв./кг.

Трябва обаче да знаем, че живеем във време на силна неопределеност и колебливост на цените и много фактори могат да доведат до сътресения.

Винаги има "ако"...

Ако световната икономика продължи да расте, както през 2017 г., това ще бъде в подкрепа на земеделието и макар разходите на фермерите да растат, ръстът в приходите ще изпреварва този на разходите. Макар повечето анализатори да са оптимисти за това, никога не трябва да се забравя "златното" правило.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Няма особен оптимизъм за цените на слънчогледа

ЕС е пред рекорден внос на царевица, което обещава добри цени у нас Първите теренни данни от реколтирането на пролетниците в Северното полукълбо не са донесли съществени изменения в оценките на

Няма снимка

Днес избират млад фермер на Европа

Днес, по време на конгреса на младите фермери, ще бъде избран най-добрият в конкурса за фермер на Европа Днес/, по време на конгреса на младите фермери,

Няма снимка

Надяваме се на 150-160 хил. т грозде за вино

Трудната за стопаните година ще завърши с гроздобер до края на октомври Диана Ванчева Прекалено и силно шарена се оказа тази година за лозаро-винарския сектор.

Няма снимка

Шанс за българската царевица

Спад в производството и повишен внос в ЕС Алма Давидова Добрите новини тази есен за фермерите в България са не само чудесните добиви от царевица, но и гладният за тази фуражна култура европейски

Няма снимка

До 22 октомври приемат проектите от малките стопанства по 4.1.2

Каква земеделска техника може да се купува, обяснява Петя Куманова, зам.-главен директор в НССЗ Диана Ванчева Броени дни остават до края на кондидатстването по подмярка 4.1.

Няма снимка

Рекордна реколта от царевица в Украйна

В момента износът на царевица за ЕС от Украйна и Русия е доста незначителен. Въпреки това, ситуацията трябва да се промени бързо, поради рекордната украинска реколта - 2018.

Още от Фермер
Няма снимка

Евродепутатите от Комисията по заетостта искат да засилят правата на работниците

Нови правила за минималните права на работници, работещи на повикване, със заплащане чрез ваучери или през платформи като Uber и Deliveroo, бяха одобрени от Комисията по заетостта.

Няма снимка

От какво зависи образуването/отделянето на нектар

Събирането на нектар и преработката му в мед е една от основните дейности на пчелите. При това те се запасяват с хранителни запаси за собственото си съществуване и дават ценна стопанска продукция,

Няма снимка

България изпреварила по туризъм Кипър и Черна гора

Все по-голям става напоследък интересът към 4 и 5-звездните хотели в България, към луксозните ни туристически дестинации, заяви пред журналисти в Смолян заместник-министърът на туризма Любен Кънчев,

Няма снимка

Най-подходящото място за новото дръвче

Когато решавате какви нови дръвчета искате да засадите в градината, трябва да се съобразите и с изискванията им към факторите на средата. . Надморската височина и районът са определящи дали може да

Няма снимка

Помощ от 34 млн.евро за България, Гърция, Полша и Литва

За нашата страна са 2,2 млн. евро Подпомагането е от фонд "Солидарност" по предложение на Еврокомисията и е одобрено от Европарламента и Съвета заради природни бедствия през изминалата година.

Няма снимка

Започва смяна на водопроводната мрежа в 3 села в община Генерал Тошево

Договор с държавен фонд „Земеделие” за рехабилитация на част от водопроводната мрежа на селата Спасово, Кардам и Люляково подписа кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров.