Лумбрикогенният хумус е най-качественият органичен тор

07 януари 2018 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2 3 4 5 6
 

Той има трайно действие и може да се използва при всички култури Червени калифорнийски червеи

Кирил Кръстев

Лумбрикомпостът е органичен продукт, получен в следствие на преработката на органични отпадъци - оборски тор от животновъдните ферми, растителни отпадъци, хартия, стърготини и домакински отпадъци с помощта на червените калифорнийски червеи. Крайният продукт представлява рохкава материя с влажност около 40%, тъмнокафяв до черен цвят и без миризма.

Това е най-качественият органичен тор, съдържащ всичко необходимо за растенията. Използването му дава възможност за получаване на висококачествени екологично чисти растителни продукти.

Основната храна на червеите е оборският тор. За получаването на 1 тон хумус червеите преработват около 2 тона тор.

Биоторът е неколкократно по-добър от всички видове изкуствени торове и органични торове. Той е близо четири пъти по-богат на хранителни елементи от най-добрият оборски тор - птичият.

Торенето с биохумус може да стане по всяко време

Лумбрикомпостът има трайно въздействие. Растенията усвояват по един и същи начин полезните вещества на биохумуса, независимо от начина и времето на неговата употреба. Редовната употреба на хумус подобрява плодородието и намалява ерозията на почвата.

Растенията по време на вегетацията изразходват приблизително 100% от хранителните вещества, съдържащи се в биохумуса. Те реагират с повишаване на интензивността на жизнените процеси и с по-висока продукция на органична маса, което води до повишаване на биологичните им качества.

Растенията, третирани с биохумус, имат голям развит корен, който интензивно усвоява храната, дори и в условията на чувствително намалена влажност. Под въздействието на хумуса те по-леко преодоляват сушата и повредите от болести и неприятели.

Предсеитбеното торене с хумус осигурява значително по-бързо и равномерно покълнване, поникване и израстване на практически всички култури. Бързият растеж се основава и на голямата органична продуктивност, която за всички растителни видове е средно от 20-30%, а за отделни култури дори надхвърля 100%.

Под въздействието на биохумуса плодовете по-рано узряват, имат по-добър вид и качество.

Полезно действие и приложение на биохумуса

Полезността на биохумуса се дължи на неговите физико-химични и биологични свойства. На лице са три позитивни аспекта от приложението на хумуса върху растенията:

биорегулиращо действие на червените калифорнийски червеи върху органичните материали;

хранително действие на макро- и микроминералните елементи;

мелиоративното действие на микроорганизмите в почвата.

Хумусът се използва по много начини, които се различават помежду си по функциите, времето на употреба, повтаряемостта на ефекта:

чистият хумус с малко съдържание на органични материали (30-40%), се използва като съставка за отглеждане на различни разсади и за производство на семена;

хумус със съдържание 40-50% органични материали и с по-голямо съдържание на ауксин и хумат е идеален субстрат за вкореняване на резници и подложки;

с участие на хумус от 5 до 50% се изготвят различни смеси за парници и оранжерии;

хумусът служи като основно есенно торене, а и като стартерен тор напролет;

за подхранване на овошки и лози се използва както в предходния случай, така и по време на вегетацията;

при култури с неколкократно прибиране хумусът редовно се прилага за всеки вид поотделно, както и за всеки откос;

хумусът за всички култури може да се ползва както заоран или разхвърлян по повърхността, в разтвор за поливане и във вид на субстрат за подхранване.

Съдържание и качество на лумбрикомпост

С увеличаване броя на производителите и с повишаване на разнообразието от материали, с които се хранят червеите, се появяват и различни видове биохумус.

Качеството на хумуса зависи от неговото съдържание - на тази основа е направена и категоризацията. В Западна Европа и САЩ се използва скала от 16 класа на хумуса, разделени в 5 категории. За установяне на категорията се използва таблица  (табл. 1).

Мерните единици (% и ppm) са дадени в отношение към сухо вещество. Когато резултатите са получени чрез анализ и сравнение, в таблицата за всеки от тях се отчитат определен брой точки.

Сумарният им брой точки дава подреждането им - категоризацията им, което е описано в таблица  И(табл. 2).

Най-често се получава втора и трета категория биохумус. Първа категория много трудно се постига, затова се среща рядко, а четвърта и пета категория се търсят малко. Според категорията се определя и цената.

Норми на торене с биохумус

Поради високата цена и недостатъчно предлагане торенето с лумбрикомпост се прилага най-много при отглеждане на цветя. Аналогично хумусът намира най-малко приложение при зърнопроизводството.

Цветя в градината трябва да се торят с хумус рано напролет с 50-100 г/кв. м, като след това се окопава.

При отглеждането на цветя в парници и оранжерии биохумусът е най-ефикасен, ако се употреби като субстрат - 20-30 % за многогодишни цветя и 10-20 % за едногодишни. По време на вегетацията хумус се дава още 2-3 пъти, като се разрохква повърхностния слой и се полива.

В застъклени оранжерии се подхранва на всеки 3-4 седмици и се полива с 5 % хумусен разтвор.

Разсад за цветя и зеленчуци, при които е важно бързо нарастване, може да се произведе и директно в чист хумус, но това не се практикува поради големи разходи. Резултати се постигат и при употребата на смес от почва и торф, в която хумусът участва с 30-40%. За разсад, който трябва да остане нисък, не бива да се използва субстрат с повече от 10 % биохумус. При разсаждане на разсада в лехи се слага по 200-250 г/м.

За направа на подложки в овощарството и лозарството се използва стартерен тор, а хумусът е 50-100 г на растение. По време на растежа се подхранва на всеки 6 седмици с 100 г/кв. м, по време на вегетацията до средата на август.

В овощните градини и лозя се практикува стартерно торене с биохумус 2-3 седмици преди началото на вегетацията. Нормата на торене е 2,5-4 т/10 дка. По време на вегетацията са необходими 2-3 подхранвания с разтвор 50 г/л, който е отлежал и прецеден. При по-големи площи хумусът се разпръсква в пътечка покрай реда, като след това се заорава, а при по-малки се разпръсква в околостъбления кръг на дръвчетата.

При зърнопроизводството минималните ефективни дози са 1 т/10 дка, но най-често се използва дозата 2-3 т/10 дка. При царевицата, захарното цвекло и слънчогледа се препоръчва подхранване с хумус един или два пъти преди култивиране с 500-800 кг/10 дка.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Корените на рапицата трябва да са добре развити

Поникването на рапицата е един от най-критичните моменти в отглеждането на маслодайната култура. През тази есен в някои райони на страната много от земеделските производители основателно отложиха

Няма снимка

Оценката на пестицидите се прави от различни организации

Пестицидите са стриктно регулирани в повечето региони на света, редица международни организации, като Световната здравна (WHO) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)

Няма снимка

Как се регулират пестицидите в Европейския съюз

EFSA и оценката на активните субстанции Д-р Ирена Богоева Дирекция ОРХВ, ЦОРХВ Търговията и разпространението на продукти за растителна защита (ПРЗ) се регулира от законодателството в Европейския

Няма снимка

LED осветление оптимизира добивите в оранжерийното производство на зеленчуци

Най-големият в света проект с изкуствено осветление в оранжерия за производство на зеленчуци ще удвои площта си. Причината са постигнатите успехи за подобряване на добивите.

Няма снимка

Ангел Кинанов, Панамин Ко.: „Сега е моментът да осигурите по-добро презимуване на есенниците!“

- Г-н Кинанов, 2018 г. беше изключително тежка за много от зърнопроизводителите, поради нестабилното време – пролетна суша, обилни летни валежи, които възпрепятстваха жътвата.

Няма снимка

Почвени подобрители ПН-98 и ПП-76 неутрализират кисели почви

Може без ограничение да се ползват както в класическото земеделие, така и в производството на биопродукти Почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви ПН-98 и ПП-76 предлага на пазара

Още от Фермер
Няма снимка

Евродепутатите от Комисията по заетостта искат да засилят правата на работниците

Нови правила за минималните права на работници, работещи на повикване, със заплащане чрез ваучери или през платформи като Uber и Deliveroo, бяха одобрени от Комисията по заетостта.

Няма снимка

От какво зависи образуването/отделянето на нектар

Събирането на нектар и преработката му в мед е една от основните дейности на пчелите. При това те се запасяват с хранителни запаси за собственото си съществуване и дават ценна стопанска продукция,

Няма снимка

България изпреварила по туризъм Кипър и Черна гора

Все по-голям става напоследък интересът към 4 и 5-звездните хотели в България, към луксозните ни туристически дестинации, заяви пред журналисти в Смолян заместник-министърът на туризма Любен Кънчев,

Няма снимка

Най-подходящото място за новото дръвче

Когато решавате какви нови дръвчета искате да засадите в градината, трябва да се съобразите и с изискванията им към факторите на средата. . Надморската височина и районът са определящи дали може да

Няма снимка

Помощ от 34 млн.евро за България, Гърция, Полша и Литва

За нашата страна са 2,2 млн. евро Подпомагането е от фонд "Солидарност" по предложение на Еврокомисията и е одобрено от Европарламента и Съвета заради природни бедствия през изминалата година.

Няма снимка

Започва смяна на водопроводната мрежа в 3 села в община Генерал Тошево

Договор с държавен фонд „Земеделие” за рехабилитация на част от водопроводната мрежа на селата Спасово, Кардам и Люляково подписа кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров.