Контрол на вредителите и полезните ефекти в биологичното земеделие

07 март 2019 Растениевъдство / Полезни съвети 0     
Няма снимка
1 2 3 4 5
 

Д-р Ирена Богоева

Биологичното земеделие е модерна система за производство на растителна продукция, която се основава предимно на биологични процеси и по-малко на химически, за извършване на контрол върху вредителите и за наторяване на почвата. То се осъществява предимно чрез използването на природните ресурси, а прилагането на синтетични компоненти (пестициди и торове) е забранено или силно ограничено.

Използването на химически препарати в земеделието води до редица негативни ефекти както за консуматорите, така и за околната среда.

Намаляване и изчезване на редица полезни видове, нарушаване структурата на почвата и влошаване на почвеното плодородие, появата на резистентност при вредителите, са едни от най-опасните последствия за околната среда, в глобален мащаб.

Увреждане здравето на хората, вследствие наличието на пестицидни остатъци в храните, също е едно негативно последствие от този процес. Като една алтернатива на конвенционалното земеделие се явява биологичното (или органично) земеделие, чиято основна цел е получаването на екологична продукция, без наличие на остатъчни субстанции в нея, като същевременно се провежда и с грижа за околната среда и опазване на екосистемите.

Основни характеристики на биологичното земеделие

* отглеждане на растения без употребата на химически пестициди и синтетични торове;

* прилагане на технологията на ротация на културите, което е предпоставка за ефективното използване на ресурсите от почвата;

* подпомага се осигуряването на азот в почвата чрез бобовите култури, които фиксират азота от атмосферата, посредством симбиоза с кореновите бактерии;

* прилагане на т. нар. "зелено торене" (обръщане на почвата заедно с растящата върху нея зелена маса), което обогатява почвата с ценни микроелементи;

* влагане на торове и пестициди само ако те се считат за природни (тор от компостирани материали, оборски тор, дървесна пепел) или ако са биопестициди;

* прилагането на синтетични пестициди или торове, растежни регулатори и хормони е изключено или силно ограничено;

* абсолютно забранено е използването на генетично модифицирани организми и утайки от отпадни води;

* прилага се разнообразие на културите - на едно и също място се отглеждат множество различни култури; този метод за засаждане поддържа широко разнообразие от полезни насекоми, почвени микроорганизми и други фактори, което допринася за цялостното здраве на стопанството и подпомага защитата на видовете от изчезване;

* мулчиране на почвата - създаване на изкуствена покривка (мулч) на повърхността между растенията, посредством покриване с растителни или синтетични материали; така се запазва водния запас на почвата, повишава се хумусното съдържание, възпрепятства се израстването на плевели;

* в биологичното земеделие са избират растителни видове, които са устойчиви на болести и неприятели и са адаптирани към местните природни условия и характерните вредители в него;

* биологичното земеделие интегрира различни методи за управление на плевелите, посредством потискане на тяхното поникване и развитие, без употребата на синтетични хербициди;

* предпазването от вредители се извършва посредством подходящи агротехнически мероприятия, прилагане на сеитбообращение на културите, на балансирано торене, варуване, практики за напояване и дренаж и уместни санитарни мерки.

Как се осъществява контролът на вредителите в биологичното земеделие?

За разлика от конвенционалното земеделие, в биологичното употребата на синтетични пестициди, за които се счита, че увреждат околната среда и човешкото здраве, е почти напълно неприложима. Синтетичните пестициди, разрешени за употреба в биологичното земеделие включват инсектицидни сапуни и градинарски масла за управление на неприятелите; бордолезов разтвор, меден хидроксид, сяра и натриев бикарбонат за управление на гъбните заболявания. Някои химикали от естествен произход са позволени за употреба като хербициди в биологичното земеделие. Те включват определени формулировки на оцетна киселина (концентриран оцет), глутен от царевично брашно и етерични масла.

За контрол на вредителите в биологичното земеделие

се използват разнообразни заместители

на химическите пестициди, които могат да бъдат класифицирани по следния начин:

- фитопестициди: те са природни инсектициди, фунгициди и хербициди от растителен произход, които имат множество ефекти върху вредителите и са по-слабо токсични от синтетичните, имат изключително бързо и широко-спектърно действие; техният токсичен ефект се дължи на природни химически съединения, съдържащи се в тях, които са главно: пиретрум (екстракт от хризантеми), ниим (екстракт от същото дърво), ротенон (екстракт от корени на бобови култури) и никотин (от тютюна);

- биоагенти: гъстотата на популацията на вредителите в земеделските площи често пъти се регулира от техните естествени врагове; агентите за биоконтрол, използвани в биологичното земеделие включват насекоми, акари, бактерии, гъбички и нематоди. Тези биоагенти могат да бъдат хищни (бръмбари, мухи, акари и др.), паразитни (насекоми или нематоди), патогенни или работещи в противодействие едни на други;

- използване на биопестициди: биопестицидите са препарати или формулации за контрол на вредителите, чиито активни съставки са живи микроорганизми (гъби, бактерии, протозои и вируси) които имат способността да унищожат или да се конкурират с вредители при благоприятни условия; препарати на базата на Bacillus thuringiensis, (почвена бактерия), Trichoderma spp. (гъби), Pseudomonas sp. (бактерия) са най-често използваните биопестициди в България;

- използване на минерални или зеленчукови масла: в миналото са били използвани различни видове масла за контрол на насекоми и акари при културите, като важен инструмент за управление на проблеми, свързани с вредителите; те действат задушаващо върху насекомите и яйцеснасянето, могат да повлияят и механизмите им на хранене;

- използване на феромонови уловки: за мониторинг и контрол на неприятелите; намират се на пазара в различни форми; широко използвани са в биологичното земеделие и интегрираната растителна защита, защото освен за мониторинг, служат и за механично намаляване на гъстотата на неприятелите;

Други алтернативни методи за контрол на вредителите, използвани при биологичното земеделие:

- соларизация - нехимически метод за очистване на почвата посредством използване на слънчевата радиация; тя се базира на слънчевото нагряване на почвата, след покриването и с полиетиленово фолио, чрез което се постига повишаване на почвената температура до стойности, които са летални за патогените, вредителите и плевелите; този метод няма негативни последствия върху околната среда и осигурява дълготраен ефект върху патогените, като същевременно опазва полезните обитатели;

- биофумигация: това е алтернатива на методите за химическа деконтаминация на почвите; базиран е върху използването на растителни материали и животински тор, които при внасянето им в почвата се разграждат и продуцират летливи субстанции, които засягат летално почвените патогени, вредители и плевели; може да се прилага заедно със соларизацията;

- създаване на устойчиви сортове с комплексна резистентност срещу икономически важни болести все повече се прилага в селекционните програми за ограничаване използването на пестициди и производство на здравословна реколта.

Биологичната практика включва и други алтернативни методи за контрол на вредните организми: насърчаване развитието на хищни полезни насекоми и на полезни микроорганизми; засаждане на култури и растения, които отблъскват вредителите; използване на покривала за защита на културите по време на периодите на миграцията на вредителите; използване на физически бариери.

Климатичните и почвени условия в България

са подходящи за развитието на биологично земеделие; културите, отглеждани в страната по този начин включват:

- трайни насаждения - семкови и костилкови плодове и лози (основно винени сортове);

- зърнени култури - пшеница, ръж, ечемик, овес, царевица и тритикале;

- пресни зеленчуци и плодове - главно домати, краставици, дини, боб, пъпеши, лук, култивирани гъби;

- технически култури - маслодайна роза, ароматни култури, лечебни растения и подправки;

- кореноплодни - картофи, моркови;

- черупкови овощни - орехи, лешници, бадеми и кестени;

- ягодоплодни - ягода и малина;

- фуражни култури - предимно люцерна;

- нетрадиционни за България култури - артишок, маслини, киви (в малки площи).

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство / Полезни съвети
Няма снимка

Третото десетдневие на октомври е най-подходящо за засаждане на касис

Черното френско грозде се развива добра в планинските и полупланинските райони Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ През последните десетилетия у нас се повишава интересът към  касиса (черното

Няма снимка

Защо в Норвегия масово правят хотели за насекоми

С тях и мъртви дървета спасяват опрашителите Все по-тревожни данни идват за изчезването на насекомите - опрашители. По този повод норвежките власти са започнали изпълнението на цяла национална

Няма снимка

Кои почви са подходящи за главесто зеле

Оптималният срок за засаждане за късно есенно производство е през второто десетдневие на юли Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ-БАН Главестото зеле е една от масово консумираните зеленчукови

Няма снимка

8 съвета за по-сладки пъпеши

Сладостта на плодовете се измерва по скалата на Брикс. Мерната единица - градус на Брикс, показва не само захарното съдържание на водния разтвор, но и количеството на другите твърди частици,

Няма снимка

Биоразградими саксии - новата дворна мода

Биоразградимите саксии са все по-търсени от любителите градинари, заради това че са екологично чисти съдове. Има вече няколко вносители на тези ценни съдове у нас.

Няма снимка

Тежките и студени почви са неподходящи за отглеждане на бостан

Сеитбата на дините и пъпешите е в края на април-началото на май, когато температурата на почвата в слоя 0-10 см е достигнала 14-15оС. Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Динята и пъпешът

Още от Фермер
Няма снимка

Скучаещата котка си гони опашката

Може би няма достатъчно играчки? Много стопани на котки се чудят защо любимките им си гонят опашките. Животните го правят по няколко причини. Малките котета често проявяват по този начин своя ловен

Няма снимка

Зимно хранене на биволица и малаче

Трябват ви груби, сочни и концентрирани фуражи Какво е редно да имате в хамбара Обемисти фуражи - слама, царевичак, плява, нискокачествено сено, силаж, корено-, клубено- и сочноплоди

Няма снимка

На фермерски пазар разясниха на близо 50 стопани новата пчеларска програма

Експерти на ДФ "Земеделие" представиха пред заинтересованите производители новостите Екип експерти на ДФ „Земеделие“ представиха пред над 50 производители възможностите за финансиране по новата

Няма снимка

Вижте бика с най-големите рога в света

Шестгодишният Бъкълхед - представител на вида Тексаски лонгхорн (Тексаско дългорого говедо), е бикът с най-дългите рога в света, съобщи Фокс нюз. Дължината от върха на единия рог до върха на другия

Няма снимка

Къде се засажда дафиновото дърво

Препоръчително е за дафиновото дърво да изберете слънчево място, но и да е защитено от течения. Може да се приспособи на различен тип почва, но за предпочитане са леките, песъчливи

Няма снимка

Когато резервите намалеят, пчелното кълбо се движи кръстообразно

Ако е подредено в един корпус. Рамките на горния корпус трябва да бъдат наредени от дъното към решетката, тъй като прекалено голямото пространство между питите