При прецизно внасяне на торовете се спестяват до 20% от разходите

14 март 2019 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2 3 4 5
 

Иновативни технологии показват с точност актуалното състояние на полето и на хранителните вещества, които са на разположение на растенията

Ваня Велинска

Торенето е сред основните фактори, определящи разгръщането на добивния потенциал на културните растения. В същото време то е сред най-големите разходи, които се правят в хода на спазване на добрите производствени практики. Така от една страна фермерът трябва да отдели средства, за торове, но от друга е добре да си направи правилно сметката, за да изчисли точно от какви количества има нужда.

Разбира се, почвените анализи дават ясна картина за състоянието на хранителните елементи в почвата, а според нуждата на културата, както и на плануваните добиви, може да се състави точен план за торене на дадено поле. Но това не е всичко. Съвременните технологии, които идват в помощ на производителите надграждат всичко това, и правят торенето още по-прецизно.

Почвеното пробовземане дава една актуална снимка на състоянието на полето и на хранителните вещества, които са на разположение на растенията, разяснява Петър Вълков, експерт в сферата на пробовземането и създаването на карти за променливо торене. Препоръчително е да правим тази снимка, когато определяме наличните фосфор и калий в почвата. Първоначалният план, който изготвяме в началото на сезона, понякога се нуждае от корекции, защото по време на вегетацията на растенията, в зависимост от променящите се климатични условия, хранителните вещества в почвата реагират на това. Понякога те може да са налични в почвата, но да не са достъпни за растенията, и те не могат да ги усвоят. Именно чрез информацията, която имаме за състоянието на почвата, може да реагираме и да коригираме това, за да може растението да получи всичко, което му е необходимо.

Благодарение на това може да контролираме производствените разходи, а съответно и производствените приходи.

Друго предимство на почвеното пробовземане е почвеното картиране, допълва още Петър Вълков. Чрез него всяко едно поле става електронно. На база така направената карта по време на пробовземането може да се вземат агрономически решения за торенето, така че да са в помощ на фермерите. Има възможност да се направи карта за торене с променлива норма, която да замени торенето с плоска норма, която земеделците у нас са свикнали да използват.

Препоръчително е почвените анализи да се направят след жътвата на есенниците, като основното картиране се извършва еднократно. Фермерите, които искат да правят периодично проследяване на състоянието на почвата, могат да се възползват от многогодишни пакетни услуги. Този тип многогодишна услуга обхваща почвените анализи, растителните анализи, препоръки от специализиран екип от агрономи за торене, както почвено, така и листно за период от 4 години. Обикновено за толкова години трябва да премине целият цикъл на сеитбооборота на едно поле. През този период специалистите следят състоянието на почвата чрез почвените анализи, както и развитието на различните култури, които се отглеждат на това поле чрез растителни анализи и регулярно дават препоръки за корекции в схемата на торене.

Променливите норми на торене позволяват да се реагира според запаса на почвата, за да може културата да се изхрани пълноценно. Специалистите агрономи изготвят специална карта, която се зарежда в терминала за управление на торачката, която съответно изпълнява предписанието и тори спрямо зададените норми в дигиталната карта.

Това е тенденция, която през последните години се налага от всички световни производители и всички нови машини могат да изпълняват задачи, които са свързани с прецизното земеделие.

Развитието на технологиите през последните години ни дава възможност да се изпълняват задачи, които преди това не се изпълняваха с такава коректност и точност, разяснява Петър Вълков. Сега с развитието на технологиите и новите сензори, машините са изключително прецизни, което ни позволява да торим, където трябва и колкото е нужно.

Ефективността на иновациите в торенето вече се вижда и по полетата на фермерите. При прецизно управление на внасянето на хранителни вещества може да се спести до 20% от разходите за торене.

Разбира се, всичко зависи от историята на полето. Дали на него се работи интензивно, ежегодно ли са внасяни торове, с които растенията са хранени балансирано, и т.н., и т.н. Нормално е един такъв ефект да се види и след няколко години, когато на полето не е прилагано качествено торене, като през първите години да се наложи коригиране на торовите норми. Това естествено ще определят специалистите, които ще изготвят картата за променливо торене и препоръките за внасянето на необходимите хранителни елементи.

А когато говорим за иновации, които подпомагат по-правилното хранене на растенията, няма как да пропуснем сателитните изображения.

Приложението на сателитните изображения в земеделието е доста обширно, коментира Евгения Сарафова, доктор по дистанционни изследвания на земята и планетите, която понастоящем е продуктов мениджър на GeoSCAN. Фермерите могат да ги ползват както в невегетационния период, когато есенниците са в покой, но и през пролетта и лятото, когато всички култури са в развитие.

Софтуерната платформа за наблюдение на посевите комбинира различни функционалности, които са свързани както със сателитните изображения, така и с резултатите от пробовземането, почвени карти и др. Тя помага да се вземат по-бързо решения, за това как да се управлява дадено стопанство.

Чрез сателитните изображения фермерът може да следи развитието на културите, благодарение на това, че се използват части на невидимия спектър. Т.е. неща, които ние не виждаме, но именно чрез сателитните изображения ги виждаме преди те да са станали видими за очите ни. Това е голямо предимство, тъй като ако на едно поле има даден проблем, който може да е предизвикан от болести, неприятели или климатични фактори (като буря, градушка и др.), то той се вижда с оцветени отделни точки на изображението, още преди да има промени в самите растения. Което е своеобразна превенция и земеделците могат да реагират навреме.

Прилагането на сателитната технология е подходящо за наблюдение на всички култури и през всички сезони - целогодишно.

Благодарение на вегетационния индекс, който прилагаме, може да получим много прецизна картина на състоянието на растенията, разяснява още Евгения Сарафова. Тази информация е изключително ценна, тъй като, когато се съпостави с почвените проби, се получава много точна информация за състоянието на културите.

Една от последните фунцкионалности, които софтуерната платформа, която Евгения ни показа е възможността за обработка на събраните от сателитните изображения данни да се използват за изготвянето на VRA карти за азотно торене или иначе казано карти с променлива норма за азотното торене. С тях се оптимизира торенето на полето, като се внася точното количество на точното място, което в крайна сметка има и финансово изражение под формата на по-ниски разходи за торене, тъй като чрез променливата норма се намаля в общия случай количеството азот, което се вкарва в полето. Сериозно е и влиянието върху околоната среда, тъй като се минимизират случаите на "презапасяване" и "пренаторяване" с азотен тор.

Когато се проследява моментното състояние на растенията и се използва карта с вегетационен индекс, то не е нужно да се прави почвено пробовземане. В този случай се изготвя карта за торене с азот, което е с листно приложение с цел допълнително подхранване на посева, а когато се прави почвено торене, то тогава VRA картите се изготвят най-точно на база почвен анализ.

Тези нови технологии позволяват на земеделците да оптимизират разходите си за торене без да ограничават потенциалното развитие на посевите, лишавайки ги от нужните им хранителни вещества.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Слънчогледът обещава максимални добиви

Засега в цялата страна посевите с маслодайната култура са в много добро състояние Ако по-късно времето не създаде проблеми, се очакват отлични резултати Ваня Велинска Продължителните валежи са

Няма снимка

Вредители по царевицата през лятото

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ През по-късните фази от вегетацията на царевицата сериозни щети нанася царевичният стъблопробивач (Ostrinia nubilalis).

Няма снимка

Среден добив от 500 кг/дка прогнозират преди жътвата на пшеница

Очаква се в края на юни да се жъне ечемик Галя Събева Близо 5 млн. тона зърно се очаква да се приберат след около месец, когато ще стартира жътвата на пшеница.

Няма снимка

Ефективна защита и опазване на зърното демонстрираха от USL

Предстои жътвата, като прибирането на ечемика в някои райони на страната вече започна, но е добре фермерите да мислят за съхранението на зърното. Темата бе сред акцентите,

Няма снимка

Сортове пшеница, подходящи за капризите на климата

Мургавец удържа на бури и дъжд, Надита и Гинра са нови с над 30% мокър глутен Радина Иванова, Садово Институтът по растителни и генетични ресурси “К. Малков” - гр.

Няма снимка

Над 40 сорта житни култури представи Добруджанският земеделски институт

Над 40 сорта зърнено-житни култури представи Добруджанският земеделски институт край Генерал Тошево днес на традиционния Ден на отворени врати, съобщава регионална медия.

Още от Фермер
Няма снимка

Десислава Танева ще участва в официалното откриване на жътвената кампания в Сливен

Утре, 25 юни 2019 г., министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще участва в тържественото откриване на жътвената кампания на пшеница, съобщи пресцентърът на агроминистерството.

Няма снимка

Кои са начините за придаване на майки

Те са два основни - преки и непреки, уточнява Пламен Христов от Институт по животновъдни науки- Костинброд. 1. Преки методи - осъществяват се чрез директно пускане на новата майка през входа или на

Няма снимка

У нас се събират и обработват около 15 000 тона лечебни растения на година

Днес от МОСВ напомнят за устойчиво ползване на находищата им По данни от регионалните инспекции по околната среда и водите през последните години в заготвителните пунктове за билки у нас се събират

Няма снимка

Със зелен камък срещу хлорозата

За преодоляване на желязната хлороза най-често се използва железен сулфат - зелен камък. Той се внася почвено на дълбочина 20-25 см под короната на дърветата.

Няма снимка

ЕС установи различен състав в една трета от храни с еднакви/сходни опаковки

Някои продукти в ЕС се продават под еднаква или сходна марка, но имат различен състав. Това разкриват резултатите от общоевропейска кампания за тестване на хранителни продукти,

Няма снимка

Опасни неприятели по ореха

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Опасни неприятели по ореха, които причиняват червясване, са ореховият плодов червей и ябълковият плодов червей.