Какво ни дават междинните култури и защо си заслужават малките “неудобства”

09 април 2019 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Инж. агр. Евелина Маринова

1. Основни ползи

биологично разнообразие

многопластов сеитбооборот

потискане на плевелите

увеличаване органичната маса

стабилизиране на хумусния баланс

косвено влияние върху почвената реакция

стимулира полезната почвена фауна

мобилизира хранителни вещества

"консервира" хранителните вещества

повишава почвеното плодородие

подобрява почвената влагоемкост

подобрява почвената структура

оптимизира системата от пори и аерацията

предпазва от ерозия

предпазва от уплътняване на почвата

предпазва от измиване на хранителни вещества

съхранява естествените процеси в почвата

биологична борба с болести и нематоди

2. Основни характеристики на междинните култури

бързорастящи широколистни

с лесно разградима биомаса

с тясно съотношение C:N

да образуват коренова система с голяма маса и обем

азотфиксиращи легуминозни

конкурентоспособни кръстоцветни

невзискателни неутрални растения

сухоустойчиви за южни региони

осигуряващи сцепление житни при нужда

избор най-вече според сеитбооборота

3. Основни видове

бял синап и други видове синап

фуражна ряпа, мелиоративни репи

елда

фацелия

дребносеменни бобови

детелини, звездан и много др.

едросеменни бобови - грах, фий, лупина и много др.

пясъчен овес, някои житни треви и растения

всички отговарящи на правилните характеристики и не противоречащи на сеитбооборота

Световната и европейска практика е много богата, българският списък е силно ограничен.

4. Основни правила за избор

да прекъсват сеитбооборота, да са различни от основните култури

кореновите системи да ползват различни пластове

според технологията: зимуващи или мръзнещи

според почвата: да разбиват уплътнения или да осигурят сцепление

за тежки или за леки почви

за влажни или сухи условия

5. Основни предимства на смеските

биологично разнообразие на полето

не намножава болести и неприятели в праг на вредност

разрохква почвата на различни дълбочини

съставните и видове черпят хранителни вещества от различни почвени пластове

няма едностранчиво теглене на хранителни вещества

взаимна защита и компенсация на видовете

При нормални условия смеските винаги са за предпочитане, чисти култури се ползват например като начален похват за разбиване на много упорити почвени уплътнения и др.

6. Основни агротехнически правила

роковете да бъдат съобразени с биологичната особеност на вида

да се сеят плитко в подравнена почва

независимо от технологията - след предшественика да има прекъсване на капилярното изпарение

да се управлява посева - според срока, вида и целта

дали да се допусне цъфтеж - в обичайния случай не е желателно, тъй като биомасата загрубява, увеличава се дела на целулозата и става по-трудноусвоима за микроорганизмите

според това дали е за ЕНП - със или без растителна защита и подхранване

основното торене с фосфор и калий за основната пролетна култура трябва да се изведе преди сеитба на междинната, ако не е извършено преди друга култура в сеитбооборота

ако се извършва по-дълбока обработка срещу основната култура, добре е да бъде преди междинната култура

бобовите не бива да надхвърлят 50% в междинните смески

мулчиране, компостиране, валиране или естествено измръзване

избягва се дълбокото размесване/ заораване на свежа зелена маса с почвата

след отмиране на междинната култура абсолютно задължително е прекъсване на капилярното изпарение посредством дори само на 1 см дълбока обработка

ако се ползват зимуващи междинни култури, само бобови видове може да останат максимално дълго на полето

7. Основни рискове и неблагополучия

директните сеитби в горещите месеци често имат за резултат лошо гарниране на посева, компрометиране на посева (важи и за основни култури)

непоникване на семена поради дълбоко засяване и превръщането им в плевел за основната пролетна култура

нападение на чисти култури от вредители - може да се наложи РЗ, но за ЕНП не е допустимо

при неправилен подбор в сеитбооборота може да не изпълнят едно от предназначенията си за прекъсване на патогенен фонд, а да поддържат заразата, например пшеница самосевка - фузариум...

при мека зима да не измръзнат - налага се помощ чрез подходящи инструменти или препарати

недоразвитите растения не измръзват пълноценно

зимуващи междинни култури може да изтеглят храна и вода ако се държат прекалено дълго на полето напролет - зависи и от състава

поникване в основната култура на издънки или семена - това не се смята за голям негатив поради ефективните съвременни хербициди

Ако не се извърши плитка обработка на почвата след отмиране на междинната култура има голяма вероятност почвата да се спече и просъхне.

Подсявка на покривни култури в основната култура

запазват почвата от плевели и изпарение

основно правило е да не конкурират основната култура

в зимни култури - мръзнещи видове с умерен растеж - отмират и оставят органика за основната култура или стопиране с хербицид, който не вреди на основната култура

не всички бобови са подходящи за подсявки в зимни култури

сеитбата трябва да е достатъчно ранна, за да се образуват изобщо азотфиксиращи грудки

в пролетни култури - предпазват междуредията, азотфиксиращите могат да подпомогнат азотния баланс за културата

растения, които остават до зима след реколтиране на основната култура, полетата не са оголени, след това измръзват и оставят органика за следващата, ако е пролетна или не конкурират новата сеитба, ако е есенна

Не е доказано еднозначно агрономическото и икономическото предимство на подсявки, всеки случай е специфичен и подлежи на индивидуална преценка!

Междинни култури преди зимни култури в България

темата се отнася за сеитба на междинни култури след жътва на рапица, бобови или зимна житна култура с къса вегетация, преди основна култура рапица или зимна житна култура

по правило за добро гарниране на такава покривка в България валежите са недостатъчни и температурите прекалено високи

има отделни години с подходящи условия; подходящ подход за поливни площи

успех може да имат в по-голям времеви прозорец, т.е. преди сеитба на зимна житна култура; преди рапица времето е много кратко

след ранна жътва да се сее незабавно

предпочитат се дребносеменни, сухоустойчиви култури с бърз начален растеж

да бъдат различни от следващата култура

да не създават проблеми, да може предвидимо да се унищожат с хербициди или да отмират при сравнително слабо застудяване

И тук преди сеитбата да не се подценява прекъсването на капилярното изпарение чрез плитко насичане на почвената повърхност, така ще се запази влага за поникване на семената

За избор на технология правилната преценка се базира на задълбочен анализ на почвата, агрометеорологичните условия, история на полетата, сеитбооборота, следващата култура и бъдещите ни намерения.

Ползването на междинни култури е добър избор за всяка технология. Не междинната култура може да ни провали, а неправилният избор на технология и машини и несъобразяването с конкретните условия на работа.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Слънчогледът обещава максимални добиви

Засега в цялата страна посевите с маслодайната култура са в много добро състояние Ако по-късно времето не създаде проблеми, се очакват отлични резултати Ваня Велинска Продължителните валежи са

Няма снимка

Вредители по царевицата през лятото

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ През по-късните фази от вегетацията на царевицата сериозни щети нанася царевичният стъблопробивач (Ostrinia nubilalis).

Няма снимка

Среден добив от 500 кг/дка прогнозират преди жътвата на пшеница

Очаква се в края на юни да се жъне ечемик Галя Събева Близо 5 млн. тона зърно се очаква да се приберат след около месец, когато ще стартира жътвата на пшеница.

Няма снимка

Ефективна защита и опазване на зърното демонстрираха от USL

Предстои жътвата, като прибирането на ечемика в някои райони на страната вече започна, но е добре фермерите да мислят за съхранението на зърното. Темата бе сред акцентите,

Няма снимка

Сортове пшеница, подходящи за капризите на климата

Мургавец удържа на бури и дъжд, Надита и Гинра са нови с над 30% мокър глутен Радина Иванова, Садово Институтът по растителни и генетични ресурси “К. Малков” - гр.

Няма снимка

Над 40 сорта житни култури представи Добруджанският земеделски институт

Над 40 сорта зърнено-житни култури представи Добруджанският земеделски институт край Генерал Тошево днес на традиционния Ден на отворени врати, съобщава регионална медия.

Още от Фермер
Няма снимка

Производството на пчелни-майки е 120 дни

Началото се определя от естествения процес при пчелите роенето, който съвпада горе-долу с началото на пролетта. Тази година може да се каже, че годината е ройлива,

Няма снимка

Потребителите ще консумират ли ГМ храни, ако знаят повече за тях?

Учени отговориха на въпроса „Дали потребителите ще консумират генетично модифицирани храни, ако разберат науката зад тях?“, съобщава Агробиоинститут. Психолози и биолози от Университета на Рочестър,

Няма снимка

Комитетът по наблюдение на селската програма ще увеличи утре бюджета на преработвателите

На заседанието ще одобрят и критерии за веригата на доставки Сред точките в дневния ред на предстоящото заседание на комитет по наблюдение на ПРСР, който ще се проведе утре, 20 юни,

Няма снимка

Липса на желязо причинява хлороза

Хлорозата при дръвчетата може да се дължи и на недостиг на желязо. Най-често в практиката това се наблюдава при отглеждане на дръвчета на силно алкални почви.

Няма снимка

В град Лозница ще покажат малинокомбайни и модерно предприятие за замразяване

На 10 и 11 юли в град Лозница ще се проведе традиционното национално изложение, придружено с фестивал на малината, съобщиха от Асоциацията на малинопроизводителите и ягодоплодните.

Няма снимка

ЕК ще насърчава дигитализацията с повече средства и по-малко бюрокрация

ЕС има възможност да стане световна класа в иновациите, но трябва да сменим подхода. Европа има чудесна научна база, но за да сме конкурентоспособни, трябва да въвеждаме повече дигитални технологии