Какво ни дават междинните култури и защо си заслужават малките “неудобства”

09 април 2019 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Инж. агр. Евелина Маринова

1. Основни ползи

биологично разнообразие

многопластов сеитбооборот

потискане на плевелите

увеличаване органичната маса

стабилизиране на хумусния баланс

косвено влияние върху почвената реакция

стимулира полезната почвена фауна

мобилизира хранителни вещества

"консервира" хранителните вещества

повишава почвеното плодородие

подобрява почвената влагоемкост

подобрява почвената структура

оптимизира системата от пори и аерацията

предпазва от ерозия

предпазва от уплътняване на почвата

предпазва от измиване на хранителни вещества

съхранява естествените процеси в почвата

биологична борба с болести и нематоди

2. Основни характеристики на междинните култури

бързорастящи широколистни

с лесно разградима биомаса

с тясно съотношение C:N

да образуват коренова система с голяма маса и обем

азотфиксиращи легуминозни

конкурентоспособни кръстоцветни

невзискателни неутрални растения

сухоустойчиви за южни региони

осигуряващи сцепление житни при нужда

избор най-вече според сеитбооборота

3. Основни видове

бял синап и други видове синап

фуражна ряпа, мелиоративни репи

елда

фацелия

дребносеменни бобови

детелини, звездан и много др.

едросеменни бобови - грах, фий, лупина и много др.

пясъчен овес, някои житни треви и растения

всички отговарящи на правилните характеристики и не противоречащи на сеитбооборота

Световната и европейска практика е много богата, българският списък е силно ограничен.

4. Основни правила за избор

да прекъсват сеитбооборота, да са различни от основните култури

кореновите системи да ползват различни пластове

според технологията: зимуващи или мръзнещи

според почвата: да разбиват уплътнения или да осигурят сцепление

за тежки или за леки почви

за влажни или сухи условия

5. Основни предимства на смеските

биологично разнообразие на полето

не намножава болести и неприятели в праг на вредност

разрохква почвата на различни дълбочини

съставните и видове черпят хранителни вещества от различни почвени пластове

няма едностранчиво теглене на хранителни вещества

взаимна защита и компенсация на видовете

При нормални условия смеските винаги са за предпочитане, чисти култури се ползват например като начален похват за разбиване на много упорити почвени уплътнения и др.

6. Основни агротехнически правила

роковете да бъдат съобразени с биологичната особеност на вида

да се сеят плитко в подравнена почва

независимо от технологията - след предшественика да има прекъсване на капилярното изпарение

да се управлява посева - според срока, вида и целта

дали да се допусне цъфтеж - в обичайния случай не е желателно, тъй като биомасата загрубява, увеличава се дела на целулозата и става по-трудноусвоима за микроорганизмите

според това дали е за ЕНП - със или без растителна защита и подхранване

основното торене с фосфор и калий за основната пролетна култура трябва да се изведе преди сеитба на междинната, ако не е извършено преди друга култура в сеитбооборота

ако се извършва по-дълбока обработка срещу основната култура, добре е да бъде преди междинната култура

бобовите не бива да надхвърлят 50% в междинните смески

мулчиране, компостиране, валиране или естествено измръзване

избягва се дълбокото размесване/ заораване на свежа зелена маса с почвата

след отмиране на междинната култура абсолютно задължително е прекъсване на капилярното изпарение посредством дори само на 1 см дълбока обработка

ако се ползват зимуващи междинни култури, само бобови видове може да останат максимално дълго на полето

7. Основни рискове и неблагополучия

директните сеитби в горещите месеци често имат за резултат лошо гарниране на посева, компрометиране на посева (важи и за основни култури)

непоникване на семена поради дълбоко засяване и превръщането им в плевел за основната пролетна култура

нападение на чисти култури от вредители - може да се наложи РЗ, но за ЕНП не е допустимо

при неправилен подбор в сеитбооборота може да не изпълнят едно от предназначенията си за прекъсване на патогенен фонд, а да поддържат заразата, например пшеница самосевка - фузариум...

при мека зима да не измръзнат - налага се помощ чрез подходящи инструменти или препарати

недоразвитите растения не измръзват пълноценно

зимуващи междинни култури може да изтеглят храна и вода ако се държат прекалено дълго на полето напролет - зависи и от състава

поникване в основната култура на издънки или семена - това не се смята за голям негатив поради ефективните съвременни хербициди

Ако не се извърши плитка обработка на почвата след отмиране на междинната култура има голяма вероятност почвата да се спече и просъхне.

Подсявка на покривни култури в основната култура

запазват почвата от плевели и изпарение

основно правило е да не конкурират основната култура

в зимни култури - мръзнещи видове с умерен растеж - отмират и оставят органика за основната култура или стопиране с хербицид, който не вреди на основната култура

не всички бобови са подходящи за подсявки в зимни култури

сеитбата трябва да е достатъчно ранна, за да се образуват изобщо азотфиксиращи грудки

в пролетни култури - предпазват междуредията, азотфиксиращите могат да подпомогнат азотния баланс за културата

растения, които остават до зима след реколтиране на основната култура, полетата не са оголени, след това измръзват и оставят органика за следващата, ако е пролетна или не конкурират новата сеитба, ако е есенна

Не е доказано еднозначно агрономическото и икономическото предимство на подсявки, всеки случай е специфичен и подлежи на индивидуална преценка!

Междинни култури преди зимни култури в България

темата се отнася за сеитба на междинни култури след жътва на рапица, бобови или зимна житна култура с къса вегетация, преди основна култура рапица или зимна житна култура

по правило за добро гарниране на такава покривка в България валежите са недостатъчни и температурите прекалено високи

има отделни години с подходящи условия; подходящ подход за поливни площи

успех може да имат в по-голям времеви прозорец, т.е. преди сеитба на зимна житна култура; преди рапица времето е много кратко

след ранна жътва да се сее незабавно

предпочитат се дребносеменни, сухоустойчиви култури с бърз начален растеж

да бъдат различни от следващата култура

да не създават проблеми, да може предвидимо да се унищожат с хербициди или да отмират при сравнително слабо застудяване

И тук преди сеитбата да не се подценява прекъсването на капилярното изпарение чрез плитко насичане на почвената повърхност, така ще се запази влага за поникване на семената

За избор на технология правилната преценка се базира на задълбочен анализ на почвата, агрометеорологичните условия, история на полетата, сеитбооборота, следващата култура и бъдещите ни намерения.

Ползването на междинни култури е добър избор за всяка технология. Не междинната култура може да ни провали, а неправилният избор на технология и машини и несъобразяването с конкретните условия на работа.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Планинските райони трябва да са със социален статут

От земеделските стопанства там не трябва да се търси икономически ефект, коментира Тодор Джиков, председател на Асоциацията на картофопроизводителите Ваня Велинска - Г-н Джиков по време на Празника

Няма снимка

Снегът няма да застраши слабите посеви

Рехавата снежна покривка, която падна над нивите едва ли ще застраши сериозно есенниците. Разбира се, евентуални проблеми са възможни при по-слабите посеви

Няма снимка

Има решения и за едни от най-опасните неприятели

Продуктите на Амитица защитават културните растения, но са щадящи към пчелите и околната среда Ваня Велинска, Пазарджик Не може да влияем върху климата, както и върху цените на продуктите

Няма снимка

Ефикасен механичен контрол на някои опасни неприятели

Чрез овощарската вар плодовата реколта може да се защити от дрозофила сузуки и крушова бълха Ваня Велинска С варосването на овощните дръвчета може да се реши проблема с някои от много опасните

Няма снимка

В бъдеще 20% от пшеницата ще е хибридна

Има ли бъдеще хибридната пшеница?  Този въпрос бе сред акцентите в презентацията на селекционера Костадин Костов от Синджента пред земеделските производители по време на форума Академия за фермери в

Няма снимка

Комплексни решения за земеделските производители от Байер

С придобиването на Монсанто компанията Байер предлага не само продукти за растителна защита и семена, но и дигитални иновации, т.е. изцяло комплексни решения за земеделските производители

Още от Фермер
Няма снимка

2019 - "черна" година за европейските пчелари!

Тази година беше черна за много европейски пчелари, особено във Франция и Италия, където непредвидимото време доведе до това, което се нарича най-лошите реколти от мед

Няма снимка

Как плододават ябълките

Ябълките са овощен вид, при който има голямо сортово разнообразие. Според растежа и плододаването им те могат да се разделят в 4 групи. . Тип спър сортове - плододаването е върху късите 2-3-годишни

Няма снимка

Заливайте гранулите на котето само с вода

Така те стават по-меки и миришат по-силно Веднага след отбиването на котетата специалистите препоръчват да им се дава сухата храна с добавяне на вода. Така гранулите стават по-меки

Няма снимка

Култивационните съоръжения са необходимост за хоби градините

Изграждат се в някое защитено кътче на двора Култивационните съоръжения, каквито са парниците и оранжериите, вече не са рядкост за много от любителските градини

Няма снимка

Телетата се нуждаят от топла закуска и чиста постеля

Когато телетата се отглеждат при подходящи условия, дневният прираст отговаря на нормите. Хигиенните недостатъци на помещението могат значително да намалят здравословното състояние на младите животни

Няма снимка

Тютюнът ще се изкупува и след Нова година

Търговските дружества, с които тютюнопроизводителите са сключили договори, ще продължат да изкупуват тютюн след 5 януари 2020 година. Това съобщи председателят на Националната асоциация на