Познавате ли наредбата за пръскане и за опазване на пчелите

25 април 2019 Пчеларство 0 13752
Няма снимка
 

Ако не, запознайте се

Областна дирекция "Земеделие" в град Монтана се обърна на страницата си към земеделските стопани и собствениците на пчелини да си припомнят нормативните изисквания за опазването на пчелните семейства от отравяния при провеждане на растителнозащитни мероприятия.

Поводът е, че проблемът с опазването на пчелните семейства от отравяния при пръскане е идентифициран като един от най-големите, пред които са изправени пчеларите, казват от дирекцията.

Ежегодно в МЗХГ постъпват много жалби от пчелари, свързани с неспазване на изискванията на наредба щ 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Определени са условията

за прилагане на продукти за растителна защита с наземна и авиационна техника, в т.ч. часовете за прилагането им, защитните зони и отстояния, реда и начините за оповестяване на мероприятията, действията при констатиран масов подмор на пчелни семейства и др.

Имайки предвид, че започва засилено третиране на земеделските култури срещу болести и неприятели, се припомнят най-важните изисквания:

Разрешава се третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция с:

- наземна техника - от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден;

- авиационна техника - от изгрев слънце до 10,00 часа.

- Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.) преди извършване на третирането.

Лицата, които извършват или възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника в срок до 3 дни преди датата на третирането са длъжни

да уведомят лично собствениците

на животновъдни обекти - пчелини, да изпратят уведомително писмо до кмета на населеното място, а кметовете да обявят предстоящото третиране в деня на получаване на уведомителното писмо чрез местните средства за масово осведомяване и чрез обява на видно място в съответното населено място.

Към уведомителното писмо до кмета фермерите трябва да приложат схема на площите за третиране, в която се отразяват видът и фенофазата на земеделската култура, както и видът и фенофазата на културите в съседните площи.

При масов подмор на пчели

след употреба на препарати собственикът на пчелина трябва да уведоми веднага ветеринарния лекар, обслужващ пчелина, и кмета на населеното място и да подаде жалба до директора на областната дирекция по земеделие.

Трябва да се свика комисия и да се вземаг проби от пчелите.

За сведение на фермерите пчелите опрашват техните култури, но често това не се оценява и се приема за даденост. По данни на FAO

пчелите опрашват около 70% от основните култури

за консумация, които са над 210а000 растителни вида, като ефектът от това възлиза на 153 млрд. евро или на 9.5% от световното земеделско производство.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Пчеларство
Няма снимка

Създайте работа на пчелите, за да прекратят роенето!

Независимо че роенето е естествен начин за размножаване на пчелните семейства, то е нежелателно при съвременното пчеларство. Пчелните майки, получени при роене са едри и с много добра яйценосна

Няма снимка

През юни все още са налице благоприятни условия за роене, предотвратете го!

Сега семействата са силни, с много пчели и запечатано пило. Пренаселеността в пчелното гнездо и бездействието на пчелите в него са причина за изпадане в роево състояние

Няма снимка

Не забравяйте да поставите восъчни основи за градеж!

Топлото време и обилното нектароотделяне в природата благоприятстват отделянето на восък от пчелите. За пълноценно използване на строителния им инстинкт трябва да се поставят рамки с восъчни основи

Няма снимка

Юни е най-подходящ за отглеждане на висококачествени майки и смяна на старите майки

В районите с ранна главна паша - каквато е бялата акация, отводките трябва да се образуват веднага след прецъфтяването на акацията, а не преди нея. Защото това би отслабило семейството

Няма снимка

Ако откриете болни семейства с аскосфероза

Първата ви задача е да прегледате цялото гнездо. Това ще ви позволи да определите степента на заразата и да предприемете необходимите ветеринарно-санитарни дейности. Ако семейството е силно заразено

Няма снимка

Внимавайте да не пренесете аскосферозата в здрави кошери!

Често пчелари с по-малък опит разпространяват гъбичното заболяване с безконтролно пренасяне на пити с пило, мед, прашец и пчели от болни семейства. Заболяването може да се пренесе и при кражба

Още от Фермер
Няма снимка

Семинари за дигитализация събира малки стопани и преработватели в страната

На 06.06 - в гр. Рудозем, на 08.08 - в гр. Гоце Делчев Информационен семинар посветен на сдружаването и дигиталните услуги събира малки земеделски стопани и преработватели в град Гоце Делчев в

Няма снимка

Ларвата на морковената муха поврежда кореноплодите

Как да ги опазите  Ларвата на морковената муха прави ходове в кореноплодите, които придобиват ръждив цвят. Повредените моркови са безформени, безвкусни са

Няма снимка

Най-добритe зелени фуражи за свинете

Съветите на специалистите по хранене на свинете: Първо, заместете зелените фуражи на свинете със сочноплоди и кореноплоди И второ, използването на силажи при храненето на свинете има предимства

Няма снимка

Курсове за оператори на комбайн New Holland със сертификат Harvest Master организира Интерагри

На 11 – 12 юни - в търговско-сервизния комплекс на компанията в  Русе, на 15 – 16 юни - в Стара Загора. През юни Интерагри България организира майсторски курсове за оператори на комбайн New Holland

Няма снимка

40 местни фермери ще реализират стоката си пред магазини Лидл в София и Бургас през юни

Lidl стартира фермерски пазари като още една мярка за реализацията на продукция на регионални производители Лидл България стартира с организирането на фермерски пазари пред магазините си в София и

Няма снимка

Големи гребени = повече яйца

По плътните кости на кокошката също влияят Учените изясниха доколко външността на кокошките ги прави по-популярни сред петлите. Според специалистите кокошките с голям гребен получават повече