Австрия отглежда 2 пъти повече плодове и зеленчуци от нас

09 май 2019 Растениевъдство 0 19386
Няма снимка
Фиг. 1
1 2 3
 

Фермите залагат на интензивни производства, които носят много по-висока добавена стойност

Проф. Петко Иванов

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика.

От център на могъщата Австро-Унгарска империя след втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. кв. м и население от 8.6 млн. жители. Въпреки това, тя е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света, с висок жизнен стандарт и забележително културно и социално развитие. Като страна с близки териториални, географски и общи природни условия, тя е добър пример за България и преди всичко за земеделския отрасъл

Австрия е разположена в Средна Европа и има предимно планински релеф. Източната и средна част на страната са заети от Алпите, докато относително равни и ниски са североизточната, източната и югоизточната част на страната, където са основните използваеми земеделски земи (ИЗЗ). Най-високата точка е 3798 м н. в., а под 500 м надморска височина са само около 32% от територията. ИЗЗ представлява 38.4% от територията, един от най-ниските показатели в Европа.

Австрия е разположена в умерената климатична зона на Централна Европа, със силно влияние на надморска височина и в известна степен на Атлантическия океан. Четирите годишни сезони имат специфична характеристики в различните части на страната. Източната по-ниска част на страната е с континентално влияние - ниски валежи, сухо и топло лято и умерено студена зима. Алпийският регион има алпийски климат с много валежи, късо лято и продължителна зима. Останалата част на страната има преходен климат под влияние на Атлантика на запад и континентално на югоизток.

Населението на Австрия е 8.655 млн. (2015 г.) със средна възраст от 43.6 г. Раждаемостта и смъртността са относително ниски, но балансирани - съответно 9.40 и 9.42/1000, но поради положителната нетна миграция от 5.56/1000 бележи прираст.

Австрия е с добре развита пазарна икономика, квалифицирана работна сила и висок стандарт на живот. Тя се основава на силен производствен сектор, включително неголямо, но силно развито съвременно земеделие

В последните години икономическият растеж е относително слаб, около 0.9% през 2015 г. Безработицата от 5.8% е ниска по европейските стандарти.

По жизнен стандарт Австрия е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света. Номиналният БВП на Австрия е 329.3 млрд. евро (България 42.8 млрд), а БВП на глава от население при настоящи цени 38.5 хил. (България 12.8 хил.), Безработицата е една от най-ниските в ЕС 5.6%. Общият експорт на стоки и услуги е 175.3 млрд. евро, а на земеделски продукти 10.5 млрд. (за България съответно 27.8 и 3.76 млрд.).

Според последното преброяване Австрия разполага с 29 млн. дка ИЗЗ (използваема земеделска земя), представляваща около една трета от територията. Това е един от най-ниските показатели в ЕС-28, дължащ се на планинския характер на страната. Характерно за Австрия е относително големият дял на тревните площи

Въпреки тенденцията за тяхното намаление за сметка на орните земи, техният дял е 52.4% и те са с важна роля за икономиката и екологията на земеделието.

Земеделски стопанства. Броят на земеделските стопанства при последното преброяването е 150.2 хил., с около една четвърт по-малко в сравнение с 2000 г. Намаленият брой е причина за ръст в средния размер на стопанствата от 170 на 190 дка.

Броят на постоянно ангажираните в селското стопанство при преброяването е 346 хил., с една трета по-малко от преди 10 години.

Броят на животните, изразен като животновъдни единици (LSU) е 2.439 млн., срещу 1.025 млн. в България. Популацията им изразена като животновъдни единици е 157 хил., със само 6%.

Във фигурата за структурата на земеделските стопанства в Австрия е изразена като съотношение между относителния брой на земеделските стопанства и принадлежащата им ИЗЗ по категории стопанства с различен размер.

Около половината от фермите на Австрия (49%) имат по-малко от 10 хектара, които покриват около 3.1 млн. дка, представляващи 11% от ИЗЗ на страната.

От друга страна, 2% от земеделските стопанства притежават над 100 дка ИЗЗ и обясняват 18% от ИЗЗ. Стопанствата с 10 до 19.9 ха ИЗЗ са най-добре представени с 32.6 хил (21.7% от общия брой). Стопанствата с 2 до 4.9 ха земеделска земя са 30.2 хил. (20%) и категорията с 5 до 9.9 дка (18%). В сравнение със структурата на земеделската земя общо в ЕС-28 и в повечето страни членки поляризацията в собствеността и използването на земеделската земя е по-слабо изразена.

В България поляризацията в използването на земята е изключително голяма, и вероятно най-лошата в страните на ЕС-28. Почти 80% от земеделските стопанства притежават или стопанисват едва 3.2% от земя, а само 1.5% от стопанствата използват 82.4% от земеделската земя. Поляризацията би била още по изразителна, ако в класификацията се включат и категории с повече от 10 и дори 100 хил. декара ИЗЗ.

Стопанства по тип на земеделие

Специализираните в млечно производство стопанства са най-разпространените в Австрия, представляващи 18.8% от общия брой. Вторият най-висок дял от 16.4% e на специализираните в полско земеделие. Стопанствата посветени на отглеждане и угояване на говеда са 10.8%, докато тези които комбинират млечно производство, отглеждане и угояване заедно са 9.9%.

Според данни на ЕК от 2015 г. (Agriculture in EU and Member States Factshee, 2015) земеделското производство на Австрия за 2014 г. по единни базови цени е 6.263 млрд. евро, а през 2015 г. - 6.156 млрд. Това представлява около 1.7% от общото земеделско производство на ЕС-28. За сравнение земеделското производство на България за същите години е съответно 3.733 и 3.373 млрд. евро и е само около 0.9% от ЕС, т.е. близо два пъти по-малко от това на Австрия.

Количеството и стойността на водещите 20 земеделски продукта на Австрия са представени в таблицата, а процентното разпределение на стойностите - във фиг. 1.

Общото земеделско производство през 2014 г. като стойност по единни базови цени на Австрия е оценено на 6.263 млрд. евро, а на България на 3,337. Те представляват съответно 1.7 и 0.9% от общото земеделско производство на ЕС-28.

Характерно за земеделието на Австрия е доминирането на животновъдните продукти над растителните, представляващи съответно 52.7 от 47.3% общата земеделска продукция. За българското земеделие това отношение е коренно различно - 72.3% за растениевъдството и само 27.7% за животновъдството.

Убедително най-важният земеделски продукт на Австрия е кравето мляко. В страната се произвеждат около 3.5 млн. тона мляко от 538 хил. млечни крави със средна млечност 6.5 хил. литра мляко. Млякото дава 34.6% от земеделската продукция на Австрия и 2.2% на ЕС-28. Млечният сектор на България е представен от 302 хил. млечни крави, със средна млечност около 3 660 кг и общо производство около 1.1 млн. тона.

Вторият най-важен продукт на Австрийското земеделие е месото от различните сектори на отрасъла. На второ и трето място са свинското и говеждо месо, а на 6 и 7 - пуешко и пилешко. По производство на месо на глава от населението Австрия е на пето място в ЕС след Дания, Ирландия, Белгия и Испания, с над 100 кг годишно, при около 29 кг в Българи.

За разлика от България производството на зърно от житни и маслодайни култури има далеч по-малко значение

В България житните и маслодайни култури общо представляват 76.6%, а в Австрия 29% от общото производство. През 2014 г. например са произведени - царевица 2.4 млн. тона царевица, 1.3 млн. тона пшеница и (съответно на 8, 11). Площите на тези култури са много по-малки абсолютно и относително в сравнение с България, но средните добиви са значително по-високи.

Изненадващо е, че доста далеч на север, в Австрия, се произвежда абсолютно и относително много повече плодове, зеленчуци и дори вино.

През 2013 г. в Австрия са произведени 375 хил. тона ябълки и 83.6 хил. тона круши срещу унизително малкото производство на България (съответно 54.6 и 2.9 хил. тона). Производството на вино в Австрия е 239 хил. тона вино, а в България - 130 хил. тона.

Същото важи за много от зеленчуковите култури (картофи, зелеви, лукови моркови и др.). В челната десетка на австрийското земеделие захарното цвекло е с над 3 млн. тона и добиви над 6 т/дка.

Чрез задълбочена съпоставка с австрийското земеделие могат да се направят полезни изводи за дълбоката криза на българското земеделие, което по много показатели е на последни места в ЕС.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

5 нови сорта зеленчуци на ИЗК “Марица” очакват патент

Подробности за тях, за технологиите за отглеждането им и за постиженията на института разкрива директорът му доц.д-р Даниела Ганева Институтът по зеленчукови култури “Марица” в Пловдив е единственият

Няма снимка

Младата царевица е подложена на стрес

Балансираното хранене подпомага правилното развитие на растенията сега и през цялата вегетация, като предопределя получаването на качествено зърно и по-високи добиви За получаването на високи

Няма снимка

Онлайн курс за отглеждане на сорго и суданка прави службата за съвети в земеделието

Информационно-обучителен семинар на тема: „Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени. Разпространение, значение и технология на отглеждане” ще проведе

Няма снимка

Денят на отворените врати в Добруджанския земеделски институт ще е на 3 юни

Денят на отворените врати, посветен на зърнено-житните култури, ще  е на 3 юни, съобщиха от Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево. Началото ще е в 10

Няма снимка

Дъждът съживи житните посеви, връща надеждата на фермерите

В по-добрите полета растенията може да развият потенциала си * В Добруджа, за съжаление, сушата ще редуцира значително добивите Ваня Велинска Какво е състоянието на есенниците в страната

Няма снимка

Високи добиви от слънчоглед само с балансирано хранене

Променливото време може да стресира младите растения, а затормозеното им развитие да се отрази на добивите и качеството на получената продукция 28Ваня Велинска Слънчогледът е втората по значение

Още от Фермер
Няма снимка

Ако пръскате, а след това завали

През последните дни паднаха доста валежи в цялата страната. Често в подобни ситуации любителите се питат какво да правят, ако преди това са пръскали. Дали третирането да се повтори

Няма снимка

Започна приемът на проекти, свързани с местната идентичност и занаяти

Стартира приемът по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г

Няма снимка

Отворен е приемът на проекти за сътрудничество на местни групи

Стартира приемът по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ /ВОМР/ на Програма за развитие

Няма снимка

Нерешени проблеми и цената на пшеницата тревожат фермерите

Как се справят в кризата, коментират представители на различни сектори Жени Владинова През последните 3 месеца на фокус са притесненията, причинени от коронавируса

Няма снимка

И днес ще е облачно и дъждовно

Въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще превалява, предаде НИМХ, цитиран от БТА

Няма снимка

От 1 юли токът поевтинява при ЧЕЗ и "Енерго-Про", при ЕВН поскъпва

При намаляване на цената на газа с 9,4% от 1 юни, няма да променят парното, ще насложат поевтиняването върху цената на топлинната енергия от юли От 1 юли цената на тока за домакинствата в Западна и