Австрия отглежда 2 пъти повече плодове и зеленчуци от нас

09 май 2019 Растениевъдство 0     
Няма снимка
1 2 3
 

Фермите залагат на интензивни производства, които носят много по-висока добавена стойност

Проф. Петко Иванов

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика.

От център на могъщата Австро-Унгарска империя след втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. кв. м и население от 8.6 млн. жители. Въпреки това, тя е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света, с висок жизнен стандарт и забележително културно и социално развитие. Като страна с близки териториални, географски и общи природни условия, тя е добър пример за България и преди всичко за земеделския отрасъл

Австрия е разположена в Средна Европа и има предимно планински релеф. Източната и средна част на страната са заети от Алпите, докато относително равни и ниски са североизточната, източната и югоизточната част на страната, където са основните използваеми земеделски земи (ИЗЗ). Най-високата точка е 3798 м н. в., а под 500 м надморска височина са само около 32% от територията. ИЗЗ представлява 38.4% от територията, един от най-ниските показатели в Европа.

Австрия е разположена в умерената климатична зона на Централна Европа, със силно влияние на надморска височина и в известна степен на Атлантическия океан. Четирите годишни сезони имат специфична характеристики в различните части на страната. Източната по-ниска част на страната е с континентално влияние - ниски валежи, сухо и топло лято и умерено студена зима. Алпийският регион има алпийски климат с много валежи, късо лято и продължителна зима. Останалата част на страната има преходен климат под влияние на Атлантика на запад и континентално на югоизток.

Населението на Австрия е 8.655 млн. (2015 г.) със средна възраст от 43.6 г. Раждаемостта и смъртността са относително ниски, но балансирани - съответно 9.40 и 9.42/1000, но поради положителната нетна миграция от 5.56/1000 бележи прираст.

Австрия е с добре развита пазарна икономика, квалифицирана работна сила и висок стандарт на живот. Тя се основава на силен производствен сектор, включително неголямо, но силно развито съвременно земеделие

В последните години икономическият растеж е относително слаб, около 0.9% през 2015 г. Безработицата от 5.8% е ниска по европейските стандарти.

По жизнен стандарт Австрия е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света. Номиналният БВП на Австрия е 329.3 млрд. евро (България 42.8 млрд), а БВП на глава от население при настоящи цени 38.5 хил. (България 12.8 хил.), Безработицата е една от най-ниските в ЕС 5.6%. Общият експорт на стоки и услуги е 175.3 млрд. евро, а на земеделски продукти 10.5 млрд. (за България съответно 27.8 и 3.76 млрд.).

Според последното преброяване Австрия разполага с 29 млн. дка ИЗЗ (използваема земеделска земя), представляваща около една трета от територията. Това е един от най-ниските показатели в ЕС-28, дължащ се на планинския характер на страната. Характерно за Австрия е относително големият дял на тревните площи

Въпреки тенденцията за тяхното намаление за сметка на орните земи, техният дял е 52.4% и те са с важна роля за икономиката и екологията на земеделието.

Земеделски стопанства. Броят на земеделските стопанства при последното преброяването е 150.2 хил., с около една четвърт по-малко в сравнение с 2000 г. Намаленият брой е причина за ръст в средния размер на стопанствата от 170 на 190 дка.

Броят на постоянно ангажираните в селското стопанство при преброяването е 346 хил., с една трета по-малко от преди 10 години.

Броят на животните, изразен като животновъдни единици (LSU) е 2.439 млн., срещу 1.025 млн. в България. Популацията им изразена като животновъдни единици е 157 хил., със само 6%.

Във фигурата за структурата на земеделските стопанства в Австрия е изразена като съотношение между относителния брой на земеделските стопанства и принадлежащата им ИЗЗ по категории стопанства с различен размер.

Около половината от фермите на Австрия (49%) имат по-малко от 10 хектара, които покриват около 3.1 млн. дка, представляващи 11% от ИЗЗ на страната.

От друга страна, 2% от земеделските стопанства притежават над 100 дка ИЗЗ и обясняват 18% от ИЗЗ. Стопанствата с 10 до 19.9 ха ИЗЗ са най-добре представени с 32.6 хил (21.7% от общия брой). Стопанствата с 2 до 4.9 ха земеделска земя са 30.2 хил. (20%) и категорията с 5 до 9.9 дка (18%). В сравнение със структурата на земеделската земя общо в ЕС-28 и в повечето страни членки поляризацията в собствеността и използването на земеделската земя е по-слабо изразена.

В България поляризацията в използването на земята е изключително голяма, и вероятно най-лошата в страните на ЕС-28. Почти 80% от земеделските стопанства притежават или стопанисват едва 3.2% от земя, а само 1.5% от стопанствата използват 82.4% от земеделската земя. Поляризацията би била още по изразителна, ако в класификацията се включат и категории с повече от 10 и дори 100 хил. декара ИЗЗ.

Стопанства по тип на земеделие

Специализираните в млечно производство стопанства са най-разпространените в Австрия, представляващи 18.8% от общия брой. Вторият най-висок дял от 16.4% e на специализираните в полско земеделие. Стопанствата посветени на отглеждане и угояване на говеда са 10.8%, докато тези които комбинират млечно производство, отглеждане и угояване заедно са 9.9%.

Според данни на ЕК от 2015 г. (Agriculture in EU and Member States Factshee, 2015) земеделското производство на Австрия за 2014 г. по единни базови цени е 6.263 млрд. евро, а през 2015 г. - 6.156 млрд. Това представлява около 1.7% от общото земеделско производство на ЕС-28. За сравнение земеделското производство на България за същите години е съответно 3.733 и 3.373 млрд. евро и е само около 0.9% от ЕС, т.е. близо два пъти по-малко от това на Австрия.

Количеството и стойността на водещите 20 земеделски продукта на Австрия са представени в таблицата, а процентното разпределение на стойностите - във фиг. 1.

Общото земеделско производство през 2014 г. като стойност по единни базови цени на Австрия е оценено на 6.263 млрд. евро, а на България на 3,337. Те представляват съответно 1.7 и 0.9% от общото земеделско производство на ЕС-28.

Характерно за земеделието на Австрия е доминирането на животновъдните продукти над растителните, представляващи съответно 52.7 от 47.3% общата земеделска продукция. За българското земеделие това отношение е коренно различно - 72.3% за растениевъдството и само 27.7% за животновъдството.

Убедително най-важният земеделски продукт на Австрия е кравето мляко. В страната се произвеждат около 3.5 млн. тона мляко от 538 хил. млечни крави със средна млечност 6.5 хил. литра мляко. Млякото дава 34.6% от земеделската продукция на Австрия и 2.2% на ЕС-28. Млечният сектор на България е представен от 302 хил. млечни крави, със средна млечност около 3 660 кг и общо производство около 1.1 млн. тона.

Вторият най-важен продукт на Австрийското земеделие е месото от различните сектори на отрасъла. На второ и трето място са свинското и говеждо месо, а на 6 и 7 - пуешко и пилешко. По производство на месо на глава от населението Австрия е на пето място в ЕС след Дания, Ирландия, Белгия и Испания, с над 100 кг годишно, при около 29 кг в Българи.

За разлика от България производството на зърно от житни и маслодайни култури има далеч по-малко значение

В България житните и маслодайни култури общо представляват 76.6%, а в Австрия 29% от общото производство. През 2014 г. например са произведени - царевица 2.4 млн. тона царевица, 1.3 млн. тона пшеница и (съответно на 8, 11). Площите на тези култури са много по-малки абсолютно и относително в сравнение с България, но средните добиви са значително по-високи.

Изненадващо е, че доста далеч на север, в Австрия, се произвежда абсолютно и относително много повече плодове, зеленчуци и дори вино.

През 2013 г. в Австрия са произведени 375 хил. тона ябълки и 83.6 хил. тона круши срещу унизително малкото производство на България (съответно 54.6 и 2.9 хил. тона). Производството на вино в Австрия е 239 хил. тона вино, а в България - 130 хил. тона.

Същото важи за много от зеленчуковите култури (картофи, зелеви, лукови моркови и др.). В челната десетка на австрийското земеделие захарното цвекло е с над 3 млн. тона и добиви над 6 т/дка.

Чрез задълбочена съпоставка с австрийското земеделие могат да се направят полезни изводи за дълбоката криза на българското земеделие, което по много показатели е на последни места в ЕС.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Избор на технологични решения при отглеждането на царевица

За да се гарантират отлични добиви от зърно, важно е да се спазват добрите практики Доц. Енчо Мянушев В световен мащаб царевицата е важна фуражна, продоволствена и техническа култура.

Няма снимка

Неустойчивото време задържа развитието на слънчогледа

Кои са най-честите проблеми, които земеделските производители наблюдават по полетата си Ваня Велинска В средата на май слънчогледът е поникнал 100% в цялата страна, споделят наблюденията си и фермери,

Няма снимка

Правила и добри практики в растителната защита представят във Видин в сряда

„Актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Правила за добра растителнозащитна практика“ е темата на следващия семинар на Националната служба за съвети в

Няма снимка

Производството на качествени семена се подкрепя с 1,2 млн. лева

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди за 2019 г. бюджет от 1,2 милиона лева за финансиране на „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал“.

Няма снимка

Хибриди на Института по царевицата в Кнежа сa изпитвани и търсени в чужбина

Два Института към Селскостопанска академия направиха годишно отчетно събрание, на което присъства директорът на академията проф. Васил Николов. Хибриди на Института по царевицата- Кнежа са изпитвани

Няма снимка

Ръжди, септориози, фузариози, брашнеста мана нападат пшеницата през май

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Ръждите по житните са икономически най-важните болести и при висока степен на нападение могат да доведат до сериозни загуби и компрометиране на реколтата.

Още от Фермер
Няма снимка

Малките стопани на куче да са минимум 7-годишни

Това съветват кинолози Кинолози не съветват родителите да вземат куче, докато детето е съвсем малко заради несформираната му отговорност. Малките деца - на 2-5-годишна възраст,

Няма снимка

Лоши навици - преследване на автомобили

Лаещите любимци задоволяват естествения си ловен, пастирски и стражеви инстинкт Някои кучета обичат да гонят котки, а други топки за тенис. За нещастие многo кучета имат навика да гонят автомобили.

Няма снимка

Подготовка за медосбора, ако кошерите ви са лежак

Изпълненото с пити гнездо на кошер лежак трябва да се преустрои за медосбора. За тази цел срещу входа се подреждат питите с открито пило и майката и до тях се поставят две пити с мед и прашец,

Няма снимка

Одри Азуре: ЮНЕСКО се бори за чиста природа и биоразнообразие

Опазването на околната среда и биологичното разнообразие са част от предизвикателствата пред света, за чието разрешаване Организацията на ООН за образование, наука и култура - ЮНЕСКО активно работи.

Няма снимка

Прореждане на завързите

Някои сортове са склонни да образуват повече плодове. При ябълката това са: Айвания, Карастоянка, Златна превъзходна, Йелоуспър, Старкримсон и др., при круша Вилямова масловка,

Няма снимка

Прореждане на завързите

Някои сортове са склонни да образуват повече плодове. При ябълката това са: Айвания, Карастоянка, Златна превъзходна, Йелоуспър, Старкримсон и др., при круша Вилямова масловка,