Отварят през октомври подмярка 4.3 за инвестиции в напоителна инфраструктура

21 юни 2019 Агробизнес 0     
Няма снимка
 

Бюджетът е над 50 милиона евро

Приемът по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързани с развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ ще се реализира в периода октомври- декември 2019 г. Това гласи актуализацията на индикативната работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за тази година, приета вчера от Комитета по наблюдение

Предвиденият общия бюджет по подмярката ще бъде 50 465 860 евро. На заседанието зам.-министър Лозана Василева съобщи, че вече е започнала работата по изготвяне на насоките за кандидатстване и скоро ще има работна група, която да обсъди проект за тях. 

Бенефициери по подмярка 4.3. могат да бъдат оператори, предоставящи услугата „Доставяне на вода за напояване“, които са:

Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

Юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК);

„Напоителни системи“ ЕАД.

Минимален и максимален размер на допустимите разходи:

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за кандидати по т. 1 и 2 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 500 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за кандидати по т. 3 за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 6 000 000 евро.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Допустимите разходи са ограничени до разходите, свързани със съществуващи напоителни системи за материални и нематериални инвестиции, както следва:

Материални инвестиции за:

Реконструкция/рехабилитация/ремонт на сгради и друга недвижима собственост (облужващи сгради, помпени станции, изравнители, водохващания, линейна инфраструктура и др.), използвани за дейности, свързани изцяло с напояване, включително такива, използвани за опазване на околната среда (с изключение на естествени и изкуствени водоеми/водохранилища, както и язовири).

Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейностите, свързани с напояване, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност и за подобряване на проводимостта на напоителните съоръжения.

Изграждане и/или инсталиране на системи за отчитане и мониторинг на ползваните количества вода, включително свързани с превенция от вредното въздействие върху околната среда.

Нематериални инвестиции:

Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта;

Разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността.

Общите разходи по т. 1 може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г. Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС. Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи.

Авансово плащане за възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС № 160 от 2016 г.) е допустимо както следва:

до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП/ Постановление № 160 процедура за избор на изпълнител/и;

разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП или по ПМС № 160 от 2016 г.

Недопустими за подпомагане разходи:

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите за доставка на вода за напояване;

Разходи за дейности, свързани с изграждане, рекострукция и ремонт на естествени и изкуствени водоеми (водохранилища).

Кои ще са приоритетите?

за инфраструктура, свързана с осигуряване на възможности за земеделските стопани за отглеждане и развитие на приоритетни сектори, като: зеленчукопроизводство, трайни насаждения и други поливни култури, включително системи, които осигуряват достъп до напояване до по–голям брой земеделски стопани или поливни площи;

за напоителни системи, които се намират в незадоволително състояние и за които се отчитат изключително ниски нива на ефективност, с цел минимизиране загубите на вода и повишаване на тяхната ефективност чрез постигане на по–високо ниво на показателя за потенциална относителна икономия на вода;

за инвестиции в инфраструктура, която осигурява допълняемост с използването на съвременни и ефективни напоителни системи, в земеделските стопанства, до които се доставя вода за напояване, включително такива подпомогнати по ПРСР в рамките на земеделските стопанства;

за проекти, свързани с внедряване на иновативни технологии, включително такива, свързани с опазване на компонентите на околната среда и повишаване на тяхната ефективност.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Животновъдите получават първите 19 млн. лв. за Кампания 2019

ДФ „Земеделие“ преведе първия транш от 19 193 877 лева на 4461 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1), съобщиха от фонда

Няма снимка

Земеделието в ЕС и новата ОСП след 2020 година

Обширен международен форум в София ще акцентира на предложения и проблеми Шестата Научно-приложна международна конференция на тема: "Европейското земеделие и новата ОСП 2021-2027: Предизвикателства

Няма снимка

Рекорди на черноморския зърнен пазар

В Украйна от началото на календарната година повече от 3,3 млн тона зърно са доставени от производствените площи до основните пристанища на Черно море по протежение на Днепър

Няма снимка

Забавя се реколтата от царевица и соя в САЩ

Вчера в Чикаго цените на всички селскостопански стоки спаднаха на фона на скептицизма на пазарните оператори по отношение на бързото споразумение с Китай

Няма снимка

Силна конкуренция на търговете за зърно в Египет

Цените на пшеницата паднаха вчера, главно по технически причини, след тестване на нивото на съпротива от 181 € / т по декемврийския договор на Euronext

Няма снимка

Индивидуален погасителен план за лизинг от „Агрион“ без месечни вноски

Компанията отпуска до 100% финансиране от размера на пазарната оценка на земята Най-атрактивната инвестиция през последните години – покупката на земеделска земя на лизинг,

Още от Фермер
Няма снимка

Последна възможност да защитите семействата

Слънчевите и топли дни ще свършат скоро. Ще има дъждове и дори сняг. Затова запазете кошерите сухи. За да не влиза вода през входовете, те трябва да са наклонени леко напред и да са поставени на

Няма снимка

През ноември ще бъдат изплатени парите по de minimis

На дискусия със земеделски производители и животновъди в Сунгурларе председателят на парламентарната комисия по земеделие и храни в парламента Мария Белова отговори на въпроси на земеделските стопани

Няма снимка

Ябълков мармалад

Продукти: 5 големи ябълки, 100 г захар (ако ябълките са сладки, можете да намалите захарта), 2 суп. лъж. нишесте, 100 мл вода, 20 г желатин Приготвяне: Залейте желатина с топла

Няма снимка

БАСФ с научна програма за гимназисти

Ще провеждат интерактивни семинари по химия за решаване на проблемите на съвременното общество От октомври в TechnoMagicLand в София стартира международна научна програма за гимназисти

Няма снимка

Започва работа Европейският орган по труда - какво ще прави

Ще е нещо като омбудсман, обясниха експерти С церемония по откриването и първо заседание на своя управителен съвет започва днес дейността си Европейският орган по труда

Няма снимка

Зелевите искат още малко грижи

В краят на есента те остават в градината Има още малко грижи за късното главесто зеле и карфиола, а също и за броколито и брюкселското зеле, ако ги отглеждате