Важни срокове за фермерите

30 юли 2019 Агробизнес 0     
Няма снимка
1 2
 

До 31 юли собствениците на земеделска земя да подадат декларации

Диана Ванчева

До 31 юли всеки собственик на земеделска земя трябва да подаде декларация по чл. 69 от правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

В общинските служби по земеделие трябва да се посочи начинът, по който всеки желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година.

Може да се избере да бъде или в реални граници или в масиви за ползване.

Когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът трябва да опише сключените си договори.

Начинът на стопанисването им обаче трябва да посочи от този, който ги ползва - със заявление по чл. 70 от правилника.

Ползвателят трябва да представи и копие от договорите за ползваните имоти.

Иска се да посочи в заявлението и начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през стопанската година - дали в реални граници или комасирано.

Също до 31 юли се подават заявленията за участие в споразумения за ползване /по чл.37в/.

Трябва да се посочат имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в слжбата договори или документи за собственост. Заявленията се искат и на магнитен носител.

До 15 август собствениците и ползвателите на земи трябва да подадат декларация - заявление, и ако има промяна на собствеността, формата на стопанисване или начина на трайно ползване.

При поява на нови обстоятелства, те се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, но само ако заявленията са представени в посочения срок.

До 30 август се сключват споразуменията за ползване на масивите за предстоящата стопанска година.

Чрез тях собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище комасират (уедряват) обработваните от тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти.

Прибавят и т.нар. "бели петна", намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви.

До 10 септември

Трябва да се внесе средното годишно рентно плащане от ползвателите за "белите петна". Това става по банковата сметка за чужди средства на общината.

От 1 октомври до 28 февруари земеделските стопани имат време да представят в областните дирекции по земеделие актуалната информация за годината.

Това се прави чрез анкетна карта с анкетни формуляри, за да им бъде заверена регистрационната карта.

От 1 октомври до 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи в общинските земеделски служби.

До 31 декември се подава декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от началото на следващата година от физически лица, регистрирани като земеделски стопани.

Това важи и за физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са се облагали с данък върху годишната данъчна основа поне 5 последователни години, и от началото на следващата година желаят да преминат към облагане по друг ред.

Регистриране

Първоначална регистрация на земеделски стопанин може да се извършва през цялата стопанска година от 1 октомври до 30 септември.

Комплектът документи включва анкетна карта, която се заверява в областната дирекция "Земеделие", анкетен формуляр, които се заверява се в общинската служба по земеделие.

При отглеждане на животни се предоставя опис от номерата на ушните марки или електронните идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар.

При регистрация със земеделска земя се представя опис на земеделските площи и документи, доказващи правното основание за тяхното ползване за стопанската година.

Когато се участва със споразумения или заповеди за разпределение на масивите, се дава и опис на площите в съответствие със сключеното споразумение.

Първоначална регистрация на земеделска техника

се извършва в областната дирекция по земеделие за физическите лица, или по адрес на съдебната или търговска регистрация за юридическите лица и ЕТ. Да стане в 30-дневен срок от придобиване на собствеността.

Когато при извършване на кръстосани проверки се установи застъпване на два или повече блока на земеделски стопанства, Разплащателната агенция (РА) винаги изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителните писма.

Поканва ги да се явят до 20 работни дни, но не по-късно от 1 декември на годината на кандидатстване, за изясняване на застъпванията.

Ако някой от кандидатите за подпомагане не се яви в този срок, Разплащателната агенция ще отказва да му изплати субсидия за застъпените площи и ще му налага санкции.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Бъдещата ОСП крие риск да не е обща

Гърция изненада с позицията си срещу външната конвергенция на страните при плащанията, съобщи министър Танева на форум  В Брюксел България защитава позицията за изключването на малките фермери от

Няма снимка

Черноморският регион ще произведе повече слънчоглед

Голямото търсене поддържа цените USDA в своя декемврийски доклад промени оценката си за баланса на слънчогледа в Черноморския регион. Така производството на маслодайната култура в Украйна е увеличено

Няма снимка

Спад на агроцените в Чикаго

Цените в Чикаго рязко паднаха вчера на фона на продължаващата несигурност в търговските отношения между САЩ и Китай и в очакване на възможното налагане от правителството на САЩ на вносни мита върху

Няма снимка

Фондовете фиксират печалби

Вчера на зърнените пазари се наблюдаваше спад в цените, на фона на фиксиране  печалбите от фондовете, след като докладът на USDA не донесе съществени новини

Няма снимка

Спад в производството на маслодайна роза и круши

Приключва прибирането на реколтата от пролетници у нас. Според последните данни на земеделското министерство, производството на повечето от основните пролетни култури е по-високо от отчетеното година

Няма снимка

Плащат субсидиите на земеделските производители по СЕПП на 16 декември, а за необлагодетелствани райони до 20-и

Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати 635 млн. лв., предвидени за плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и 115 млн. за схемите за обвързано подпомагане, съобщиха от фонда

Още от Фермер
Няма снимка

Въглеродният диоксид намалява съдържанието на протеин в цветния прашец!

Средното съдържание на въглероден диоксид в земната атмосфера през 2016 г. за първи път надхвърли 400 ppm (милилитри на кубичен метър, ppm). Смята се, че това ниво е най-високото за последните 800

Няма снимка

Не пропускайте торенето

Въпреки че зимата вече е факт, ако сте пропуснали някои важни дейности, не трябва да ги пренебрегвате. Затова ако още не сте наторили например, не е късно, може да го направите

Няма снимка

Десислава Танева: Африканската чума по свинете все още не е отминала

"Последната половин година за мен е най-тежката в професионален план. Но това не трябва да е оценка за това каква година изпраща българското земеделие"

Няма снимка

Може ли да се произведе вино Малага у дома

Пита Емилия Баръмкова от Хасково В отговор на читателката и по-конкретно на въпроса ѝ за едновремешната нашенска малага, трябва да кажем, че за Станимашка малага

Няма снимка

Облачно и до 15 градуса днес

Днес над страната ще преобладава облачно, в равнините - и мъгливо време. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, на места в Източна България - до 14-15 градуса

Няма снимка

Мерките за биосигурност не са само за големите свинеферми

5-те най-разпространени грешки, които сега са фатални за отрасъла Д-р Хосе Казанова Автономен университет на Барселона През по-голяма част от своята професионална кариера бях сигурен