Важни срокове за фермерите

30 юли 2019 Агробизнес 0     
Няма снимка
1 2
 

До 31 юли собствениците на земеделска земя да подадат декларации

Диана Ванчева

До 31 юли всеки собственик на земеделска земя трябва да подаде декларация по чл. 69 от правилника за приложение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

В общинските служби по земеделие трябва да се посочи начинът, по който всеки желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година.

Може да се избере да бъде или в реални граници или в масиви за ползване.

Когато имотите са отдадени за ползване чрез договори за наем или аренда, собственикът трябва да опише сключените си договори.

Начинът на стопанисването им обаче трябва да посочи от този, който ги ползва - със заявление по чл. 70 от правилника.

Ползвателят трябва да представи и копие от договорите за ползваните имоти.

Иска се да посочи в заявлението и начина, по който желае да ползва всеки от наетите или арендувани имоти през стопанската година - дали в реални граници или комасирано.

Също до 31 юли се подават заявленията за участие в споразумения за ползване /по чл.37в/.

Трябва да се посочат имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в слжбата договори или документи за собственост. Заявленията се искат и на магнитен носител.

До 15 август собствениците и ползвателите на земи трябва да подадат декларация - заявление, и ако има промяна на собствеността, формата на стопанисване или начина на трайно ползване.

При поява на нови обстоятелства, те се вземат предвид при определяне на масивите за ползване за предстоящата стопанска година, но само ако заявленията са представени в посочения срок.

До 30 август се сключват споразуменията за ползване на масивите за предстоящата стопанска година.

Чрез тях собствениците и ползвателите на земеделски земи в съответното землище комасират (уедряват) обработваните от тях площи, като преразпределят собствените и ползвани на правно основание имоти.

Прибавят и т.нар. "бели петна", намиращи се в разпределените между участниците в споразумението масиви.

До 10 септември

Трябва да се внесе средното годишно рентно плащане от ползвателите за "белите петна". Това става по банковата сметка за чужди средства на общината.

От 1 октомври до 28 февруари земеделските стопани имат време да представят в областните дирекции по земеделие актуалната информация за годината.

Това се прави чрез анкетна карта с анкетни формуляри, за да им бъде заверена регистрационната карта.

От 1 октомври до 15 февруари се регистрират правните основания за ползване на земеделските земи в общинските земеделски служби.

До 31 декември се подава декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа от началото на следващата година от физически лица, регистрирани като земеделски стопани.

Това важи и за физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са се облагали с данък върху годишната данъчна основа поне 5 последователни години, и от началото на следващата година желаят да преминат към облагане по друг ред.

Регистриране

Първоначална регистрация на земеделски стопанин може да се извършва през цялата стопанска година от 1 октомври до 30 септември.

Комплектът документи включва анкетна карта, която се заверява в областната дирекция "Земеделие", анкетен формуляр, които се заверява се в общинската служба по земеделие.

При отглеждане на животни се предоставя опис от номерата на ушните марки или електронните идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар.

При регистрация със земеделска земя се представя опис на земеделските площи и документи, доказващи правното основание за тяхното ползване за стопанската година.

Когато се участва със споразумения или заповеди за разпределение на масивите, се дава и опис на площите в съответствие със сключеното споразумение.

Първоначална регистрация на земеделска техника

се извършва в областната дирекция по земеделие за физическите лица, или по адрес на съдебната или търговска регистрация за юридическите лица и ЕТ. Да стане в 30-дневен срок от придобиване на собствеността.

Когато при извършване на кръстосани проверки се установи застъпване на два или повече блока на земеделски стопанства, Разплащателната агенция (РА) винаги изпраща на кандидатите за подпомагане уведомителните писма.

Поканва ги да се явят до 20 работни дни, но не по-късно от 1 декември на годината на кандидатстване, за изясняване на застъпванията.

Ако някой от кандидатите за подпомагане не се яви в този срок, Разплащателната агенция ще отказва да му изплати субсидия за застъпените площи и ще му налага санкции.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Агропазарът още е стресиран от доклада на USDA

Бизнес активността на зърнените борси беше вяла в края на миналата седмица, тъй като много търговци почиват в средата на август. Независимо от това, може да се отбележи,

Няма снимка

84 млн. лева е отстъпката от акциза за газьола за 2019 г.

Стопаните подават заявления от 9 до 27 септември Земеделските стопани ще получат през 2019 г. до 84 млн. лв. по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола,

Няма снимка

Ще има ли санкции за Румъния, която изнесе 70 000 живи овце за Персийския залив при екстремни температури

Това се случи през най-горещите дни на юли, въпреки че Брюксел ги призовава да не го правят, защото „екстремните температури биха направили невъзможно да се гарантира, че животните няма да страдат“,

Няма снимка

На кого се доверяват най-много европейците при избора на храна?

Отговор дават резултатите от проучването на Евробарометър за потребитгелското търсене ЕС, според проучване на EFSA. 1) Най-важните фактори за европейците при купуване на храна са: откъде идва храната

Няма снимка

Двама от всеки 5 европейци се интересуват лично от безопасността на храните

Сочат данните от последното проучване  на EFSA (Европейския орган за безопасност на храните. Но само 1 на 5-има европейци казват, че това е тяхната основна грижа при избора на храна.

Няма снимка

Добиви и пазари: Цената на зърното тръгна надолу!

Нов спад на FOB цените на зърнените контракти по световните борси беше отчетен в средата на месец август. Добиви и пазари С 4,00 долара се понижи хлебната пшеница в САЩ, където се търгуваше на 211,

Още от Фермер
Няма снимка

Сушите и силните дъждове ще са още по-дълги

Държавите в северното полукълбо могат да очакват по-дълги горещи вълни през лятото и повече последователни дни със силни валежи с лоши последици, ако целите за ограничаване на глобалното затопляне не

Няма снимка

Сухото време ще пречи на почвообработките

Високите температури причиняват повреди по овошки и зеленчуци Дукена Жолева, агрометеоролог След краткотрайното захлаждане през първата половина от следващия седемдневен период

Няма снимка

Мравките не обичат канелата

Тя не ги убива, а само ги отблъсква Дори да живеете на 8-мия етаж, има вероятност да се сблъскате с орди от безброй малки войничета. Защо са там и как са дошли не е ясно,

Няма снимка

Знаете ли колко вида са пчелните майки?

В зависимост от начина, по който са заложени и произведени майките биват няколко вида, обяснява ст. н. с. Боян Първулов на nbps.press.bg: 1. Роеви майки, които пчелите отглеждат в период на роене.

Няма снимка

Кокошките започват дълго линеене

Смяната на перата може да продължи 3 месеца Ако нямате опит в отглеждането на кокошки, не бива да се тревожите. ова е естествен процес на обновяване на перушината.

Няма снимка

Присаждане на спяща пъпка

Най-често в любителските градини овощните дръвчета се присаждат на спяща пъпка. Операцията се извършва през лятото – от средата на юли до септември. Може да се прави както на семенни,