Нови технологии за почвообработка намаляват вредите от засушаването

26 септември 2019 Агротехника 0     
Няма снимка
Продълбочител
1 2 3 4
 

На полето навлизат скоростни продълбочители и дълбочинни култиватори от чизелов тип, както и тежки комбинирани машини за подготовка на семенното легло

Екип на в. "Български фермер"

Проблемът със сушата и машините, които земеделският производител трябва да ползва в екстремната обстанвока на полето, е комплексен. Затова бихме искали да обърнем внимание на връзката на сушата с все по-ограниченото време за селскостопански операции и на риска от увеличаване на разходите.

Какво имаме предвид? Ако една операция се отложи заради сушата, което се случва все по-често, това довежда до промяна в плановете и за последващите операции. Времето за всяка една от тях се скъсява все повече. Това трудно се компенсира. Малко фермери разполагат с резерв от нужната техника и персонал.

Налагат се компромиси. Като например работа в неблагоприятни условия

Това само по себе си автоматично довежда до увеличение на разходите. Машините се чупят, налага се повтаряемост на операциите. Не само на почвообработващите, а понякога и на сеитбените. Себестойността на продукцията силно нараства. И това става в условия на високи нива на ренти, цени на горива и материали, намаляващи субсидии и трудно прогнозируеми пазарни цени на продукцията. Фермерите, разбира се, са силно чувствителни към всяко увеличение на разходите.

Както казахме в началото, проблемът със засушаването е комплексен. Могат да се предложат и разгледат много и различни начини за борба и справяне с него. Тук ще се спрем върху някои машини, свързани с технологии за почвообработка, които помагат да се намали вредният ефект от засушаването. Основното им качество е това, че позволяват работа при по-неблагоприятни условия и дори водят до намаляване на разходите

Това се потвърждава и от фермерския опит, и от налагащите се тенденции в Централна и Западна Европа.

Дълбочинната обработка на почвата, класическата оран с плуг, е все още най-разпространена. Напоследък все повече навлизат и други машини. Става дума за различни продълбочители и дълбочинни култиватори от чизелов тип, както и тежки комбинирани (за първонална обработка и подготовка на семенно легло) машини, свързани с така наречената минимална обработка (minimum tillage). В същото време те са подходящи и за биоземеделие. Търсеният ефект от тяхното приложение в практиката е преди всичко намаляване на загубите от влага в почвата. Към това се прибавя и скъсяване на времето за почвообработка чрез работа с високоскоростни машини.

Основната цел е намаляване на разходите чрез работа с по-малко енергоемки машини

Предсеитбената обработка или т. нар. подготовка на семенните легла се извършва най-често с култиватори тип компактор. Едно от предимствата на този тип машини е, че почвата под леглото е компактна и не позволява загуба на влага. Това предимство обаче се превръща в недостатък при обилен валеж. Водата не може да попие добре в почвата и това съответно може да доведе до проблеми.

Тук ще се спрем на 2 вида машини сравнително нови все още за България. Те са компактор от тежък тип и предсеитбен, комбиниран валяк. Този компактор или тежък култиватор (както някои го наричат) е скоростна машина, както и повечето подобни машини. За разлика от тях обаче, той е снабден с предна дискова секция за нарязване на останалите от предишните обработки буци. Иновативните двойни валяци позволяват по-добро разбиване и смесване на вече обработената почва.

Едно от основните предназначения накомбинирания валяк е не да валираслед сеитба, както би следвало да се подразбира от думата валяк. Точно обратното, той трябва да подготви семенното легло, като остави фините частици отдолу, а отгоре по-едрите бучки. И това става в комбинация с разбиване на буците и подравняване на терена за сеялката. Почвената структура е уплътнена в дълбочина, така че да пази влагата, но не е компактирана до ниво да не пропуска водата от валежите.

Машината може да се използва и за братене на есенните житни култури едновременно с вкарване на торове и разрохкване на най-горния почвен слой. Валирането напролет може да доведе до значително увеличение на реколтата.

Най-разпространените машини за нарязване на растителните остатъци след жътва са т. нар. хоризонтални сечки. Тези машини са евтини и високопроизводителни, но не достатъчно ефективни. Затова напоследък навлизат във фермерската практика и такива с едновременно хоризонтални и вертикални (от дисков тип) работни органи, както и мулчери. Основното предимство на мулчерите е, че за разлика от сечките се постига много добро нарязване на остатъците най-вече при рапицата и слънчогледа. Ситно нарязаните остатъци се разграждат бързо, обогатяват и хомогенизират почвата. Не на последно място вредните бактерии и инсекти трудно намират среда за развитие. Което от своя страна намалява разходите за химикали.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агротехника
Няма снимка

Ябълките ви скоро могат да бъдат обрани от робот

За събирането на плодове и зеленчуци е нужно ловко докосване, което е причината експертите по роботика да измислят хиперспециализирани машини за целта Инженери от изследователския институт в

Няма снимка

Важно, когато избирате употребяван телехендлер

Както при всяка покупка на машини втора употреба, външният вид рядко лъже Телехендлерът е ядрото на много селскостопански ферми и се е превърнал в предпочитана машина за всичко - от преместване на

Няма снимка

Количеството тор може да се пригоди към нуждите на нивата

Устройството ZA-M Easy: лесно и прецизно разпръскване на тор с едно натискане на копчето С обслужващия компютър EasySet може да се борави успешно директно от трактора Както всички прикачни машини за

Няма снимка

BOXING OFFER 1+3 - Оферта за пакет машини на изплащане от Оптиком

Сухото време и липсата на влага в почвата през тази година поставят земеделците в ситуация, в която новата реколта ще зависи от качествената обработка за кратък период от време.

Няма снимка

Siloking продава 100 електрически миксер вагона

Три години след като показа прототипа, немският производител на миксер вагони Siloking потвърди доставката на 100-ия самоходен eTruck с електрическо задвижване

Няма снимка

Лесно събиране на бали с Fliegl Picker

Fliegl ще пусне Picker - самотоварещо се ремарке за кръгли бали, на Agritechnica следващия месец. Подходящ за бали от силаж и слама, шарнирният теглич гарантира

Още от Фермер
Няма снимка

В осветена птицеферма пилетата наддават по-бързо

Осветяването на птицефермата с интензитет 20-60 лукса води до повишен среден дневен прираст при малките пилета. Светлинните програми в птицефермата трябва да бъдат адаптирани към специфичните

Няма снимка

Основно торене и обработка на почвата

След почистването на растителните остатъци от лехата, трябва да се направи торене и обръщане на почвата. През есета се внасят фосфорните и калиевите торове, както и оборски тор, компост, торф

Няма снимка

Кога се появява канибализмът при пчелите

За да се развиват нормално пчелните семейства, не са достатъчни само резервите от мед и полен, а е необходи­ма и вода. Коментирайки споменатия проблем, много пчелари стигат до заключението

Няма снимка

Свободните лехи да се почистват

Не оставяйте зарази в градината Лехите, от които са обрани всички зеленчуци, трябва да се почистят. Най-добре е това да се прави постепенно, тъй като работата не е много лека

Няма снимка

Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти

Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Няма снимка

Минималната зимна температура определя загрибното лозарство

Изисквания за райони като България За незагрибното лозарство ограничаващ фактор в страни като нашата, с континентален климат, е минималната зимна температура