Европейското пчеларство е в криза, а нашето - пред разпад

16 януари 2020 Пчеларство 0     
Няма снимка
Ростислав Рашев, председател на Пчеларското дружество в Стара Загора и представител на Югоизточен икономически район в Консултативния съвет по пчеларство към МЗХГ
 

Какво се случва у нас - ще спаси ли от колапс сектора ни Консултативният съвет по пчеларство към МЗХГ, коментар на Ростислав Рашев, председател на пчеларското дружество в Стара Загора и представител на Югоизточен икономически район

Жени Владинова

Значението на пчеларството е много по-голямо от приноса му за брутния вътрешен продукт. Защото над 80% от добивите на културите и 75% от европейското производство на храни зависят от опрашването на пчелите. Но пчелите в Европа умират, а човешката активност е основната причина

Това са тревожните констатации на доклад, публикуван от експерти на Междуправителствената научно-политическа платформа за биоразнообразие и екосистемни услуги (Ipbes), основана от 124 държави-членки на ООН и базирана на откритията на стотици учени. Констатациите на доклада, озаглавени "Опрашване, опрашители и производство на храни" се подкрепят и от други изследователи.

Според Coloss, международна изследователска мрежа, създадена от Пчеларския институт на Университета в Берн, масовата смърт на пчелите в Европа се превръща в проблем всяка година. Експерти в института са категорични, че отрицателната тенденция, макар и да се колебае, изглежда по-дългосрочна и се причинява от: урбанизация, монокултура, болести по пчелите, методи за растителна защита, неприветливи към опрашителите, и други фактори на стреса.

Другите опрашващи видове търпят още по-големи загуби и поради този драстичен спад ролята на пчелите при опрашването става все по-важна. И значението на сектор "Пчеларството" придобива ключов приоритет за поддържане на екологичния баланс

Защото липсата на опрашване може да доведе до загуба на добиви от растенията, зависими от опрашването. Ако домашните пчели не са в състояние да компенсират намаляването на други диви опрашители, екологичният дисбаланс вероятно ще застраши пряко целия селскостопански сектор и хранително-вкусовата промишленост. По този начин поддържането и подобряването на стандарта на пчеларския сектор служи на цялото общество и жизненоважно е пчеларите да продължат работата си. В крайна сметка, ако броят на пчеларите намалее, това би довело до по-нататъшен спад на вече намаляващия брой пчели.

Всичко казано дотук дава картина и за състоянието на българското пчеларство. Но до окончателен разпад на сектора ще доведе категоричното решение на все по-големия брой пчелари, които спират производството на мед поради трудности на пазара на пчеларски продукти, както и липсата на държавна подкрепа. Още повече, че за повечето от тях пчеларството е основният им източник на приходи.

Анализ и коментар на състоянието на пчеларския ни сектор дава Ростислав Рашев, председател на пчеларсктото дружество в Стара Загора, представител на Югоизточен икономически район и член на Консултативния съвет по пчеларство към МЗХГ.

- Г-н Рашев, от близо 1 година сте представител на пчеларите от Югоизточен икономически регион. Бяхте избран по идея на МЗХГ да участвате в експертните съвети по пчеларство и работната група по НПП за новия програмен период. Ако направите равносметка, постигнатите резултати отговарят ли на очакванията ви?

- Първо искам да ви поправя. Изборът на шестте представители беше извършен в резултат на искане от страна на общинските пчеларски дружества, което беше представено на протеста през миналата година. В резултат на това искане получихме позволение от МЗХГ да се включим в работата с няколко представители. Идеята те да бъдат избрани на база икономическите региони, начина, по който да се избират, така че да носят легитимност и т.н., беше изцяло на пчеларите. Впоследствие след избора отново след настояване на пчеларите МЗХГ издаде заповед за създаване на

Консултативен съвет по пчеларство - прецедент в историята на пчеларството ни тъй като десетилетия към МЗХГ не съществуваше такъв орган.

Постигнатите резултати от работата ни през последната почти година, определено не отговарят на очакванията ми. Може би имах прекалено високи очаквания. Определено нещата се развиха в доста различна посока. Очаквах основно много по-голяма инициативност от страна на пчеларите (пчеларските организации) и много трудно разбиране на проблемите от страна на МЗХГ. Получи се точно обратното. В допълнение на страничните фактори като световни тенденции в пазара на пчелни продукти, липсата на достатъчно лично време, изключително бавната скорост на работа на държавната администрация в края на 2019 г. не мога да дам висока оценка на работата на Консултативния съвет по пчеларство

- Какво ви кара да се чувствате удовлетворен? Какво остана недовършено?

- Направихме една доста осъвременена НПП, започнахме работа по проблемите с пръсканията, доказахме нуждата от de minimis, обърнахме внимание на пропуски в нормативната уредба и се взеха мерки за запълването им. За съжаление секторът се намира в пълен колапс и аз не мога да почувствам никаква удовлетвореност от свършеното, след като виждам и чувствам края на българското пчеларство.

Може би ще приемете думите ми за пресилени, но това е абсолютната истина. В сектора цари тотален хаус, като започнем от липсата в административната разпоредба на понятието пчелар, преминем през всички противоречащи си и противоречащи на други административни актове, през абсолютно незаконното настаняване на пчелни семейства, което отдавна задмина законното, през абсолютната капитулация на контролните органи, по всички въпроси и на всички нива, през тоталния геноцид над екосистемите, част от които са пчелите, от страна на земеделците, през пълната липса на обединение в пчеларството и т.н., и т.н. И стигнем до спад в цената на меда с над 40% за 4 години

Това са само част от предпоставките, които неминуемо ще доведат сектора до приключване на съществуването му.

- В експертния съвет по пчеларство освен 6-те регионални представители участват и други представители на пчеларски организации. Каква е обстановката в работната група - има ли единомислие или решенията се раждат в спора?

- Да, има представители на други пчеларски организации. Винаги сме държали на мнението си, че повечето от тях не разполагат с нужната представителност. Дори преди месец, когато направихме отново справка в Търговския регистър, за 10-минутна справка се убедихме, че не само че част от тях нямат членове, а и половината не са изпълнили изискванията на закона и съществуват и работят като ЮЛНЦ (юридически лица с нестопанска цел) в нарушение на закона. Това обаче не е моя работа. Аз и колегите ми сме приели поканата на МЗХГ да участваме в този Консултативен съвет заедно с представителите на тези организации. И сме направили възможното заедно в рамките на този КС да работим делово, без личностни или други нападки. Отвърнато ни е по същия начин и в КС цари атмосфера на конструктивност и диалогичност.

- Мислите ли, че е възможно обединение в единна организация, включвайки и членовете от експертния съвет по пчеларство?

- Не мисля, че структурата на КС би следвало да се взима като някакъв еталон, шаблон и т.н. Ние добре знаем кой кой е в рамките на съвета. Определено има организации и лица, които биха били ценни за една бъдеща обединена структура. Но не мога да кажа, че това важи за всички.

- Възможно ли е според вас действително обединение на българските пчелари?

- Мисля, че не сме дорасли и ще бъде много трудно и граничещо с невъзможно. От друга страна, сега, когато ни е много трудно и това ни сплотява, ако не успеем да се обединим, едва ли ще имаме друг шанс!

- Какво се цели с обединението на пчеларите?

- Това е изключително дълга тема. Основно аз се надявам да се постигне организираност, представителност пред българските и европейските институции, както да се открият хората и да им се осигурят необходимите условия за работа така, че да опитат да спасят сектора в последния възможен момент.

- Какво би попречило за съюзяването на пчеларите?

- Много са подводните камъни. Възможните пречки са на всички етапи от подготовката, реализацията и вероятността за бърз разпад на една такава структура. Особеното при нас, пчеларите, е, че пчеларството не е източник на основен доход на над 85% от пчеларите

Тоест огромна част от пчеларите могат да си позволят да няма такава структура, та дори и да няма пчеларство. От друга страна, българите са много лъгани от общественици и доверието е мно-оо-ого ниско. На трето място са личностните качества както на обикновените пчелари, така и на "лидерите". Наблюдавам огромно самолюбие и егоцентризъм. Все пак съм оптимист, че, ако новата обединена структура се изгради на база общинските структури, както повелява и Законът за пчеларството, и сложи в устава и структурната си организираност на пиедестал, обикновеният пчелар, чието мнение и присъствие е задължително условие за вземане на решения, има шанс нещата да се случат.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Пчеларство
Няма снимка

Какво още трябва да имате предвид при прехода от зима към пролетта

0 Пчелите не прегрупират прашеца по питите в кошера за разлика от меда. 0 Поради изразходване на белтъчните резерви в тялото на пчелите през пролетта са много податливи на болести

Няма снимка

Кои грешки при подхранването не бива да допускате

1) При преждевременно подхранване с белтъчни тестообразни смеси настъпва повишена нужда от вода. Пчелите излитат в неподходящо време до студени водоизточници, а това може да доведе до загуба на пчели

Няма снимка

Кои са първите пролетни грижи и често допускани грешки?

Централно място заема подхранването. При решаването на този проблем трябва да се спазват утвърдени в теорията правила: 1) Основна задача е “превръщане” на меда в пило

Няма снимка

Кои са нежеланите явления в живота на зимното кълбо?

Това са съществуващите добри пчеларски практики. Но и пчеларят не бива да забравя основното правило: Всяко нарушаване на зимния покой на пчелите повишава тяхната активност

Няма снимка

Здравето на пчелите е въпрос на обществена грижа!

Затова всички трябва да са загрижени, когато европейските пчели се отравят с до 57 различни пестициди! - алармира mybeeline.co. Тревожното откритие е направено от екип от Националния

Няма снимка

Цветя, богати на нектар, могат да успокоят и най-агресивните пчели!

Аромат на цветя може да успокои най-агресивните пчели! За да не бъдете ужилени от пчела, използвайте флорален парфюм: насекомите са по-малко агресивни, когато могат да миришат цветни аромати

Още от Фермер
Няма снимка

Защо "белите петна" земя стават изведнъж гореща точка на конфликт

Има очаквания, че няма да бъде допуснато по този начин да влязат в новите текстове на закона за поземлената собственост Според Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/

Няма снимка

Зимно пръскане с бордолезов разтвор

Докато дръвчетата са в покой може да се направи зимно пръскане с бордолезов разтвор. Подходящата доза за това третиране е 2%-ов разтвор. Пръскането се прави в подходящо за целта време – да е тихо и

Няма снимка

Мярка 6.3 заложи условия

С приоритети за малки животновъди С бюджет от 6 млн. евро, без планиран минимален размер на помощта и таван на помощта от 15 000 евро /на два етапа/, са заложени условия по мярка 6

Няма снимка

Бракувайте петлите с деформирани пръсти от родителското стадо

Лошата постеля предизвиква проблеми с възглавничките на краката в родителското стадо в птицефермата. На петела с подути и инфектирани възглавнички на краката му е трудно да опложда кокошките

Няма снимка

БАБХ: Потвърдено е огнище на птичи грип в промишлена птицеферма с 5830 патици в гр. Раковски

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първо огнище през 2020 г. на инфлуенца по птиците в България. Националната референтна лаборатория към НДНИВМИ потвърди огнище на

Няма снимка

Производството на биволско и козе мляко отличават област Благоевград

Благоевградска област е първа в страната по брой отглеждан дребен рогат добитък, значителен ръст се отчита и при броя на отглежданите биволи - около десет пъти от 2014 г. насам