Селската програма след 2021 г. няма да е същата

27 януари 2020 Агробизнес 0     
Няма снимка
И от така изглеждащи села трябва да се правят у нас умни и интелигентни села
1 2 3
 

Ако зависи от мащабния социално-икономически SWOT анализ, който показва, че земеделието ще се конкурира с много области, в които сме слаби и бедни и трябва да догонваме средноевропейски стандарти

Диана Ванчева

Всички мерки занапред в селските райони на България няма и не може да са същите както досега, както си представят аграрните браншове, както го очакват фермерските общности, както си го въобразявахме дори и ние.

Изводът се налага от самосебе си, ако се прегледа последния трети очакван с интерес и мащабен SWOT анализ, изработен от колектив на УНСС с най-важната цел - залагане на приоритети в стратегическия план на България до 2027 година.

Социално-икономическият анализ за развитието на селските райони е възлов проект, дори и да изглежда много подробен и сложен.

Първо, защото е най-обобщаващ досега и в него ЕС ще разчита да види, че държавата е анализирала, степенувала и вградила бъдещите стратегически мерки на ЕС, вече наричани от Брюксел визии за 2021-2027 г.

И второ, защото ще е белязан от новите евроиндикатори.

Разработката е на сериозен колектив, ръководен от проф.д.ик.н. Пламен Мишев, съставен от професионалисти със завидни и дългогодишни познания върху социалните и икономически проблеми на държавата. Те не са покрили нелицепритните данни.

Друг е въпросът как от този проект, разгърнат в рамките на цели 488 страници, с множество данни и сравнителни постановки, с доста корелации, в управляващия орган на МЗХГ ще могат да синтезират и извадят есенцията.

Защото от държавата ще се очаква да приотизира и защити по заложените социални и икономически показатели най-важните национални задачи.

Ако се задълбочим в анализа, което засегамалцина са направили, заради обема му, става видно, че социалното и икономическото така са излелзи на преден план и доминират (и така се нуждаят от много работа), че аграрната част явно ще е в средата или ще потъва по-надолу в този айсберг от проблеми. Което доказва, че селската програма (ПРСР) вече няма как да е същата.

Море от информация е SWOT-ът. Задачите, по които екипът е работил са обширно поле за обсъждане и размисъл. Информацията е обхваща всички области на икономиката и социални живот и е безбрежна.

Тя показва още нещо - ще трябва да се тръгне от ареала на поне няколко министерства - регионално, екологично, земеделско, за да се набележат визии.

Йерархично са структурирани по разни показатели селските общини, както и постиженията и неуспехите им, и усвоените от тях пари по ПРСР досега. Много съществена част е анализът на действащата дефиниция за селски райони

Експертите са предложили за избор от няколко възможни варианта.

Определението ще трябва да се промени у нас според изменените родни дадености. Ако в годините след влизането ни в ЕС селски район е отговарял на население от 30 000 души, днес става ясно, че трябва да е 20 000.

Един от най-трудните моменти за списване на новия стратегически план се очертава да бъде търсената координация и синергия на ПРСР с останалите оперативни програми

Селската програма няма как да е като досега - самостоятелна, работеща за себе си, даваща плащания на фермерски, туристически и др. дейности. В SWOT-а са обобощени всички позиции, с които трябва да се съобразява - от демографията на района до неговото развитие. И то на база БВП, доходи, промишленост, здравеопазване, култура, образование, туризъм, транспорт, услуги, раждаемост и т.н.Според евроиндикатори и дохода на населението в селските райони.

Затова в анализа екипът е наблегнал и на индикатора за малките и средни предприятия. Това все пак се доближава до нещата, които засягат и земеделието.

Но, когато става дума за приходи от дейността на предприятията, се посочва, че занапред ще трябва да се стъпи на секторните политики и икономиката на всички микро, малки и средни предприятия, а не само на аграрните.

Към задължителните евроиндикатори за селски райони, които ще трябва да се спазват, когато се пишат визиите за ПРСР, са и показателите с контекст за резултатите на ОСП за тези райони досега.

Ще трябва да се отчита по индикацията за брутен вътрешен продукт на човек от населението и индикатора за заетост.

Изглежда МЗХГ ще има много трудна задача, когато седне да оценява проблемите и да градира бъдещите мерки. Защото, освен споменатите неща, на следващ ред важни ще бъдат идводите от анализираните и осъществени досега мерки в ПРСР за периодите 2007-2013 и 2014-2020 г. А там строен анализ с изводи у нас така и не бе направен напълно.

В разработката четем данни за българските общини без проекти по селските мерки, за такива с малко инвестиции, както и такива, които са наситени с проекти. Това също тепърва предстои да се разгледа и да се отговори защо е станало така.

Трябва да се открие и по-тясната връзка между националните приоритети и основните цели на Общата селскостопанска политика за периода 2021-2027 г.

По много причини от анализа силно личи, че новият изгледна програмата няма как да не е доста различен.

Пак отговаряме защо е така. Той ще трябва да се интегрира с други програми по рецепта на Брюксел.

На база откроени слабости и постигнат напредък ще трябва да се посочат и българските приоритети, които да бъдат финансирани от ЕЗФРСР в рамките на ОСП. Правилата на ЕК ще го изискват.

Кои са силните страни и заплахите за стратегическия план за периода 2021-2027 г., както и препоръките на експертите?

Както вече споменахме, в SWOT -а става дума и за определяне на нов обхват на селските територии, за които има много запитвания от браншовете.

Отговорът е, че там наново ще се отчетат настъпилите демографски промени, административния, функционален и икономически профил на база на статистиката от последния програмен период.

Иновациите трябва да присъстват в този контекст. ЕК говори за иновативни предприятия и нововъзникващи сектори - като биоикономика и кръгова икономика. Неща уж познати, но всъщност далечни от по-малките и средни фирми в селата.

Ясно става, че силно ще се разчита на ВОМР като инструмент, доказал досега и у нас, че може да работи с интегрирани инвестиции по много програми. Защото ще се търсят идеи, идващи отдолу нагоре и предлагани от местните общности.

Според декларациите на ЕС, ОСП (и в частност ПРСР) ще продължава да бъде най-важната политика за селските райони.

Ще дава както пряка подкрепа, така и за пазарни политики, и за общностите, но погледнати от съвсем нов ъгъл, както става ясно.

В това време не бива да забравяме кои са основните цели на бъдещата ОСП и да ги заложим.

А те вече са: насърчаване на интелигентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, който да гарантира продоволствена сигурност, подкрепа на действията за опазване на околната среда и климата, укрепване на социално-икономическата структура на селските райони, икономическа устойчивост и растеж.

Трябва да отговорим и на визираните 9 специфични цели на ОСП до 2027 г. И на хоризонталните цели, които също вече изглеждат различно: смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптация, устойчива енергия, насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух.

ЕК казва, че те ще предопределят как и кои ресурсно-ефективни икономически дейности да се подкрепят финансово.

Наистина много сложна задача. Към нея трябва да добавим и начертаните нови концепции - изграждане на интелигентни села с фокус върху подпомагането на техните общности

Разписани са нови възможности и услуги, подобрени, чрез цифрови, телекомуникационни технологии, иновации и използване на знанията.

Още - дигитални технологии и иновации на базата на интегриран териториален подход. Ново изискване е да се ликвидират “белите петна” в ПРСР

Кои са те?

Ще се спазват с цел разделителна линия между ЕФРР, фокусиращ финансиране на градски територии, и ЕЗФРСР- на селските.

Държавата трябва да представя тепърва обективни критерии за допустимостта да се финансират селските територии.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Защо "белите петна" земя стават изведнъж гореща точка на конфликт

Има очаквания, че няма да бъде допуснато по този начин да влязат в новите текстове на закона за поземлената собственост Според Българската асоциация на собствениците на земеделски земи /БАСЗЗ/

Няма снимка

Мярка 6.3 заложи условия

С приоритети за малки животновъди С бюджет от 6 млн. евро, без планиран минимален размер на помощта и таван на помощта от 15 000 евро /на два етапа/, са заложени условия по мярка 6

Няма снимка

"Агробизнесът 2020" - изтегли от тук безплатно приложението

Изтегли от тук безплатно приложението "Агробизнесът

Няма снимка

Конусни силози от 10 до 250 т предлага „Обитех“

Конусни силози с вместимост от 10 до 250 т. проектира, произвежда и монтира „Обитех“ ЕООД. Фирмата е на българския пазар от 2002 г. и е официален представител на турската компания за производство на

Няма снимка

Земеделци развиват бизнеса си с кредити от „Агрион финанс“

Компанията подобри условията си по финансирането за фермерите Искате да развиете вашето стопанство? Искате да не зависите от арендатори? Искате гъвкави условия по кредита

Няма снимка

Новите предизвикателства на времето изискат нов подход към зърнено-житните култури

Разумните земеделци са едни гърди пред останалите „Суша е!“, „Топло е!“, „Стрес за посевите!“ – това чуваме всеки ден и целия земеделски сектор е притеснен за реколтата от зърнено-житни култури

Още от Фермер
Няма снимка

Какво още трябва да имате предвид при прехода от зима към пролетта

0 Пчелите не прегрупират прашеца по питите в кошера за разлика от меда. 0 Поради изразходване на белтъчните резерви в тялото на пчелите през пролетта са много податливи на болести

Няма снимка

Зимно пръскане с бордолезов разтвор

Докато дръвчетата са в покой може да се направи зимно пръскане с бордолезов разтвор. Подходящата доза за това третиране е 2%-ов разтвор. Пръскането се прави в подходящо за целта време – да е тихо и

Няма снимка

Бракувайте петлите с деформирани пръсти от родителското стадо

Лошата постеля предизвиква проблеми с възглавничките на краката в родителското стадо в птицефермата. На петела с подути и инфектирани възглавнички на краката му е трудно да опложда кокошките

Няма снимка

БАБХ: Потвърдено е огнище на птичи грип в промишлена птицеферма с 5830 патици в гр. Раковски

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първо огнище през 2020 г. на инфлуенца по птиците в България. Националната референтна лаборатория към НДНИВМИ потвърди огнище на

Няма снимка

Производството на биволско и козе мляко отличават област Благоевград

Благоевградска област е първа в страната по брой отглеждан дребен рогат добитък, значителен ръст се отчита и при броя на отглежданите биволи - около десет пъти от 2014 г. насам

Няма снимка

В пустинята на Йордания отглеждат зеленчуци в стари матраци

Учени от британския университет в Шефилд научиха сирийските бежанци да отглеждат зеленчуци в пустинята. Те са използвали пяна от стари матраци вместо почва, според The London Economic