Срещу какви добиви ще се дава обвързаното подпомагане

25 март 2020 Агробизнес 0 7677
Няма снимка
При кайсии и зарзали трябва да получите 4 970 кг/ха или 497 кг от дка, за да заслужите обвързана подкрепа
1 2
 

Фонд "Земеделие" обеща строг експертен контрол за агротехническите дневници и финансовите документи, и за изпращането им в НАП

Диана Ванчева

Подпомагането за тази година, което е обвързано с резултатите от продукцията, ще бъде на хектар отглеждана култура. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура съгласно списък.

А именно:

при ябълките - 11 914 кг/ха (или 1 191 кг ог дка),

при крушите - 5 922 кг от ха (или 592 кг от дка),

при кайсии и зарзали - 4 970 кг/ха (или 497 кг от дка),

при праскови и нектарини - 7 500 кг/ха (или 750 кг от дка),

при череши - 4 700 кг/ха (470 кг от дка),

при вишни - 3 718 кг/ха (371 кг ог дка),

при ягоди - 4 980 кг/ха (498 кг от дка) и

при малини 3 300 кг/ха (330 кг от дка).

За биофермерите се иска 50% от добива

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство или площи в преход към биологично земеделие, трябва да удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство или площите в преход за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Документите, които ще се искат

Необходимо е да бъдат представени документи, доказващи реализацията на продукцията от съответните култури, а именно - фактури или фискални касови бележки, които са издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закони.

Ще се изискват документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

За кандидати - търговци

Когато кандидатите са търговци и имат обекти за производство или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход, тогава ще могат да представят и документи с реквизитите по Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Документите, доказващи добив за кампания 2020, трябва да имат и съответния срок на издаване, т.е те ще трябва да са издадени в периода 1 февруари 2020 г. - 31 януари 2021 г.

Какъв ще е новият контрол

Министерството на земеделието, храните и горите и Държавен фонд "Земеделие" ще осъществяват контрол на площите по отношение на наличието на заявената култура.

От там отговориха на в."Български фермер", че ще ревизират и спазването на минималните агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив.

Ще проверяват и за следи от растителни остатъци от заявената култура.

По повод въпросите на някои фермери до вестника какво ще се смята за "агротехническите мероприятия" при проверките, експертите отговориха, че те задължително трябва да представляват съвкупност от технологични операции и дейности, съобразени с биологичните изискванията на вида и сорта.

Трябва да бъдат съобразени освен това и с района и технологията на отглеждане и да включват и спазване на оптимални срокове и норми на сеитба и засаждане, навременно извършване на обработка на почвата в реда и междуредията, торене, напояване, провеждане на растителнозащитни мероприятия за опазване от болести, неприятели и плевели. И да бъдат вписани в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.

От кандидатите ще се иска и декларация

Освен подаването на заявление за подпомагане за кампания 2020, в периода 1 до 31 януари 2021 г., кандидатите ще следва да представят и декларация по образец за произведената продукция през годината на кандидатстване.

Трябва да имат и документи, които доказват нейната реализация. И освен това трябва да знаят, че представените документи ще бъдат изпращани за проверка в НАП.

Земеделските стопани получават завишено плащане на площ за първите до 30 хектара, за които имат право на подпомагане, и плащане с по-нисък размер за допустимите за подпомагане площи над 30 ха.

Ще се прави съпоставка на съответствието на вида заявена култура с начина на трайно ползване на физическия блок.

Това е новост, която ще се засича на базата на данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП).

Площи, на които се установи култура, различна от заявената, ще се считат за наддекларирани

Подпомагането ще бъде на хектар отглеждана култура и за с ливи и грозде. На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от заявената култура.

При сливите е 6246 кг от хектар, или 624 кг ог декар, а при десертното грозде - 4500 кг от хектар, или 450 кг от декар.

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство или площи в преход към биологично земеделие, и тук могат да удостоверяват минимални добиви в размер на 50% от изискваните.

Стопаните на сливи и грозде също трябва да представят фактури или фискални касови бележки и останалите документи, както останалите и те трябва да са издадени в същия срок.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Фермерските пазари да работят искат наколко организации

Това призоваха няколко организации и потребители - така е в половин Европа, при спазване на мерките, казват те Както написа в миналия си брой в. "Български фермер" няколко организации

Няма снимка

Преведени са още 17 млн. лв. за агроекология

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 17 275 490 лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от фонда. Подпомагане получиха 2619 земеделски стопани

Няма снимка

Цените на едро и при 3-те вида месо – свинско, говеждо/телешко и пилешко растат!

Цените на едро и при трите вида месо – свинско, говеждо/телешко и пилешко започват да растат още през януари, сочи анализ на CAPA. Средното равнище на изкупната цена на тон кланично тегло на

Няма снимка

Могат ли фермерите да пътуват, за да купуват и продават животни при сегашните ограничения?

Предвид новите правила за социално дистанциране и затегнатите ограничения на фона на усилията за ограничаване на разпространението на Covid-19, в Ирландия беше зададен въпрос от фермерите дали новите

Няма снимка

ФАО: Да намалим последствията от COVID-19 за пазарите на храни

Продоволствената сигурност и поминъкът на милиони хора по света зависят от международната търговия. Докато страните предприемат стъпки за ограничаване на набиращата скорост пандемия от COVID-19

Няма снимка

Какво е развитието на млечната верига в света?

Според Центъра за икономически анализи на селското стопанство - САРА: • Цената на суровото мляко  в Италия продължава да намалява до 0,39 евро на литър в края на февруари

Още от Фермер
Няма снимка

CNH Industrial спира американските производствени операции

Пандемията от Covid-19 стои зад решението на CNH Industrial да преустанови по-голямата част от производствените си операции в Северна и Южна Америка за период от две седмици, започвайки от 30 март

Няма снимка

Алергиите при кучетата

Отключват се още от пролетта Какво може да предприемете, за да облекчите кучето си? Ако алергията му е сезонен проблем, то още с повишаване на температурите над 15-18 градуса

Няма снимка

Борисов с обръщение към българите: Гордея се с вас! Благодаря ви за усилието!

Министър-председателят обяснява защо се налага удължаване на извънредното положение Бойко Борисов направи обръщение към българите заради увеличаващите се случаи на коронавирус у нас и

Няма снимка

Ако искате да отглеждате нови животни - иска се становище от БАБХ

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 за хуманно отношение от ПРСР 2014-2020 г. Съгласно заповед на изпълнителния директор на фонд "Земеделие"

Няма снимка

От 15 април животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярката за хуманно отношение към животните

От 15 април до 15 май 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 - "Хуманно отношение към животните", от ПРСР /2014-2020 г./

Няма снимка

Какво ще бъде лицето на Европа след кризата с коронавируса?

Териториалните различия вероятно ще се задълбочат Нуждаете се от срочен отговор на ЕС относно коронавируса? Прочетете дали това ще ви удовлетвори... Председателят и политическите координатори на