5 нови сорта зеленчуци на ИЗК “Марица” очакват патент

02 юни 2020 Растениевъдство 0 11835
Няма снимка
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Подробности за тях, за технологиите за отглеждането им и за постиженията на института разкрива директорът му доц.д-р Даниела Ганева

Институтът по зеленчукови култури “Марица” в Пловдив е единственият ни национален изследователски център за фундаментални, научни и научно-приложни изследвания в областта на селекцията на зеленчуковите култури и картофи и технологии за отглеждането им. Той е структурно звено към Селскостопанска академия - гр. София. Научноизследователската му дейност е свързана с разработването на проекти от национално и общоевропейско значение в областта на селекцията и технологиите в зеленчукопроизводството.

На него дължим създаването на нови български конкурентоспособни сортове зеленчуци, които са с висока биологична стойност и качество, отговарят на изискванията на общия европейски пазар и осигуряват устойчиво развитие на зеленчукопроизводството - основна цел на националните селекционно-генетични изследователски програми. А това съответства в значителна степен на приоритетите, заложени в Рамковите програми на Европейския съюз.

Генетико-селекционната ни дейност развиваме както чрез класически методи, така и чрез използване на биотехнологични методи, обяснява директорът на института доц. д-р Даниела Ганева. Екипът му работи по създаване на нови сортове и хибриди зеленчукови култури, икономически важни за България (домати, пипер, краставици, пъпеши, тикви, зеле, градински грах и фасул, лук, праз, чесън) и картофи, характеризиращи се с ценни стопански и вкусови качества, подходящи за прясна консумация и за преработка и са с повишено съдържание на натурални антиоксидантни съставки.

В Лабораторията по качество, съвместно със селекционерите, се извършва сензорна оценка на селекционния материал и кандидат-сортове.

Специално внимание обръщаме и на създаването на

сортове с повишена устойчивост

на биотични и абиотични фактори, съответстващи на промяната на климата в последните години. Разработват се и прилагат експресни методи за оценка на новосъздадените линии и сортове зеленчукови култури и картофи с молекулярни маркери, а това е алтернатива за съкращаване на времетраенето и енергоемкостта на селекционния процес, допълва доц. Ганева.

Под контрола на селекционерите се провежда сортоподдържане и семепроизводство на сортовете, собственост на Института. Научното учреждение предлага автентични, качествени, сертифицирани и стандартни семена от зеленчукови култури и посадъчен материал от картофи, подходящи за климатичните условия на страната, както и поддържа богат генофонд от стари български сортове зеленчукови култури и картофи.

В технологично направление се разработват агроекологични и технологични решения за производство на зеленчукови култури, храненето, напояването и опазването на растенията от вредители, механизация на работните процеси, обработката на почвата, определят се параметрите и сортовата структура в полското и оранжерийно зеленчукопроизводството, свързани с проблемите за опазване на околната среда и здравето на човека.

Предлагат се технологии за производство на основните зеленчукови култури за преработка и свежа консумация, агрохимична диагностика на почвата за поддържане и подобряване на хранителния режим, съвременни технологии за производство на разсади и за субстратно отглеждане на оранжерийни култури, системи за биологично производство на зеленчуци, интегрирани системи за защита от вредители, технологии за предсеитбена обработка на семена и почва и др.

Ново направление е разработването на технологии за нетрадиционни зеленчукови култури, към които през последните години има интерес - аспержи, манголд, девисил, артишок, кейл, пак-чой и други.

Атрактивна среда за млади учени

През последните 10 години с проекти към европейски програми и Фонд “Научни изследвания” в ИЗК “Марица” е осъвременена и обновена техническата инфраструктура.

Създадена е атрактивна работна среда, повишаваща качеството на научните изследвания. Финансирането от проекти дава възможност на учените да подобрят информираността си и да участват в национални и международни форуми, годишни отчети и работни срещи, да създават нови контакти и разработват съвместни проекти. Получените резултати се публикуват в индексирани списания.

Младите учени и старши изследователи имат възможност да повишават професионалната си квалификация чрез посещения в престижни институти по света, да обменят идеи и опит.

Включват се нови съвременни, актуални програми, нови методи за идентифициране на патогени и гени за устойчивост.

Усъвършенстваната техническа база позволява на научните работници да провеждат изследванията си на качествено ново равнище и да бъдат равностойни партньори на чуждестранните колеги, с които работят по съвместни проекти.

Изградена е благоприятна среда и засилено партньорство между науката, браншовите организации и бизнеса, за ускорен трансфер на знания и внедряване на иновативни продукти в практиката.

Близо до бизнеса и с пазарна ориентация

Напредъкът на ИЗК “Марица” не опира само до научноизследователската и консултантска дейност. Институтът е партньор по програмата “Отгледано с грижа в България” и подкрепя инициативите на МЕТРО, свързани с възможността местни производители да реализират своята продукция директно в магазините им, а потребителите да консумират зеленчуци с традиционен български вкус и аромат.

Освен това работим и с верига магазини за строителство и градина “Хоуммакс”, които предлагат наши професионални семена в хоби опаковки, казва доц. Ганева. Това дава възможност за по-лесен и бърз начин за снабдяване на любителите градинари с качествени, автентични семена от зеленчукови култури. Независимо, че са в хоби опаковки, семената отговарят на всички изисквания на ИАСАС за търговия на семена.

Зеленчуците са едни от най-широко използваните и най-полезните за човека храни, истински природен дар, източник на здраве и дълголетие. На голям интерес се радват сортовете домати Розово сърце, Алено сърце, пипер Ивайловска капия, краставици Гергана, пъпеши Хибрид 1 и Хибрид 15, зеле Кьосе и Балкан, с които се гордее екипът на института.

Нови сортове

От 2019 г. ИЗК “Марица” предлага семена от новия сорт бяло главесто зеле Билян за късно полско производство с продължителност на вегетационния период 100-105 дни след разсаждане.

Главите са с кръгла до овална форма, тегло 2-3 kg, бяло до кремаво оцветяване на вътрешността на зелката и са с много добра устойчивост към разпукване.

Продукцията от бяло главесто зеле сорт Билян се отличава с високо съдържание на аскорбинова киселина (над 50 mg%). Средният добив е от 4 до 6 тона от декар.

Сортът е с полска устойчивост към мана, бактериоза и черни листни петна (алтернариоза) и проявява толерантност към нападение от зелеви неприятели. Подходящ е както за конвенционално, така и за биологично производство. Продукцията е подходяща за консумация в свежо и преработено състояние и успешно може да се използва за приготвяне на кисело зеле.

Новият сорт късно бяло главесто зеле беше наградено с Диплом в конкурса за иновации в раздел “Сортови семена и посадъчен материал” на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020.

През тази година очакваме да бъдат

патентовани кандидат-сортовете

домати Прометей, краставици Тереза, градинска тиквичка Бистра, пипер Десислава и картофи Евредика, съобщи доц Ганева. През 2019 г. те са преминали успешно изпитване за различимост, хомогенност и стабилност в ИАСАС (Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол). От тях институтът е предложил ограничени количества семена, с цел реклама, на изложението “Борса за семена и посадъчен материал” в гр. Добрич и по време на Международната селскостопанска изложба АГРА 2020.

ДОМАТИ СОРТ ПРОМЕТЕЙ

Растенията са детерминантни (нискорастящи), компактни, добре облистени.

Плодовете са интензивно червени, овални, със средна маса 60-65 г, 2-3 камерни, плътни, непукливи, с малка и плитка дръжчена ямичка. Съдържанието на сухо вещество е 4,8%. Сортът е високодобивен. Среден добив 4-5 т/дка.

Плодовете са подходящи за преработка в цели белени и небелени домати, доматен сок, концентрати и сушене.

Сортът се отглежда по технология за средноранно полско производство, без опорна конструкция на висока равна леха, двуредова лента по схема 120+40/20-25 или едноредова 140/20-25.

ТИКВИЧКИ СОРТ БИСТРА

Хибриден сорт с предимно женски тип на цъфтеж. Отличава се с добра ранозрялост 40-42 дни. Растенията са с прибран храст, детерминантен тип на растеж и силно скъсени междувъзлия.

Плодовете са униформени, имат продълговато цилиндрична форма, зелено оцветяване на кората, бял цвят на месестата част, средна маса 360 г и средна дължина 20 см. Като пържени имат високи дегустационни качества, наситен аромат, крехка консистенция и приятен вкус.

Сортът е подходящ за отглеждане на открито и под полиетиленови тунели. Схема на засаждане 100-120/50 см.

Добив 5-6 т/дка.

КАРТОФИ СОРТ ЕВРИДИКА

Това е средноранен сорт картофи с дължина на вегетационния период от поникване до технологична зрялост 76-78 дни, подходящ за средноранно и късно производство.

Характеризира се с висок потенциал за добив (над 3500 кг/дка), бърз темп на нарастване на клубените и висок процент стандартна продукция (94-95%).

Кандидат-сортът се отличава със средно едри до едри, изравнени, кръглоовални клубени с плитки очи, жълта кожица и месо. Сортът се характеризира с полска устойчивост на мана по клубените. Устойчив на коренова цистообразуваща нематода G. rostochiensis.

Съдържанието на сухо вещество е 20-21%, скорбяла - 15 % и редуциращи захари - 0.20-0.25%. Характеризира се с отлични вкусови качества. Съхранява се много добре през зимно-пролетния период.

КРАСТАВИЦИ СОРТ ТЕРЕЗА

Сорт Тереза образува мъжки и женски цветове). Растенията имат силно развит хабитус и множество разклонения.

Плодовете са с дължина 26 - 28 cм, кората е тъмно зелена, с налеп, покрита с редки нежни брадавички и бели шипчета. Плодовете притежават много добри вкусови качества, приятен краставичен аромат, крехка консистенция и атрактивен външен вид.

Сортът е подходящ за отглеждане при полски и оранжерийни условия.

Отглеждане: на опорна конструкция 90-100/ 25-30 cм; безопорно на повърхността на почвата 100-120/25-30 cм.

Добив 7-8 т/дка.

Добра устойчивост на брашнеста мана.

ПИПЕР СОРТ ДЕСИСЛАВА

Сортът е подходящ за ранно производство. Растенията са високи 60-65 см с прибрани разклонения, чашевиден хабитус, с 3-4 броя основни разклонения. Плодовете са конусовидни с 2-3 камери, преди зрелост - светло зелени, а в ботаническа зрелост - оранжеви, богати на бета-каротен. Общият добив е 3,0-3,5 т/дка. Продукцията е предназначена за свежа консумация и преработено състояние в продукти с висока биологична стойност.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Рапицата – култура, която заслужава втори шанс

Осигурява свеж финансов ресурс и през юли При добри климатични условия и старателно отглеждане, рапицата ни зарежда с много емоции, подплътени и с добри резултати

Няма снимка

Масово се жъне в цялата страна

Продължава жътвата на пшеницата в цялата страна. Все още няма официално данни за добиви и качеството на зърното. Картината е доста шарена не само в различните райони на страната

Няма снимка

Жътвата в Добричко – ниски добиви и ниски оферти за цени

Жътвата в Добричка област върви с усилени темпове, като средните добиви от декар пшеница са най-различни – от 10, през 50-60 , в някои полета в Каварненско между 300 и 500 кг, заяви проф

Няма снимка

Родни фермери отглеждат дини без семки

Българските производители се стремят да отговорят на новите тенденции на пазара. Доказателство за това е реколтирането на безсеменни дини, които имат много предимства както за фермерите

Няма снимка

Домати, произведени с изкуствен интелект, това ли е бъдещето?

Отглеждането на зеленчуци от разстояние е възможно, показва експеримент във Вагенинген, Нидерландия Ива Тончева Няколко международни екипа се включиха в експеримент за автономно отглеждане на чери

Няма снимка

Добри добиви в Ловешко

Сравнително добра реколта от зърно очакват земеделските производители от района на Ловеч. За добиви от 600-700 кг/дка при ечемика и 700-800 кг/дка, съобщава фермер от региона

Още от Фермер
Няма снимка

Прасетата и кокошките имат имунитет към коронавируса

Още изследват говедата и млекодайните животни След появата на огнища от коронавирус в германската кланица “Тьонис” броят на новозаразените в района на Гютерсло през последните дни намаля значително

Няма снимка

Причината за мощната буря над София - циклон и неустойчива въздушна маса

Причината за мощната буря над София снощи е синоптината обстановка над Балканите - циклон във високите слоеве на атмосферата и неустойчивата въздушна маса доведоха до образуването на мощни облачни

Няма снимка

Черноморското зърно има предимство на пазара

Вчера на зърнения пазар не се наблюдаваха значителни промени. Операторите очакват развитие, предимно във връзка с показателите за добив в Северното полукълбо в началото на сезона за новата реколта

Няма снимка

Общинско съоръжение за отпадъци в Турция отоплява 10 декара оранжерия за домати

Още през 2013 г. община Кайсери в Турция е създала съоръжение за управление на отпадъците и до днес метанът, отделян от преработени отпадъци, се използва за генериране на 38 милиона киловата

Няма снимка

Тази година в ресторантите ще се появят 3D отпечатани вегански пържоли

Предвид скоростта на развитие на технологията за 3D печат, изглежда, че скоро ще се появи нов въпрос, объркващ двойките: "Скъпи, какво ще отпечатаме днес за вечеря

Няма снимка

Спазвайте препоръките за употреба на листните торове

Препоръчително е градинарите преди да пристъпят към подхранване с листен тор да прочетат препоръките за приложението му, които са дадени на етикета. * За да е успешно листното подхранване