1,8 млрд. лева за фермерите до края на 2020 г.

22 юни 2020 Агробизнес 0 15759
1 2
 

9% по-високи субсидии за директни плащания в края на годината

100 млн. лв. заради COVID-19, плащат ги до средата на октомври. Няма да искат доказване на загуби

Тихомир Тончев

Почти 1,8 млрд. лв. ще получат българските фермери до края на годината, показват разчети на фонд “Земеделие”. Над половината от парите са по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и ще бъдат преведени в края на 2020 г. А

субсидията

вероятно ще е

с 9% по-висока

от миналогодишната. Това важи за базовото плащане на хектар и за обвързаната подкрепа за плодове, зеленчуци и животни. Увеличението идва от прехвърлени 70 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Другата голяма част от субсидиите - около 650 млн. лв., е за плащания до края на годината за проекти от селската програма. Парите ще бъдат за активи, за развитие на стопанството, за основни услуги и обновяване на селата и за местни инициативи по подхода “Лидер”.

Допълнително за 2020 г. по линия на директните плащания от ПРСР са заложени 298,9 млн. лв. Те са за агроекология и климат, биологично земеделие и “Натура 2000”, за които се кандидатства чрез единното заявление за подпомагане на площ, подаването на което приключи на 15 юни.

Така общо за цялата година за фермерите има близо 2,9 млрд. лв. В сумата се включват и програмата за рибарство, националните програми за пчеларство, лозаро-винарство, схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” и др. По данните на фонд “Земеделие” до 16 юни вече са преведени 1,108 млрд. лв. от началото на годината по всички схеми и програми в аграрния сектор (Виж графиката).

Най-чакани са 100-те млн. лв. компенсации за загубени доходи от българските фермери заради пандемията от COVID-19, за които има зелена светлина след гласуване вечерта в петък в Европарламента. Тази мярка е по инициатива на България и за нея могат да се дадат 2% от бюджета на ПРСР.

Кандидатстването ще бъде максимално облекчено,

няма да искаме

проекти,

обясни за “24 часа” шефът на фонд “Земеделие” Васил Грудев. Изчисляването на загубите ще става служебно. Ще се кандидатства по допустимите за подпомагане през 2019 г. площи и животни, но не повече от заявените през 2020 г.

Целта ни е да платим парите много бързо - до началото на есента, твърди министърът на земеделието Десислава Танева. Парите ще са по сметките на стопаните най-късно до средата на октомври. Сред първите подпомогнати ще бъдат розопроизводителите, които са най-пострадали от ограниченията в коронакризата и прекъснатите канали за дистрибуция. Засега сметките за тях са компенсациите да са 90 лв./дка.

Плащането за зеленчуци на полето се предвижда да е 65 лв./дка или 65 лв. на 1000 лв. приход по подадената годишна данъчна декларация за 2020 г. За крави и говеда сумата е 53 лв. на животно, а за овце и кози - 10 лв. На този етап се предвижда таваните на помощта да са до 7 хил. евро за земеделски производител и до 50 000 евро за малки и средни предприятия.

Мярка за

COVID-19 се

очертава като

най-важната

за земеделските производители, защото се различава от другите, смята Грудев. Предстои и не по-малко чакана мярка - за инвестиции в земеделските стопанства. Първоначално тя беше включена в индикативния график за отваряне през март-април. Коронавирусът я забави и сега плановете са да стартира до средата на юли.

Има бюджет от 30 млн. евро и е изцяло за фермери от сектор “Животновъдство”. Идеята е те да бъдат подпомогнати заради болести като африканска чума по свинете, чума по дребните преживни животни, птичи грип и заразен нодуларен дерматит по говедата. Субсидията е до 50% от извършените разходи. Минималната стойност на инвестицията е 15 000 евро, а максималната - 500 000 евро.

Правилата не допускат покупката на животни. Това може да стане по друга мярка, която се очаква да стартира до началото на юли. Тя е за отглеждащите свине, овце, кози и птици. Бюджетът е 8 млн. евро. Условието е фермерите да са засегнати от силно заразна болест по добитъка, което е довело до унищожаване на най-малко 30%. Предвижда се субсидията да стига до 100%. Планираният максимум на проект е 1 млн. евро.

По друга подобна мярка вече върви прием на документи. Тя е до 10 юли и също е с приоритет за животновъдите, които пострадаха от болестите по добитъка. По нея има 23 млн. евро. Може да се купи оборудване за дезинфекция, инсталации за биосигурност, инсенератори, да се строят огради на фермата.

За свиневъдите се дават до 1 млн. евро, като допустимите разходи за един обект са до 700 000 евро. За птици таванът е 500 000 евро, а за овце и кози - 200 000 евро. Субсидията е 60-70% от разходите.

Наскоро приключи приемът по мярка за стартова подкрепа за развитието на малки стопанства. На разглеждане подлежат 1919 проекта.

Така тази година има

4 целеви мерки,

които са с

приоритет

животновъдство

и се определят като най-актрактивни за фермерите. Общо парите по тях са за около 140 млн. лв.

През юли предстои и втори прием на проектни предложения по т.нар. мярка за вероизповеданията. Тя е важна за строителния бизнес, защото по нея се възстановяват църкви, манастири и духовни храмове. Има 15 млн. евро.

Предстои и отваряне на подмярка за отваряне на фермерски пазари. Бюджетът е 8 млн. евро. Могат да участват организации, съставени от земеделски стопани, преработватели или търговци на дребно.

420 биоферми с орязани субсидии

Около 420 биоферми са с орязани субсидии. 245 дори не получиха и стотинка. Още почти толкова са с намалени плащания. Това стана ясно, след като в началото на юни фонд “Земеделие” преведе 35,6 млн. лв. на 3177 биологични стопани.

От агрофонда и земеделското министерство дадоха през миналата седмица възможност на всеки, който смята, че е ощетен от грешки в прилагания тази година за първи път биорегистър, да ги оправи. Очакванията са след това броят на биофермите без субсидии да намалее наполовина. Фонд “Земеделие” ще направи проверка и ще плати на изрядните. Вече получилите пари обаче не трябва да се притесняват, че ще бъдат ощетени от новите сметки, те ще си останат със средствата в пълен размер.

Ставката е фиксирана в наредба и зависи от вида на културите, дали са в период на преход към био, или вече стопанствата са биологични с получен сертификат. Бюджетът е достатъчен за всички, след като тази година за биомярката бяха прехвърлени 40 млн. евро.

Причината за пълния отказ от плащане на субсидия е, че биопроизводителите не са спазили един от основните си ангажименти. В договорите им има клауза, че на петата година от прилагането на мярката трябва да представят писмени доказателства за произведената от тях продукция или сертификат. Такъв обаче липсва в регистъра на земеделското министерство. В него данните трябва да са въведени от т.нар. контролиращи лица, които имат задължението да проверяват биопроизводителите дали спазват изискванията.

Създаването на биорегистъра беше направено след одити от ЕК, че има доста пропуски в системата, както и по настояване на бранша. В минали години фермери се оплакваха, че парите за тях не стигат, защото са отишли при фиктивни биопроизводители, които не продават нито 1 кг стока. Сега плащането за първи път е обвързано с данните в регистъра. Оказа се обаче, че има редица проблеми с функционирането му.

Част от контролиращите лица не бяха въвели всички данни, имаше и други пропуски, изчистването на които забавиха плащането на субсидията. Проблемите с биорегистъра бяха и формалният повод министър Танева да поиска освобождаването на вече бившия си заместник Чавдар Маринов. Той беше уволнен от премиера Бойко Борисов с посочен мотив, че лично отговарял за биорегистъра и проблемите с него застрашават плащането на парите на изрядните стопани. Маринов беше посочен за поста именно от производителите на плодове и зеленчуци.

Подпомагането по мярка 11 “Биологично земеделие” е във вид на годишно компенсаторно плащане. То е за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от ЕС чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а останалите 25 на сто са от националния бюджет. Ставките, по които се извършва плащането на субсидиите, са регламентирани в Наредба №4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г. Например за зеленчуци плащането е по 399 евро/ха, за лозя, рози и трайни насаждения - 557 евро/ха, за постоянно затревени площи - 112 евро/ха, за билки и ароматни растения - 405 евро/ха. За пчелно семейство подпомагането е 25 евро на брой, овце и кози - 90 евро/ха, а за крави и биволи - 77 евро/ха. За т.нар. период на преход, в който стопанството минава от конвенционално към био, субсидиите дори са по-големи. Например за пчелно семейство са 35 евро, а за зеленчуците - 575 евро/ха. За лозята и овошките стига до 736 евро/ха. Именно тези завишени ставки доведоха и до изкривявания, в които например пчелари нямаха интерес да се регистрират като изпълнили изискванията за био, защото при прехода получават повече пари. Така някои си стояха с години в преход към био, което бързо доведе до свършване на парите за мярката.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агробизнес
Няма снимка

Започна приемът по подмярка 4.1 за инвестиции в животновъдните стопанства

Приемът по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г.  започна вчера, 3 юли. Крайният срок за подаване на проектни предложения

Няма снимка

Картофопроизводителите получиха близо 1,8 млн. лв. за борба с телените червеи

ДФ „Земеделие“ преведе близо 1,8 млн. лв. (1 780 404 лв.) на 275 картофопроизводители по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани

Няма снимка

ДФ "Земеделие" завишава максимално теренните проверки за плодове и зеленчуци

През тази година стартирахме по-рано теренните проверки по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. Искаме да се убедим, че това което е декларирано от бенефициентите е

Няма снимка

Опасения за световното търсене на пшеница

Алма Давидова Цените на зърнените култури на Euronext леко паднаха вчера след краткото рали, предизвикано от доклада на USDA във вторник. На физическия пазар обаче те останаха по-стабилни

Няма снимка

Рекордно световно производство на зърно прогнозират от ФАО

Алма Давидова Тази година световното производство на зърнени култури ще достигне близо 2,8 милиарда тона, от които повече от 760 млн. тона пшеница. Организацията за прехрана и земеделие на

Няма снимка

ФАО: С 2,4% се повиши световния индекс на цените на храни през юни

През юни световните цени на хранителните стоки се повишиха за първи път от началото на годината, когато те намаляваха с всеки изминал месец, показва индексът на цените на храните на ФАО

Още от Фермер
Няма снимка

През юли: пръскания срещу плодови червеи, акари и болести по овошките

Карантинните срокове на препаратите са посочени в скоби Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ През юли сериозна опасност за овощните култури представляват гъсениците от второто поколение плодови

Няма снимка

Днес ще се заоблачи и на места ще вали

През следващото денонощие над Западна и Централна България ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, през нощта в северозападните

Няма снимка

Още три дни дъжд и бури, после до 33°

След гръмотевичния уикенд и новата седмица започва с валежи и условия за бури, но ще завърши със слънце и високи температури. В понеделник дъждове ще има предимно в Северна България и в планините

Няма снимка

Грижи за телето

Избягвайте грешки при храненето, като обърнете внимание на следните фактори: - Дневната дажба от мляко трябва да бъде от 6 до 8 л. - Хранете телето с по-малки дажби

Няма снимка

Къртици и слепи кучета изяждат всичко наред

Помогнете да се справя с тях, молбата е на Иванка Тодорова от Лом Трудно е, но опитайте, като преместте пресните купчинки пръст с мотика или с дъска. Открийте дупката поставете навътре отровни

Няма снимка

Купете семена от ряпа

Ряпата се реколтира като втора култура, която е готова за прибиране късно през есента. Кореноплодният вид се отглежда на някое място, което вече е освободено от ранните зеленчуци