Защо да използвате фолиращи машини при балиране?

26 юни 2020 Агротехника 0 6624
Няма снимка
1 2 3 4 5 6 7 8
 

Извършват скоростни обработки, уплътняват балите, пазят здравето на пакетирания фураж

Любомир Коралов

Излизаме от Covid пандемията. Доколко? Не е ясно. Само за земеделието този процес е по-различен, не толкова мъчителен. Коронавирусът не успя да се намести в него и да го застраши, така както другите сектори от икономиката. Причините са известни.

Все пак селското стопанство не можа напълно да се защити от неговото зловредно влияние. Поради много фактори. Не на последно място между тях са множеството административни и пътно-транспортни безсмислици и ограничения. Ако агротехническите мероприятия не бяха засегнати, същото не може да се каже за нормалната работа на множество предприятия на агробизнеса и производството на техника. Бяха засегнати дори гиганти на аграрното машиностроене в световен мащаб.

Към тези неблагополучия се прибави и подминаването на сектора от мерките за подпомогане срещу кризата.

Съпортът от страна

на държавата

е твърде символичен, без конкретни срокове и директна помощ. Агробизнесът остана без реално подпомагане. Дори го лишиха, незнайно защо, от възможностите, твърде оскъдни, на мярката 60/40.

Въпреки всичко земеделците могат гордо да рапортуват пред нацията, че пролетната кампания, макар и застрашена от капризите на времето, бе успешна. Лятната ще започне, горе-долу, в обичайните срокове. Но стартът ѝ се посреща със смесени чувства и опасения от зърнопроизводителите поради тежката суша в някои региони, засегнала реколтата с над 40%. В добавка се очертават недобри тенденции за агропазара с нарастваща нелоялна конкуренция - и домашна, и чужда.

Ясно е, че пагубното влияние на коронакризата не подмина напълно земеделския сектор. Фермерите си бяха на полето или в животновъдните комплекси. Полевите дейности следваха своя естествен ход. Обаче

инвестиционните намерения

за развитие на бизнеса замръзнаха. Стагнацията в икономическия живот го засегна чувствително. Особено в областта на земеделската техника. Обновяването на машинните паркове забави темповете си.

Сега сред аграрната общност витае въпросът: трябва ли в несигурни времена да се купуват нови машини? Колкото и да са иновативни и продуктивни. Още повече, че стопаните от сектора са направили в последните 7-8 години значителни вложения. В интервю за в. “Български фермер” инж. Рашид Узунов, експерт в тази област, мениджър на една от водещите BG компании в аграрното машиностроене, отбелязва, че в земеделието ни вече има доста нова техника, дори някъде има и пренасищане.

Безспорно, това е добър признак за повишаване на конкурентоспособността и намаляване на себестойността на продукцията. Но агротехниката се развива много бързо, новите технологии, дигитализацията и изискванията за качество - също. Т.е. съкращават се сроковете за замяна на остаряващите машини с нови. Но пък новостите обичайно са с по-високи цени, от една страна. От друга - ресурсът, поради ред известни причини, намалява. Пазарът променя профила си, търсенето се забавя. Фермерите започват да мислят и действат по-прагматично, да търсят нови

машини с дейности 3 в едно

икономични, с възможност за продължителна експлоатация. Плюс по-опростена и евтина поддръжка. Но се очертава и друга тенденция, както посочва инж. Узунов, за закупуване на оборудване “втора ръка”, което е по-издръжливо, по-здраво, не толкова скъпо. Така че, каква да бъде: нова или употребяване техника? Въпросът остава отворен...

А това е съществено. Как, например, разходите за храната на животните, която сега се събира, да се съкратят. Отговорът не е еднозначен, но клони към едно - грижата за сенажа и силажа само с високопродуктивни машини. Те гарантират по-добро съхранение на люцерната, сеното или сламата. На практика това означава: добър откос, предварителна подготовка и правилно балиране. Балите трябва да са с

отлично уплътнение и изолация чрез фолио

Такива балопреси вече са плъзнали по ливади и ниви. А край тях все по-често се виждат фолиращи машини, сравнително по-отскоро възприети в технологичните решения на нашите фермери.

Известно е, че основна част от процеса за трайно съхранение на силажа е увиването на балата, по-често ролната. Чрез опаковането ѝ се предотвратява загубата на хранителни вещества. В резултат се осигурява максимална хранителна стойност за животните. Но за да стане успешно опаковането то трябва да бъде бързо и надеждно, без значение дали е стационарно или мобилно. Днес повече се прилага второто, поради това, че фолиращата машина обикновено го извършва пряко на полето. Ефектът е подобен на изсушаването на зърното с мобилна сушилна или съхраняването му директно край нивата в полиетиленови тунели-чували. Целите им са приблизително еднакви. Резултатите - сигурни и по-евтини.

Чрез съвременните технологии всяка стъпка в процеса на балиране се координира и контролира от фермерите, като се вземат предвид климатичните и полевите условия, както и начина на съхранение на различните видове фураж според тяхното предназначение. Така се гарантират икономически ефективни, екологични /имат широки колесни коловози/ и ергономични решения за балите, конкретно за ролните. Професионалните фолиращи машини се предлагат на пазара

в стационарни, навесни или прикачни версии

Оборудвани са с вертикална система за обвиване и устройство за бързо събиране на балите. Имат ниска конструкция, която позволява бързо и лесно натоварване и разтоварване. Иновативни, те се използват за интензивно фолиране на голям брой бали, което е много важно за прибиране на реколтата в тесните времеви прозорци от подходящо време.

Опаковъчните машини от по-нисък и среден клас могат да обработват кръгли бали с диаметър от 1,00 до 1,50 м, ширина от 1,00 до 1,25 м и тегло до 1000 кг. Мобилното фолиране има същественото предимство, че ролбалите, опаковани на място, могат да бъдат подреждани предварително на полето за временно съхранение, като се сведе до минимум рискът от повреда на фолиото. Увиването и подреждането може да се управлява от един оператор, а тракторът се използва за захранване. Обичайно се прилага полуавтоматично дистанционно управление. В новите машини

управлението и контролът се осъществяват

електронно с компютри. От една страна, това е нужно за синхронизацията с трактора. От друга - се намаляват стресът и умората от продължителния работен ден.

Чрез нископрофилната конструкция лентовият механизъм, действащ на ниски скорости, гарантира внимателното товарене или разтоварване на балата върху грунта. Особено важно е да не се повреди найлоновото ѝ покритие, което е сериозен проблем при фолирането. Когато машината е оборудвана с иновативен сателитен преден носител, балата се увива бързо. Това става чрез система, която пести 50% от времето за опаковане и от разходите за фолио. С нея се постига точно уплътняване, запазване на херметичността, увеличение на устойчивостта на разкъсване и

запазване качеството на съхранената продукция

В последно време се използват и самозареждащи се фолиращи машини от ново поколение с действие 3 в едно. Те са в състояние да зареждат, транспортират и точно да увиват балата в движение с минимален риск от повреждане на обвивката. При тях двете /или четирите, в зависимост от модела/ водещи стоманени ролки са с хидравлично повдигане на ролбалата преди да започне опаковането. Осигурява се гладкото ѝ въртене по време на фолиране, запазва се целостта на фолиото и се осигурява ефективна работа при тежки условия на полето. Версиите с една опаковъчна ролка са по-бавни и непроизводителни. Прилага се и сателитна ръка, която се върти около балата при обработката. В края на процеса материалът се изрязва със специална резачка, хидравлично или механично. Размерите на фолиото са 300, 500 до 750 мм ширина. Времето за увиване е от 1 до 2 мин.

Конструкцията на фолиращата машина е такава, че при прикачването тя да е на възможно най-малко разтояние от трактора. Така теглото ѝ се комбинира с неговото и

се осигурява добра стабилност

при опаковане. При работа с тежки бали могат да се поставят и допълнителни противотежести за по-висока устойчивост.

Нужната мощност на използваните трактори е от 30 до 100 к.с. Някои от машините /при поискване от потребителя/ са оборудвани с рамо за странично натоварване. Имат електрически брояч на балите и на броя завъртвания. Предвидено е при някои модели да се монтира задвижващ електромотор 220 V, в случай, че тракторът, към който се агрегатира машината, е без хидравлични изводи.

Повечето нови машини са снабдени с комплект за вертикално позициониране на балите и при разтоварване.

Към тези технически предимства се прибавят и особено важни характеристики: лекота на управлението, дълговременна експлоатация и ниски разходи за поддръжка. Т.е. мобилните фолиращи машини са гъвкави и икономични, извършват скоростни обработки и уплътняване на балите, пазят здравето на пакетирания от тях фураж. На пазара, сред различните модели фолиращи машини, се предлагат и такава за тежки бали. При тях има възможност, поради здравата им конструкция, освен балата, която се увива, на специална товарачна уредба да се поставя втора, така че веднага след първата, в движение да се опакова втората, без да се губи време.

ДОПЪЛНЕНИЕ

В земеделския бизнес новите технологични, високопродуктивни машини бързо намират място и признание. Така е и с фолиращите. Произвеждат се отдавна, от утвърдени на пазара, фирми. В топ 10 на това производство са Kverneland, KUHN, MASCAR, POETTINGER, WOLAGRI, ENOROSSI ATARK, SIRMA, GALLIGNANI, UNIA. Списъкът може да бъде продължен, но и тези имена предлагат добър избор. Иначе казано, всеки фермер, който мисли пазарно за продукцията си може и трябва да планира средства и за фолираща машина, която ще гарантира качеството на свежия и сухия силаж. А с това и по-ниска себестойност на животновъдната му продукция.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Агротехника
Няма снимка

Регистрациите на трактори във Великобритания са паднали с близо 25%

5 195 нови селскостопански трактора(50+ к.с.), регистрирани за пътно ползване през първата половина на тази година, са почти с една четвърт по-малко от същите шест месеца през 2019 г

Няма снимка

Машина за плевене увеличава дневния добив

Всяка секция се ръководи поотделно от система за интелигентно виждане Garford Robocrop Фирмата за прецизно механично плевене Garford Farm Machinery е разработила трисекционна междуредова машина за

Няма снимка

Пазарът на техника у нас върви надолу

Ивона Величкова В тези смутни времена не можем да кажем, че ни учуди статистиката на Контрол и техническа инспекция към МЗХГ за новите регистрирани машини през второто тримесечие на годината

Няма снимка

Мястото на модерните технологии в земеделието

Светът се развива, а с него се увеличава и глобалното население. Това поражда въпроси и неизвестни за начина, по който хората ще разполагат с естествени ресурси и храна

Няма снимка

Земеделието не търпи пандемии, иска нови трактори и комбайни

Да разчитат ли фермерите на употребявани, макар и добре работещи, или да се снабдят с първокласна агротехника обсъждаме с топ специалиста инж. Таньо Танев Екип на в

Няма снимка

Роботите за плевене напредват

Въпреки това има редица пречки, които фермерите и създателите на тези автономни машини трябва да преодолеят, преди популярността им да нарасне Още от началото на рубриката се стараем да следим всички

Още от Фермер
Няма снимка

МЗХГ представи списък с добри земеделски практики щадящи околната среда

Министерство на земеделието, храните и горите представи на земеделския бранш проект на зелените практики в контекста на зелената архитектура на Общата селскостопанска политика“

Няма снимка

Хипермаркет „Практикер“ отвори врати в Пазарджик

Хипермаркетът посреща първите си клиенти с модерна визия и богат асортимент На 15 юли г-н Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик и г-н Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на „Видеолукс

Няма снимка

Допълнителното възнаграждение за час нощен труд става най-малко 1 лев

Допълнителното възнаграждение за всеки час нощен труд ще се увеличи най- малко на 1 лев. От 1 януари 2021 г. новият размер на ставката ще е четири пъти по-висок в сравнение с досегашната й стойност

Няма снимка

Еврокомисията предлага нов пакет от мерки за възстановяване

Днес Европейската комисия прие амбициозен нов данъчен пакет, за да гарантира, че данъчната политика на ЕС подпомага икономическото възстановяване и дългосрочния растеж на Европа

Няма снимка

Ако отглеждате подрастващи гъсета

Ползата да имате имате собствени фуражи е голяма. Така ставате независими от пазара и можете сами да си приготвяте хранителни домашни смески: Примерен вариант: * 55% царевична ярма; * 15% ечемична

Няма снимка

Как да избирате мътачка

За повече яйца купувайте птици от смесено направление - за яйца и месо. Опитните стопани знаят, че най-добрите мътачки са местните непородисти кокошки