Биофермите в ЕС са със стабилни плащания и оживено търсене

17 септември 2020 Животновъдство 0 11547
Няма снимка
 

Производителите на биомляко получават средно 47,2 цента/кг

Втората половина на 2020 г. започна с до голяма степен постоянни цени за немските производители на биомляко. В същото време количеството му нараства умерено и търсенето му все още е оживено, сочат данните на Информационния бюлетин на селскостопанския пазар (AMI).

През юли мандрите са плащали на фермерите за биомляко, както през предходния месец. Според AMI биологичните ферми са получили средно 47,2 цента / кг за органично произведено мляко. Следователно ситуацията с цените на пазара на биологично мляко, която е малко по-слаба от април, не продължава.

За производтелите на конвенционалното мляко възстановяването на цените става през юли. С 31,2 цента / кг от април мандрите изплащат по-висока цена от млякото в сравнение с предходния месец за първи път след проблемите с пандемията. Според оценките на AMI конвенционалните производители на мляко са получили 0,2 цента повече в сравнение с юни. В хода на едновременното стабилизиране на цените в екологичния вариант разликата в цените между двата вида мляко напоследък остава постоянна и е около 16 цента.
Но анализаторите са категорични в оценката си, че въпреки ограничителните мерки от пандемията

биохраните в Европа са
доходен пазар за фермерите

Продажбите на дребно възлизат на 29,8 милиарда евро годишно и има ръст всяка следваща година. Дори и тази. Причината е, че от няколко години в Европа се отчита бум на потребителско търсене на биопродукти, получени от биоживотновъдство. Цените им са неколкократно по-високи от тези на продуктите, получени при традиционно отглеждане.

Промишлеността в областта на биохраните в Европа е доходен пазар, като продажбите на дребно възлизат на 29,8 милиарда евро преди 4 години. Докато добре утвърденият западноевропейски пазар е имал ръст от 5,4% между 2018 и 2019 г., продажбите в Източна Европа са достигнали растеж от 8,8% през същия период.

Германия е водещ пазар за
биопродукти в Европа с 11,4%

И то от световните продажби на биопродукти, следвана от Франция със 7,3%. Например според проучване на Националния статистически институт в Италия честотата на консумирането на биохрана сред италианските възрастни е около един на всеки пет италианци редовно консумира биопродукт. А 40% от анкетираните от време на време консумират биохрана. Цифрите доказват, че пазарът на органичните храни в Европа се развива много бързо, и то изключително успешно.
А сега да видим каква е ситуацията в ЕС при производството на биохрани, получени от биологично животновъдство.

* Биоферми от едри преживни животни:
Някои от страните в ЕС, в които се отглеждат най-голям брой говеда, имат най-малък процент на отглежданите по биологичен метод животни.

Само 3% от отглежданите в Италия животни или 223 хил. броя се отглеждат чрез използване метода на органичното животновъдство.

1) Във Великобритания (вече извън ЕС ) само 2% от отглежданите животни или 215 хил. броя се отглеждат по този метод.

2) По-малко от 1% заема броят на отглежданите в Испания органично чисти животни (едва 57 хил. броя).

3) В Ирландия този процент е 0,4% или около 22 хил. броя.

4) Австрия е с най-висок процент на биологично отглежданите животни - почти 17% от общия брой на отглежданите говеда или това са 334 хил. животни.

5) В Дания се отглеждат по биологичен метод около 8% от говедата или около 123 хил. броя.

6) В Швеция и Латвия - около 6% от животните, като най-бързо нараства броят на отглежданите био животни в Латвия - със 114% годишно.

7) Броят на отглежданите по биологичен начин говеда в Чехия обаче спада с около 30% годишно.

* Биологично отглеждани свине:

Тенденцията е същата, както при едрите преживни животни. Страните, които отглеждат най-голям брой свине, имат най-нисък процент на отглеждани по биологичен метод животни. В Испания, където се отглеждат 25 млн. броя свине, само 11 хил. броя се отглеждат по био метод, а в Дания - от общо 12,6 млн. броя свине само 55 хил. броя се отглеждат биологично.

В Испания се наблюдава темп на нарастване - с цели 26%, докато в Дания се наблюдава спад с 8%. Само 0,3% от броя на свинете в Италия се отглеждат по био метод, а във Великобритания - около 0,6%, което е еквивалентът на около 30 хил. броя.

Гърция е на първо място при отглеждане на свине по биологичен метод - 13% от всички свине или около 126 хил. броя.

* Биоферми от дребни преживни:

Най-голям е процентът на отглежданите по биологичен метод овце в Австрия - почти 25% от отглежданите в страната овце или около 80 хил. броя се отглеждат по този метод.

Отглеждането на овце по биологичен метод е доста популярно в страните от Източна Европа, като в Словакия, Словения, Чехия и Латвия. Там процентът на отглежданите по биологичен метод овце представлява между 14% и 18% от броя на всички отглеждани животни. Най-голям брой овце в страните от ЕС се отглеждат във Великобритания и Испания, но процентът на отглежданите по биологичен метод животни в тези страни е скромен - само 3% и 1%.

* Плюсове на биологичното животновъдство:

Конвенционалното интензивно животновъдство отделя над 400 вида газ в атмосферата. Причината е огромните количества тор, които се получават.

Водороден сулфид, метан, амоняк, въглероден диоксид са само някои от отделяните от тора газове, които не само че замърсяват въздуха, а и са вредни за човека и природата. А отделяните азотни оксиди са една от главните причини за киселинните дъждове.

* Негативи при традиционното животновъдство:

В свиневъдството се отчита най-често липса на достатъчно слънчева светлина в затворени, задушни и препълнени помещения, клетки, редовна дневна порция от антибиотици и хормони.

В птицевъдстото - обезклюняване на птиците, в говедовъдството - премахване на опашките на говедата, при дребните преживни - поставяне на еластични пръстени на опашките на агнетата, изрязване на зъбите, обезроговяване.

Затова не буди учудване големият интерес към биоживотновъдството, и от страна на производители, и от страна на потребителите като консуматори на крайния продукт.

* Строги стандарти и правила за биоживотновъдството:

Едно от основните изисквания е към животните да се отнасят хуманно, като им се осигурява достатъчно пространство за изява на естественото им поведение.

Животните не са завързани и имат достъп до поляни, двор, сух и топъл подслон.

Фуражите - произведени само по биологичен начин, тоест без употреба на пестициди, инсектициди и изкуствени торове. През периода на бозаене животните се хранят само с майчино мляко - за сравнение при конвенционалното животновъдство малките се отбиват възможно най-рано и се хранят с изкуствени заместители.

Най-важна е профилактиката за биологичните ферми, тъй като там не се допуска използването на антибиотици и други медикаменти, прилагани в традиционното животновъдството.

* Основни моменти в биологичната ферма:

- да се изберат подходящи породи животни;

- да се използват подходящи за всяка порода методи на селекция с оглед на повишаване устойчивостта на животните към заболявания и профилактика на инфекциите;

-животните да се хранят с достатъчно количество качествен фураж съобразно вида, възрастта, физиологичното им състояние и продуктивното им направление с цел задоволяване на нуждите им и поддържането им в добро здравословно състояние;

- да се осигуряват редовни разходки и достъп до чисти пасища с цел укрепване на защитните сили на организма;

- да се поддържа подходяща гъстота на отглежданото стадо, за да се избегне пренаселеност в оборите и свързаните с нея здравни проблеми.

* При лечение - само фитотерапия и хомеопатия
Ако се констатира заразно заболяване, лечението се провежда в изолационни помещения, снабдени със суха и удобна постеля. За лечение на животните в почти всички случаи има право да се използва само фитотерапия и хомеопатия. За почистване и дезинфекция на съоръженията и сградите се използват ограничен брой препарати от определени списъци.

* Категорична забрана за:

- използването на синтезирани по химичен път ветеринарномедицински продукти;

- прилагането на ветеринарномедицински продукти за стимулиране на растежа и продуктивността;

- употребата на хормони или препарати с хормоноподобно действие за повлияване на репродукцията;

- животните да не се хранят с генномодифицирни храни;

- забрана при хранене с трупно брашно.
(Ползвани данни на Евростат, Информационния бюлетин на селскостопанския пазар (AMI) Национален статистически институт на Италия, Европейски борд на производителите на биопродукти от биоживотновъдство)

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Животновъдство
Няма снимка

Не рискувайте ефективността на овцефермата

Защитете бременните животни от стрес и заболявания, хранете ги пълноценно, напомнят специалистите от Европейския съюз на ветеринарните лекари По време на бременността на овцете има три основни

Няма снимка

Процъфтява глобалният пазар на „луксозните” козе мляко и месо

Консумират се от 70% от световното население и са популярни сред всички етнически групи, единодушни са анализаторите Според Американската асоциация за месни кози индустрията за производство на козе

Няма снимка

Австрийски учени обясниха защо трябва да галите кравите

Австрийски учени погалиха домашните крави и установиха, че погалването, придружено от спокоен човешки глас, добре отпуска животните: те спускат уши, дърпат вратове и затварят очи

Няма снимка

Започва втори прием по de minimis за животновъди

От 20 октомври до 6 ноември 2020 г. се отваря втори прием по de minimis за стопаните, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, съобщиха от ДФ "Земеделие"

Няма снимка

37.93 лв. е ставката за преходната помощ за овце майки и кози майки

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева е определен размерът на плащането по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки

Няма снимка

170 лв. за говеда и 299 лв. за биволи е ставката за преходната помощ

170,92 лв. за говеда и 299,11 лв. за биволи е ставката, утвърдена днес със заповед на министър Танев, по Схемата за преходна национална помощ за говеда

Още от Фермер
Няма снимка

Дезинфекцията щепредпази зайците

Използвайте 5%-ов разтвор на лизол, загрят на 60 градуса. Ще защитите зайците, ако: 1) Почиствате зайчарника всеки ден. Премахнете остатъците от храна

Няма снимка

Ако кокошка стои с извита глава

Симптом е на клека Основна причина е недостигът на витамини и на микроелемента селен в дажбата. А те са важни оксиданти при регулиране на обменните процеси

Няма снимка

Утре слънцето се скрива, ще нахлува по-хладен въздух и ще завали

През следващото денонощие облачността ще е значителна. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд. През нощта срещу понеделник валежите ще продължат на изток

Няма снимка

Вижте как строят „Хемус“ между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч (Видео, снимки)

Напредва строителството на АМ „Хемус“ в участъка между Боаза и връзката с пътя Плевен - Ловеч, съобщават от пресцентъра на АПИ. В момента в трасето, обособено в три участъка

Няма снимка

В неделя в 4 сутринта местим стрелките с един час назад

Тази нощ в 4.00 часа местим стрелките на часовника с един час назад заради преминаването към зимно часово време. През март миналата година Европейският парламент подкрепи предложението на ЕК от 2021

Няма снимка

Почистете добре растителните остатъци

Ако ги оставите в градината, ще има повече вредители през следващия сезон Есента е в цялата си прелест и градината е обагрена в пъстри цветове. За съжаление