Нов стандарт за качествена твърда пшеница в България

02 декември 2020 Растениевъдство 0 9873
Няма снимка
1 2 3
 

Налага го “Аксереал Груп“, казва Шарли Муслин, управител на компанията у нас, която предлага и други култури, като осигурява не само семената, но изкупува и продукцията от земеделските производители

- Г-н Муслин, бихте ли се представили на нашите читатели?

- Завършил съм университета „AgroParisTech“, в Париж, Франция, със специалност инженер-агроном. Започнах като стажант-анализатор в търговският отдел на „DURUM SAS“ - международна търговска компания, с фокус върху световната търговията с твърда пшеница. В България съм от две години и на настоящата си позиция представлявам компанията „Аксереал Груп“ чрез „Аксереал България“ ЕООД в сферата на бизнеса най-вече с житни култури.

- Разкажете повече за фирмата?

- “Аксереал Груп“ е един от най-големите кооперативи във Франция, в който членуват 13000 земеделски производители. Занимава се със семепроизводство, като си сътрудничи с една от най-известните в света селекционерски компании „Florimond Desprez“.
Основната мисия на компанията е да осигурява процеса на репродукция на семена от мултиплицирането им до реализирането им на индустриалния пазар.

По този начин фирмата предоставя подходяща генетика, която е съобразена с почвено-климатичните особеностите на регионите, което от своя страна допринася за постигане на висок добив от културите. Ролята на „Аксереал“ е, познавайки търсенето на пазара и особеностите на регионите, да предложи и осигури онези сортове, които ще гарантират най-доброто и за компанията, и за нейните партньори.
В момента „Аксереал Груп“ е номер 1 на пазара за производството на малц, след придобиване на мощностите за производство му от световната корпорация „Cargill“.

Плановете на кооператива е до две години да се развие и разрасне в сегмента производството на твърда пшеница в България. За целта ще разчитаме активно на сътрудничеството на „Аксереал Груп“ с компанията „DURUMSAS“, както вече казах, специализирана в международна търговията с твърда пшеница .“Durumsas“ е създадена от двата основни кооператива във Франция: “Axereal“ и „Arterris“ и има за цел да се позиционира в основни производствени зони, за да

задоволи традиционните потребителите на твърда пшеница

“Аксереал Груп“ е развила и утвърдила вече свои подразделения в Унгария, Сърбия, Хърватия, Румъния, Словакия, а сега успешно показва и резултати в България.

- Представете ни и екипа си в България?

- Все още нашият екип в България е малък. Христина Микуцева, нашият бизнес асистент, подпомага ежедневното ефективно функциониране на нашето подразделение тук, както и доброто структуриране и реализиране на основните ни дейности. За успешната ни работа в региона на Добруджа разчитаме на Цветомир Цветанов - търговски мениджър. Във връзка с развитието на компанията и бъдещите ни планове със сигурност ще се разрастваме като екип.

- Какви сортове предлагате на българския пазар?

- Познати и наложени в България вече са сортовете пшеница: БАЗИЛИО и ЕУКЛИД, показали много добри резултати в различни по климатични и почвени особености региони, както в критичните за тази година засушавания. Това са пшеници, които са представители на много ранен и сравнително късен сорт, позволяващи на производителите да получават при жътва

високи добиви с добри качествени показатели

чрез балансирано разпределение на обективните дадености на климат и почва. А това подобрява рентабилността като цяло на бранша.
За първи път тази година на българските ни партньори се предостави възможността да се запознаят с четирите абсолютно нови сорта пшеница: ОРТОЛАН, ПРОВИДАНС, УИНЪР и КОНКРИТ, които са регистрирани като сортове във Франция през 2019 г.

Това са сортове с подбрана генетика, с висок потенциал за добиви от порядъка на 900 до 1200 кг/дка, и същевременно с много добри хлебни показатели: съдържание на протеин между 12.5-12.8%, съдържание на мокър глутен 28%, Р/L : 0.6-0.8.

Предимството на сортовете, които предлагаме, е силната им генетика, която е гаранция както за висок добив, така и за добри качествени показатели. Целта ни е да покажем, че дори и при неблагоприятни за културите като цяло климатични условия, ние

имаме конкурентни печеливши предложения

С това ще се опитаме да наложим нов стандарт за пшеница в България, а именно комбинацията от висок добив и конкурентни на международните пазари показатели за качество. Нашата цел не е просто да продаваме семена на земеделските производители, а преди всичко да предлагаме онези сортове, които са показали вече добри резултати при специфични условия за всеки регион. Това постигаме чрез залагането на сортовете в предварително организираните опитни полета, където ги изпитваме.

- Кои ще са акцентите за следващата година?

- Портфолиото на компанията за България през 2020/2021 година включва на първо място сортовете пшеница:

Базилио, Комплис, Еуклид, Конкрит и Мутик

Предлаганите сортове са със селекционни качества, които да гарантират тяхната приспособимост, пластичност и добър добив, както и висока устойчивост на стресови климатични промени и важни болести. Относно предлаганите сортове ечемик мога да спомена два сорта, които имат добър потенциал за развитие: Мулти е зимен фуражен ечемик и Етинсел зимен пивоварен.

“Аксереал Груп“ е компания с иновативни подходи. Така например при предлагането на култури с успешна перспектива за реализиране на индустриалния пазар като лен сорт Омегалин и няколко сорта грах, ние работим с договори за обратно изкупуване на готовата продукция. Това дава сигурност и надеждност на нашите партньори.

Идеята на компанията е да се използват мащабите на кооператива и възможностите да се задоволяват нуждите на пазара с качествена и достатъчно по обем продукция. Този модел на организация на пазара „Аксереал Груп“ иска да наложи като успешен и с взаимен интерес и в България.

- Предлагате позабравената култура лен?

- С оглед разнообразяване на нашето портфолио и повишаване на ефективността и добавената стойност преди две години ние стартирахме с възобновяването на една популярна, но позабравена на българските земи култура - маслодаен лен. Предлаганият от нас сорт лен ОМЕГАЛИН, както подсказва и наименованието му, е маслодаен,

с високо олеиново съдържание и отлични хранителни качества
Предлагайки тази култура на своите партньори, ние работим за гарантиране на взаимният ни интерес за добри добиви и високо качество чрез сключване на договор за обратно изкупуване на готовата продукция. Това е знак от наша страна за сътрудничество и коректност и дава гаранции и сигурност на производителите. Към настоящият момент предлагаме сорта ОМЕГАЛИН като пролетна култура, а от следващата година ще включим и нов сорт, зимен лен, АТИЛ.

Друга култура с висок потенциал за развитие и нарастващ интерес и търсене на международните пазари, която ние ще предложим пролетта на 2021 година на земеделските производители, е нахута.

Висококачествен сорт с отлична генетика, която гарантира търсеният на международните пазари критерий - размер на зърното. Това ще направи още по-търсен предлаганият от нас нов сорт в България, отново френска селекция. Отглеждането на нахут ще даде възможност да се оползотворяват успешно засушените територии.

- Как ще работите в условия на силна конкуренция? И какви са амбициите ви?

- Благодарение на споделения европейски пазар,“Аксереал България“ има възможност да разнообрази и увеличи възможностите и достъпа на българските си партньори както до нови сортове култури, така и до нови канали за реализиране на готовата продукция. Така лесно информацията за търсенето на специфични, иновативни или традиционни, но с определени качествени показатели култури по веригата на „Аксереал Груп“ като кооператив, достига до българските партньори на „Аксереал България“. Целта ни е

да добавим допълнителна стойност за нашите земеделски производители

като подобрим качеството на отглежданата от тях продукция заедно с високи показатели за добив при пшеницата, а и при иновативните култури като грах и маслодаен лен, залагайки на договорите за обратно изкупуване на готовата продукция, като гаранция за нашата подкрепа и съдействие в целия цикъл на производство. Предстоящото разрастване на мащабите на отглеждане на наши сортове твърда пшеница в България ще бъде организирано също на този принцип на сътрудничество и взаимен интерес.

Амбициите на „Аксереал България“ са да промени статуквото по отношение на предпочитаните традиционни сортове на основни култури тук. Ние разполагаме с подходяща селекция от високо качествени семена, имаме добре подбран всеотдаен екип, както и необходимите, стратегически избрани канали, за да достигнат нашите сортове до бъдещите ни партньори. Това са силните ни страни, за да наложим най-вече нов стандарт за пшеница в България, а именно

висок добив с конкурентно на европейските пазари качество

- Вие не само предлагате семена, но и изкупувате продукцията?

- Axereal е кооперативна група, заемаща водеща роля в осъществяващият се преход в секторите на селското стопанство и храненето. Работим в международен план, специализирани сме в отглеждането и преработката на зърно за пивоварната, хлебопекарната и животновъдната индустрия.

Нашата мисия е да развиваме и подобряваме селскостопанската продукция на нашите партньори в различните региони на България чрез създаване на устойчиви, конкурентни канали и добавяне на стойност по цялата верига - от фермата до потребителя. Ето защо ние продаваме качествени семена - пшеница, ленено семе, ечемик, нахут и други специализирани продукти и изкупуваме крайния продукт.

Независимо от това,че сме международна организация, кооператив, създаден и обединяващ фермери и земеделци от различни националности от европейската общност и извън нея, Axereal успешно се позиционира в България, за да бъде по-близо до българския фермер и българския пазар.

От полето до потребителя, ние избираме и предлагаме култури и сортове, които са подходящи за климата и особеностите на почвите в България, но също така удовлетворяват нуждите на пазара в международен мащаб. Axereal подпомага развитието на своите клиенти като покрива цялата зърнено-производствена верига: от това да разбере какви са нуждите на фермерите до осигуряването на семената.

Обединявайки познанията от различни сфери на науката, иновации, изследвания и интернационализирания, Axereal предлага на своите клиенти цели решения с истинска добавена стойност и е ключова фигура в производствената верига на зърнените култури.

Ние подкрепяме нашите фермери от отглеждането на техните култури до тяхната реализация. Благодарение на нашите пазарни познания, ние търгуваме с култури както във Франция, така и в международен план, постигайки оптимални резултати и давайки по-добра стойност за всички.

Искаме да покажем стремежа на компанията, обединяваща усилията и познанията както на земеделските производители от различните страни, така и на създаващите подбрана генетика и качествени семена, за да затвърдим мястото на България в международната карта на агробизнеса.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Растениевъдство
Няма снимка

Шкумбата участва в първия международен онлайн семинар на биостимуланта Амалгерол Есенс

Екипът на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС организира първия международен онлайн семинар, фокусиран върху биостимуланта и неговото действие при културните растения В съдържанието на семинара са включени интересни

Няма снимка

Как водната ерозия води до замърсяване на площи и водни басейни

Колкото почвите са по-бедни на хумус и хранителни елементи, толкова по-интензивно се поддават В резултат на използваната химизация повърхностният отток от селскостопанските площи все повече се

Няма снимка

Маслодайният лен има сигурен пазар

В България почвено-климатичните условия са много подходящи, а културата се отглежда лесно Ваня Велинска Маслодаен лен. Културата в момента е най-новото предизвикателство пред българските фермери

Няма снимка

Важни неприятели по рапицата през пролетта

Със затопляне на времето първите вредители нападат посевите Рапицата е култура, която се напада от много неприятели. Те вредят в различни фази от развитието й

Няма снимка

Полша е водеща страна в интензивните производства

Земеделието й се нареди сред най-добрите не само в Европа, но и в света * Крупен износител е на качествени плодове Интензивните сектори в земеделието, които носят висока добавена стойност, са тези

Няма снимка

Расте световното търсене на биологичен джинджифил

Един от най-големите производители е Перу Ива Тончева През последните години Перу се наложи на световния пазар на джинджифил и сега страната четвъртият по големина износител на джинджифил

Още от Фермер
Няма снимка

Складовете на мандрите пълни, 20% срив в продажбите (Графика)

Складовете на почти всички млекопреработвателни предприятия са пълни със сирене и кашкавал, но продажбата им е невъзможна заради свит пазар. В годината на пандемията потреблението на млечни продукти

Няма снимка

Над 22 млн. лв. ще получат животновъди по de minimis (вижте ставките)

Сектор „Животновъдство“ ще получи 22 млн. 260 хил. лв. държавна помощ под формата на de minimis за изхранване на едри и дребни преживни животни. Това съобщи на своята фейсбук страница министър

Няма снимка

Старата черница във Велики Преслав с двойна победа в конкурса „Дърво с корен 2020”

Старата черница в центъра на Велики Преслав стана носител на титлата „Дърво с корен“ за 2020 г. Резултатите и победителите в поредното издание на конкурса

Няма снимка

Прослушвайте редовно кошерите

Изключително ниските температури са опасни за семействата 0 Не чистете снега от покрива – той задържа топлината Спокойното зимуване на пчелните семейства е от първостепенна важност

Няма снимка

Жълт и оранжев код за снеговалежи и силен вятър в 16 области у нас за утре

За 27 януари, сряда, Националният институт по метеорология и хидрология /НИМХ/ обяви оранжев код - за предупреждение от втора степен, за Източна България

Няма снимка

Утре валежите намаляват, но над Североизточна България - пак сняг

През нощта на много места ще има снеговалежи, на места в Централна и Източна България ще са обилни. Първоначално в източните райони снегът ще е мокър, но с понижението на температурите и там ще се