Защо през зимата семейните птицеферми търпят загуби?

20 януари 2021 Животновъдство 0 17343
Няма снимка
1 2 3
 

Пренебрегват се изискванията към условията на отглеждане * Начинът на хранене също е нерентабилен – носачките не се развиват, бройлерите вместо за 2 месеца, достигат теглото си за двойно повече време

Изискванията на птиците към условията на околната среда и към храната не са различни и не се изменят в зависимост от това дали е малка, или голяма фермата. Съвременната ферма не става такава от броя на птиците в нея или от метода на отглеждането им. При възприемане на промишлени методи за отглеждане на птиците изискванията им се повишават многократно. Що се отнася до личните стопанства и малките ферми, трябва да се запазват наличните птици, а където е възможно и да се увеличат, напомнят специалистите.

Обикновено

през зимата броят на птиците, в т.ч.
и на носачките, значително намалява

Но при сегашните условия и цени на различните видове месо, това не бива да се допуска.През зимата е по-трудно и по-скъпо създаването на добри условия, на необходимия комфорт за птиците и правилното им хранене, но това обикновено е оправдано и икономически изгодно. Достатъчно е всичко да се прави целесъобразно и с разбиране, компетентно.

Осигуряване на оптимална температура (или поне в благоприятни граници) при отглеждането на кокошки-носачки през зимата е важно условие за получаване на висока носливост. На него обаче много често не се отделя нужното внимание. Температурата на въздуха в помещенията влияе сериозно върху продуктивността на носачките, върху консумацията на фураж и неговото оползотворяване, върху здравословното състояние на птиците, върху качествата на яйцата и др.

Ниските температури в помещението

водят до забавяне на някои функции на организма и до повишаване на обмяната на веществата и енергията. Нараства консумацията на фураж и се увеличава разходът му за единица продукция главно поради по-високите нужди за поддържане на телесната температура. Всичко това води неизбежно до намаляване на носливостта, развиват се простудни и други заболявания и т.н. Това в крайна сметка се стига до по-висока себестойност на получаваните яйца и до понижаване на икономическата изгода от тяхното производство.

За кокошките носачки, както и при другите категории птици, има оптимална температурна зона, при която те се чувстват най-добре и могат да развият най-висока продуктивност. Оптималната температура за носачките често не е оптимална и в икономическо отношение. Това се дължи преди всичко на големите разходи за поддържането й в тези граници както през зимата, така и през лятото. Затова, когато се говори за оптимални температури в практиката, се има предвид икономически оптималната и от тази позиция се разработват температурните режими за всички категории и възрасти птици.

Определянето на икономически оптимални температури при различните категории и възрасти птици в малките ферми и в личните стопанства обикновено е доста трудно. За това най-често причина са цяла поредица от обективни условия, пазарни изисквания и др. - състояние и архитектурно-строителни решения на използваните сгради и помещения, цени на топлоизточниците, качество на изхранваните фуражи, атмосферни температури, качество на използваната постеля и др.

Различни изследвания при отчитане на икономическите фактори и интереси определят като

оптимална за носачките температура

от 21-22 градуса С, а според други тя е в границите 20-24 градуса С.

За какво да внимават стопаните!

1) При намаляване на температурата под 20 градуса:

* носливостта се понижава с около 0,5% за всеки градус намаление]

* консумацията на фураж се увеличава с 1-1,5%.

2) При повишаване на градусите в границите 25-30 градуса:

* носливостта намалява с около 1,5% за всеки градус;

* консумацията на фураж намалява 1,3-1,5%;

* теглото на яйцата намалява с 0,3 г.

3) При температура над 30 градуса С:

* консумацията на фураж и носливостта на кокошките бързо спадат поради топлинния стрес.

В разработените програми за оптимална температура при отглеждането на кокошки-носачки има различия в отделните страни и за различните породи и хибриди. У нас се препоръчва носачките да се отглеждат при температура на въздуха в помещенията 16-20 градуса С. По различни причини - технически, икономически, аварийни и др. в практиката се допускат отклонения от възприетия температурен режим.

И още:

* Ако температурата спадне до 10-12 градуса С, отклоненията са приемливи и не оказват съществено трайно влияние на носливостта. Но се увеличава разходът на фураж. Температури в границите 5-10 градуса С сериозно намаляват носливостта и влошават икономическите резултати. А по-ниски от 5 градуса С са вече опасни за птиците.

По принцип краткотрайните отклонения от възприетия температурен режим, даже когато са по-значителни, не оказват трайно отрицателно влияние на продуктивността. Не е така обаче, ако отклоненията, макар и по-малки, са продължителни по време. Стремежът трябва да бъде те да не се допускат в практиката и на малките ферми.

Въпросът за температурния режим и за

отоплението при носачките през зимата често се пренебрегва

и се смята за маловажен проблем. Някои стопани даже смятат, че отопление при носачките не е необходимо. Действително в райони, където зимата е мека и температурата рядко пада под 0 градуса С, отопление не е наложително, ако птиците се отглеждат в монолитни сгради. При тези условия не е изгодно да се влагат средства за отоплителни инсталации, които ще се използват много рядко. При отглеждане на малко птици също не е изгодно да се влагат средства за отоплителни инсталации. При нужда може да се използва временни отоплители - калорифери, печки с твърдо или течно гориво.

Ако се използват налични (не птицевъдни) сгради и помещения за отглеждане на носачки, е важно те да бъдат добре уплътнени - врати, прозорци, вентилационни отвори и др. Добре е също, когато помещенията са високи и без тавани, да се направят тавани на височина около 2,5 м от пода. Те може да не са с топлоизолация, а да бъдат от подръчни леки и евтини материали - фазер, пресован картон, тънки дъски и др. В тези случаи таваните служат като механична преграда срещу издигането на топлия въздух към покрива.

Не трябва

да се пренебрегва и ролята на дебелата постеля

При добре заредена и поддържана постеля загубите на топлина намаляват близо два пъти в сравнение с помещенията без постеля. Наличието на дебела постеля се отразява добре и на температурата и влагата в помещенията и улеснява проветряването им.

Друг съвет: Избягвайте съчетанието на ниски температури и висока относителна влажност в помещението. Тогава се увеличават загубите на топлина в организма и настъпва неговото бързо охлаждане. Това води до простудни заболявания и свързаните с това загуби на средства за лечение, от повишена смъртност, по-голям разход на фураж и от намалена носливост.

Най-благоприятната относителна влажност за кокошките се счита в границите на 60-70% с допустими краткотрайни отклонения. Вредно и опасно е течението в зоната на птиците, когато температурата на въздуха е ниска, а влажността - висока.

Има и други възможности за надеждно и евтино осигуряване на добър микроклимат и условия за отглеждане на носачките. При тяхното осигуряване не бива да се пренебрегва и температурният режим, който е възприет като оптимален за отглежданите кокошки. Това се отразява на изгодата от тяхното отглеждане и на себестойността на получаваните яйца.

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Животновъдство
Няма снимка

Очакваме добър сезон за овчето мляко

Наблюдава се увеличена консумация на фермерски сирена, а потребителите пазаруват все повече директно от стопанствата, казва Симеон Караколев, председател на Асоциацията на овцевъдите и съпредседател

Няма снимка

Животновъди получиха близо 21 млн. лева по de minimis за изхранване на животните

Държавен фонд „Земеделие“ преведе вчера близо 21 млн. лева (20 764 862 лв.) на 12 589 стопани по помощта de minimis за изхранване на животни. Субсидии получиха животновъдите, отглеждащи крави, юници

Няма снимка

Срив в изкупната цена на биволското мляко

При 1,20-1,30 лв./л преди пандемията сега биволовъдите получават 0,80-1,00 лв. * Кои са проблемите в сектора и могат ли да се разрешат, коментар на проф

Няма снимка

Испания - най-големият износител в Европа на свинско месо за Китай

Жени Владинова Онлайн форматът на изложението EuroTier се проведе от 9 до 12 февруари с интересни мнения за производството на Стария континент Отправната точка е Китай

Няма снимка

Гангренозният мастит „бракува” високомлечните овце

Загубите са големи, но неизбежни заради трайно изменената млечна жлеза, напомня доц. д-р Никола Методиев Гангренозният мастит е тежко протичащо инфекциозно заболяване при лактиращите овце

Няма снимка

Кои са приоритетите за всеки свиневъд?

Това са максимално тегло на новородените и висока млечност на майката - постигат се с качествени фуражи За да се управлява правилно свинефермата, фермерът трябва да е наясно с физиологията на

Още от Фермер
Няма снимка

Актуално през март: Наторете и обработете почвата

* Извършва се торене на овощните дръвчета. Препоръчително е да се направи колкото се може по-рано, за да се подпомогне възобновяването на вегетацията на овошките

Няма снимка

Градинарство „на квадратен метър“

По метода семейство произвежда 300 кг разнообразна продукция от половин декар На петнадесет минути от центъра на Лос Анджелис, само на 30 метра от голяма магистрала, сем

Няма снимка

БГ земеделие след Ковид-19 на къде? Ще даде отговор нов научен проект на ИАИ

Какви са последиците от пандемията Ковид-19 върху българското земеделие? Кои бяха най-засегнатите подотрасли и кои са факторите за устойчивост? Какво следва оттук нататък

Няма снимка

Ново поколение оптичен грейдер за немити картофи

Downs CropVision позволява високоскоростно и качествено сортиране преди съхранението с капацитет до 100 тона/час Машината е дело на френския производител на решения за приемане и съхранение на

Няма снимка

Защитете птиците от аскаридоза

Заболяването може да опразни кокошарника Болестта аскаридоза по кокошките се развихря още през март. Ако не вземете мерки, проблеми ще има и през лятото. Птиците се заразяват, когато се хранят

Няма снимка

Дигитализация и трезви реформи да компенсират рестрикциите след 2023 г.

Такъв би бил успешният Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони през погледа на известни родни агробизнесмени С пълна пара текат срещите в Министерството на земеделието