Резитба на дръвчета

30 януари 2021 Овошки 0 74313
Няма снимка
1 2 3 4 5 6 7
 

Прави се през целия невегетационен период

Зимната резитба при дръвчетата се извършва при всички овощни видове и всяка година. Поради специфичните климатични условия в различните райони на страната, понякога дори и в отделни месторастения, тя може да варира в известни граници.

Има обаче основни правила, с които овощарите трябва да се съобразят.

И ако в по-топлите райони на страната резитбата може да започне почти веднага след като дръвчетата преминат в покой, то в по-хладните – полупланинските и планинските райони на страната, е препоръчително тя да се извърши след преминаването на по-големите зимни студове. Важно е обаче резитбата да приключи преди набъбване на пъпките на овошките.

Ако резитбата се извърши по-късно, когато сокодвижението вече е започнало, се отслабват растежните сили на дръвчето, тъй като се губят ценни хранителни вещества, които вече са се насочили към клонките и пъпките.

Като най-подходящи срокове за страната се препоръчва резитбата да се извърши от средата на февруари до началото на март.
Резитбата може да се направи постепенно, като се започне от най-студоустойчивите видове, а накрая се оставят най-чувствителните представители.

Формиране на короната

През първите няколко години основната цел на зимната резитба е да се формира короната на дръвчето. Тя е различна и зависи от овощния вид, както и от възрастта на дръвчетата. При някои видове, например ябълка, са възможни различни формировки. Изборът се прави в зависимост от сорта, разбира се, и от растежната сила на подложката.
Затова, когато купувате ново дръвче, е важно да се информирате от консултанта в разсадника, коя формировка е подходяща за него.
След като на короната на дръвчето се придаде желаната форма, през следващите резитби се реже така, че тя да се запази.

При зимната резитба:

* Режат се или се съкращават клончетата на дръвчетата. Целта е да се ограничи продължителят на водача, при формировките, които имат такъв, и да се да се съкратят скелетните клони и разклонения.

* Отстраняват се всички клонки, които растат навътре в короната и евентуално могат да причинят зашумяване на дървото.

* Махат се всички клонки, които са счупени, наранени или измръзнали, ако се установи че има.

* Извършва се санитарна резитба, ако не е направена през есента. Тя включва всички нападнати и заразени от вредители клонки.

Същинска и спомагателна

При овощните видове има два вида резитбени операции - същински и спомагателни. Същинските са за прореждане и съкращаване на клонките. Спомагателните са свързани с навеждане на клоните.
При повечето видове клоните израстват под остър ъгъл спрямо вертикалата, което трябва да се предотврати. За целта те се привързват към допълнителна опора, за да се увеличи ъгълът до 45-60 градуса.

Резитбата е основна грижа. Тя изисква познания, защото от нея зависи не само правилното оформяне на короната, но плододаването на дръвчето.

ПРИ ЯБЪЛКА

Ябълковото дръвче може да се формира като подобрена етажна и свободнорастяща корона, когато подложките са по-силни. При по-слаба подложка може да се избере вретеновидна формировка, а също и палмета.

Склонност към алтернативно плододаване

Ябълката е овощен вид, който е склонен към алтернативно плододаване, което се проявява именно при нередовна резитба.
При него една година дървото може да има много плод, но пък не залага плодни пъпки и затова през следващата ражда малко или почти няма плодове.

Целта на резитбата за плододаване е да се поддържа правилна форма на короната, да се извършва редовно просветляване и да се стимулира обновяването на обрастващата дървесина. Към основата на короната трябва да се оставят по-силни странични клонки, а колкото се отива към върха - по-слаби и по-наклонени.

При ябълкови дървета, които имат по-слаб растеж, резитбата е силна. Слабата резитба на ябълката през периода на пълното плододаване довежда до претоварване на дърветата с плодове и те по-лесно минават към алтернативно плододаване.

При по-стари овощни дървета с отслабнал растеж се прави силна резитба, която се изразява в съкращаване на скелетни части. За да се осигури нова плододаваща дървесина, се премахват лакомците и клоните във вътрешността на короната.

Според сорта

При ябълките се различава голямо сортово разнообразие. Съвсем условно те могат да се разделят в 4 групи по отношение на хабитуса на растеж и на плододаването.

* Тип спър сортове - плододаването е върху късите 2-3-годишни клонки. Това означава, че едногодишната дървесина не трябва да се премахва, за да дорасте до тази възраст.

* Група на Ренетите - при неправилна резитба лесно влизат в алтернативно плододаване, т.е. образуват плодове през година.

* Група на Златна превъзходна - може да се прави силна резитба, тъй като плододават върху едногодишни леторасли.

* Група на Грени смит - плододаването е съсредоточено в периферията и е върху едногодишна дървесина, а при застаряване - върху торбичковите леторасли.

7 основни правила

* Когато се съкращават клонките или водача, то се прави така че до отреза да има възможност да израсте ново скелетно разклонение.

* Резитбата трябва да осигури равновесие между всички скелетни клонки, които оформят короната. Затова ако някоя клонка се е развила по-силно през предходната година, продължителят й се съкращава повече.

* При съкращаване на продължителя това се прави над пъпка или клонче, които са с добро положение за израстване на нов продължител.

* При семковите се цели да се получат плодни клончета от по-ниско разположени пъпки.

* При костилковите е важно да се намали големият брой цветни пъпки и да се получи по-силен и по-ниско разположен заместник на плодното клонче.

* При всички видове е добре чрез резитбата да се насочи развитието на по-ниско разположените пъпки на клончето, както и да се потисне удължаването на обрастващите клонки.

* При някои клончета се прави наклоняване и превиване, като по този начин се ограничава съкращаването им.

Други важни изисквания

* Когато се извършва резитбата, денят трябва да е сух и мек, като температурата да е не по-ниска от 5 градуса. Ако температурите са по-ниски, дървесината се чупи.

* Задължително се използват остри инструменти, тъй като тъпите ножици мачкат и повреждат клонките.

* Внимателно се прави цялостен оглед на дървото и се преценява, как да се реже.

* Първо се извършва санитарната резитба, при която се отстранява мъртвата, увредената и поразената от болести и неприятели дървесина.

* Когато има преплетени клонки, премахва се най-слабата или най-малката.

* Много важно е да се определят лакомците. Те растат и сгъстяват короната, като използват храна и вода, но не допринасят за реколтата. Затова те се премахват. Оставят се, само когато трябва да бъде възстановена част от короната.

* Отстраняват се и дългите филизи, които растат под остър ъгъл към ствола, тъй като не са здрави, а и са конкуренти на централното стъбло.

Да не се закъснява

Закъснялата резитба се отразява най-негативно на младите овощни дървета. Така например тя е много опасна при новозасадените дръвчета. Когато се реже, когато пъпките са силно набъбнали, или дори вече е започнало разпукване и разлистване, това е много опасно. Това е така, защото запасите от хранителни вещества са изразходвани в по-голямата си част за силно набъбналите и започнали разпукването си връхни пъпки и след като те бъдат отрязани, за по-ниско разположените пъпки няма достатъчно храна, поради което те остават при твърде неблагоприятни условия да развиват листа и прираст.

Слабото развитие на листа и леторасли се отразява вредно и за развитието на кореновата система, тъй като малкото листа синтезират по-малко пластични вещества, което влияе неблагоприятно върху растежа на всички части на дървото.

При големите овощни дървета, когато с резитбата се премахва малка част от короната, нито ранната зимна резитба, извършена непосредствено или наскоро след края на вегетацията, нито късната, направена при започване на сокодвижението до началото на вегетацията, няма да окажат чувствителни вредни последици в случаите, когато не се премахва голям процент растежни точки.
При младите и слабите дървета обаче последиците от такива резитби са вредни, затова при тях най-добре е зимните резитби да бъдат извършвани в най-благоприятния срок.

сн. 06-07-6

Коментари:

Влезте като регистриран потребител или направете вашата безплатна Регистрация
Още от Овошки
Няма снимка

Ефикасни срещу дървояди са механичните мерки

За да не се допуснете тези опасни неприятели да нападнат овощната градина, трябва да се полагат много добри грижи за дръвчетата през цялата им вегетация

Няма снимка

Санитарна резитба на дръвчетата

Ограничава зимуващите вредители по клоните и мумифицираните плодове Преди да се пристъпи към същинската резитба е добре да се извърши санитарна такава

Няма снимка

Крушовата бълха е много ранобудна

Градинарите, които имат крушови дръвчета, трябва да са особено внимателни. Още в края на зимата трябва да следят за появата на крушовата листна бълха. Неприятелят напуска зимните си убежища и се

Няма снимка

Зимно пръскане на дръвчетата

Срещу кои неприятели е насочено Колкото по-рано започнат мерките срещу болестите и неприятелите в овощната градина, толкова по-малък ще е инфекциозният фон

Няма снимка

Зимните резитби започват от студоустойчивите овощни видове

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ В края на януари и през февруари, след преминаване на големите зимни студове, настъпва най-благоприятният период за провеждане на зимните резитби при овощните

Няма снимка

12 сорта кайсии за градината

Аурора Италиански сорт. Дървото расте буйно и образува неправилно кълбовидна корона. Има средноранен цъфтеж. Сортът е самофертилен. Той е един от най-раннозрелите кайсиеви сортове

Още от Фермер
Няма снимка

Сеят се разсадите за масово производство

През втората половина на февруари и в началото на март се сеят разсадите за т. нар. средноранно производство, което е най-масово застъпеното в дворните градини

Няма снимка

Междинните култури са алтернатива на тютюна

Важно е да се подходи ефективно и да се разработи национална стратегия Известно е вече, защо в Европейския съюз ще бъде намалено тютюнопроизводството до минимум и какво трябва да направят в това

Няма снимка

Младите растения са чувствителни към водата

Преполиването провокира сечене Често при отглеждането на разсад се явява т. нар. лъжливо сечене, което се причинява не само от болести, но и при неправилни грижи - ниски температури или неправилно

Няма снимка

Дават на военни заводи и поделения частни земи

Държавата ще може да отчуждава земеделски земи, за да строи на нея военни заводи и поделения. Това стана ясно, след като депутатите приеха промени в Закона за подпомагане на зeмеделските

Няма снимка

Над 20 градуса е днес и утре

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за март. През нощта ще бъде ясно и в повечето райони почти тихо. В сутрешните часове на отделни места в равнините и котловините с краткотрайна мъгла

Няма снимка

Балконът - любимо място за отдих

Вашият балкон, или тераса може да се превърнат в любимо място. Условията, в които живеем, доказват, колко важно е всяко уединено външно пространство. Възможно е да освежите външния вид на малък