Започнете резитбата на студоустойчивите овошки

20 януари 2020 Времето
0
0

Не се очакват критични минимални температури и повреди по неукрепналите посеви

Драгомир Атанасов, агрометеоролог

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължат да се определят от температури на въздуха по-високи от климатичната норма и отсъствие на валежи.

Прогнозираните средноденонощни температури за периода ще са над климатичната норма, но ще останат под биологичния миниум, необходим за възобновяване и протичане на вегетационните процеси при зимните житни култури.

Така земеделските култури ще останат в състояние на покой. Критични минимални температури и повреди по неукрепналите посеви намиращи се в ранни фази от развитието си (1-3 лист) не се прогнозират. В резултат на есенното засушаване и пропускане на агротехническите срокове за сеитба посевите от пшеница и ечемик се намират в различни етапи от фенологичното си развитие (от листообразуване до фаза братене).

Поради поднормените валежи през декември и запазването на тази тенденция през първата половина на януари, темповете на влагонатрупване са забавени. Влагообезпечеността в еднометровия почвен слой остава необичайно ниска, в сравнение с предходни години. През следващия период не се предвиждат съществени валежи от дъжд и сняг, поради което увеличаване на почвените влагозапаси не се прогнозира.

През периода може да се започне с резитбата на по-студоустойчивите овощни видове като ябълки, круши и сливи. В зависимост от възрастта и състоянието на трайните насаждения прилаганите видове резитби са формираща, плододаваща и подмладяваща. В оранжериите и парниците се засяват семената за разсадопроизводство на домати като семената и торопочвените смеси предварително се обеззаразяват. Започва подготовката на техниката и азотните торове предвидени за подхранване на зимните житни култури.

Условията ще са подходящи за провеждане на почвообработки и дълбока оран на полетата предвидени за пролетни окопни култури.

Седмична прогноза

В четвъртък на фона на слънчево време ще има временни заоблачавания.Найниските температури ще бъдат от минус 7 до минус 2 градуса, по високите полета до минус 9. Сутринта на места в низините и котловините видимостта ще бъде намалена. Следобед от север ще се заоблачава като повече облаци ще има над Дунавската равнина. Вятърът ще бъде слаб, от югюгозапад. Максималните температури ще бъдат от 3 до 9 градуса.