Пчеларство

Няма снимка

Три дни след приема по de minimis Фонд "Земеделие" успя да изплати над 4 млн. лв. на пчеларите

Само за три работни дни, след приключване на приема на заявления по извънредната минималната държавна помощ de minimis, отпусната в подкрепа на пчеларите

Няма снимка

5 млн. лева за пчеларите по de minimis

Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство Управителният съвет на фонд „Земеделие” одобри минимална помощ de minimis за пчеларите в размер до 5 милиона лева за 2020 г. Подпомагането ще е до 7 лв

Няма снимка

Подготовка за есенно развитие

В зависимост от състоянието, в което се намират пчелните семейства, пчеларят трябва да вземе мерки както за есенното им развитие, така и за запасяването им с храна

Няма снимка

Кои са условията за отглеждане на повече пило?

Както стана ясно, подготовката на пчелните семейства за зимуване се изразява в създаването на условия за отглеждане на повече пило, запасяване на семействата с физиологично млади пчели

Няма снимка

За какво да следите при прегледа на пчелните семейства

При преглеждане на пчелните семейства се следи за здравословното състояние на пчелите и пилото. 0 Съмнителните за заболяване семейства се записват и след прегледа се вземат мерки за точно

Няма снимка

В гнездата да се осигурят достатъчно количество доброкачествени хранителни запаси!

Имайте предвид, че средните по сила нормално развиващи се пчелни семейства през зимно- пролетния период се нуждаят от 15 - 16 кг нектарен мед. И още: 0 Медът в питите не трябва да бъде кристализирал

Няма снимка

Оставете млади оплодени майки без дефекти!

Отчетеното пило през този период дава информация за количеството на младите пчели, които ще презимуват в семейството. Пчелни семейства с повече млади пчели зимуват по-добре

Няма снимка

Взимат се мерки против вароатоза

Най-разпространено и най-лесно за начинаещ или хоби-пчелар е поставянето на ленти против вароатоза. Трябва да се спазват упътванията на производителя за различните видове противовароатозни ленти

Няма снимка

Излюпените пчели от август до октомври са важни

След медосбора количеството на пчелите е все още голямо. Но важното е, че в кошера преобладават старите пчели. Те са изтощени от усилената работа. Тези пчели, ако доживеят зазимяването

Няма снимка

Определяне качеството на майката и пилото

Основното правило е, че семейството се зазимява с млада, оплодена майка. Майката се сменя на около 2 години. За начинаещ пчелар е най-добре да маркира майката - така лесно ще може да я открие, респ

Няма снимка

Предстои сваляне на магазините

От август стартира новата пчеларската година. Сега се полагат основите на следващата. Главната паша приключва. Пчеларите полагат грижи за семействата, като се стремят да осигурят условия за

Няма снимка

Пълен преглед на пчелното гнездо

Трябва да се следи за: 1. Сила на семейството - определя се по броя пчели в междурамие, както и по броя на питите, заети с пило; 2. Количеството на хранителните запаси - колко пити и в каква степен

Няма снимка

Задачите на пчеларя!

Те са няколко и всички те са важни: 0 Осигуряване на място за събиране на мед: поставяне на магазини, осигуряване на празни пити и основи за градеж. Пълните

Няма снимка

Пчелните семейства са в активно състояние, използвайте го!

Създайте условия и дайте възможност на семействата да използват наличната паша. Така те ще могат да събират и складират в пчелните гнезда значително количество нектар

Няма снимка

В края на юли е и условният край на пчеларската година

А ако август е условният старт на пчеларската година. И действително в края на юли (най-късно до средата на август) би трябвало да се свалят магазините и да се даде възможност на пчелите да съберат

Няма снимка

Интересни данни за количеството на получаваната мана

Според специалистите от едно липово дърво с около 50 000 листа, нападнато от листната въшка, за вегетациония период се получава до 45 кг мана. Самият манов мед в сравнение с нектарния е обикновено

Няма снимка

Пчелите и мравките - партньори при събирането на мана

Между мравките и пчелите е налице конкуренция по отношение на събирането на мана от дървесната растителност. Освен мравките и много други насекоми смучат мана от листата на дърветата

Няма снимка

За датското пчеларство: Размерът няма значение!

Дания (население 5,8 милиона) е на 9-то място в света по БВП на глава от населението, което е 56 хиляди долара. Освен това тя заема 2-о място в света по индекс на икономическата сигурност (след