Пчеларство

Няма снимка

Осигурете добра вентилация за добър медосбор

Помага за по-бързо изпарение на излишната вода от нектара и превръщането му в мед Но първо ще започнем със съвет: Как да улесните пчелите при почистването на килийките в питите

Няма снимка

Центрофугиране на меда

Най-добре е да е още топъл, веднага след отнемане на питите от кошерите Центрофугирането на меда се извършва със специални центрофуги - те са два типа - хордални и радиални

Няма снимка

Практични съвети за добри практики: Ще ви е от полза да ги прилагате!

0 На един литър вода за поене на пчелите може да се добави максимално 6-8 грама сол. Препоръчва се на 10 литра вода да се добавя 50 грама сол. По-концентрирани разтвори може да предизвикат отравяне

Няма снимка

От какво зависи продуктивността на пчелите?

Някои професионални пчелари оприличават пчелното семейство на малък завод. И с право, затова всеки пчелар трябва да знае от какво се определя успехът в пчеларството

Няма снимка

Разширете знанията си за оплождането на пчелната майка!

За изкуствено осеменяване на една пчелна майка са необходими 8 куб. мм. семенна течност, която се взема от 8-12 търтея. А първите апарати за изкуствено осеменяване на пчелни майки са създадени през

Няма снимка

Подвижно пчеларство: Разположете кошерите до площи с червена детелина

Ще получите до 26 кг нектар от декар! Червената диворастяща детелина се среща масово в ливадите, а също в окрайнините на пътищата и горите. Поради отличните си фуражни качества обаче тя все повече и

Няма снимка

Липата осигурява повече от 45 дни паша!

В нашата страна са разпространени три вида липи - едролистна, дребнолистна и сребролистна. Всеки вид, както и разновидностите между тях се отличават един от друг по бързина на растеж на ствола

Няма снимка

Знаете ли как пчелите се ориентират в здрач?

Дейността на пчелите-работнички извън кошера силно се ограничава както от сутрешната и вечерната температура на въздуха, така и от силата на светлината

Няма снимка

Никой не може да каже колко е отделянето на нектар в даден участък!

Помага единствено контролният кошер! Невъзможно e да се обхванат всички фактори, влияещи на нектароотделянето. А те са твърде много, уточняват специалистите на nbps.press

Няма снимка

Как да подготвите пчелните семейства за превозване до мястото на паша?

Важно условие за успех при подвижното пчеларство е правилната подготовка на кошерите за транспортиране. Това е абсолютно необходимо, тъй като ако кошерите не се подготвят старателно в тях може да се

Няма снимка

Колко пчелни семейства ви трябват за опрашване на 10 дка от различните култури?

За 10 дка с бадеми - 7 пчелни семейства; за праскови и касис - 3 кошера; сливи и джанки - 2 кошера; малини, къпини и ягоди - 1-2 пчелни семейства;череши и вишни - 5; ябълки и круши - 2-3 кошера; дюли

Няма снимка

Фонд „Земеделие“ ще кредитира одобрени проекти по Пчеларската програма с 3% лихва

За поредна година кандидатите с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП) могат да кандидатстват за кредити, отпуснати пряко от ДФ „Земеделие“

Няма снимка

Практични съвети: При настаняване на пчелина на склон, разположете кошерите в долния край!

При този начин на разположение на кошерите натоварените пчели с нектар и прашец ще летят надолу към кошерите много по-бързо и с по-малък разход на енергия

Няма снимка

Защо дневникът на пчелина е важен?

Всички данни от контролния кошер по време на медосбора се записват в дневника на пчелина. Но освен това трябва да записвате ежеднвено и температурата на сяна, състоянието на времето

Няма снимка

Как да контролирате медосбора?

За да може да наистина да контролирате медосбора, на пчелина трябва да имате контролен кошер. И да записвате стрикто всичко, което правите, в дневника на пчелина

Няма снимка

Знаете ли кога пчелното семейство може само да си отгледа майка?

Пчелното семейство може само да си отгледа майка в няколко случая: 0 при изпадане в роево състояние; 0 при самосмяна на старата и негодна майка; 0 при загуба или отнемане на майката

Няма снимка

Ако се съобразите с календарния кръг на пчелите, ще избегнете пропуски и грешки!

Основните  фази в календарния кръг на пчелите са: 0 Запечтаване на маточника: 6-ия ден от поставянето. 0 Придаване на маточници: 11-ия ден от поставянето. 0 Излюпване: 12-13 ден от поставянето

Няма снимка

Съветът на професионалните пчелари: Купувайте майки от лицензирани майкопроизводители!

Майката е от съществено значение за съществуването на едно пчелно семейство. От възрастта, от произхода, силата на майката зависи как ще се развива сeмейството